Haku

VKL 380/13

Tulosta

Asianumero: VKL 380/13 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.01.2014

Sopimukseen perustuva vastuu. Rajoitusehto. Taloudellinen vahinko.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja myi metsätraktorin. Luovutuksen jälkeen traktori tuhoutui palossa 17.8.2010. Ostajan vakuutuksenottajaa vastaan ajamasta kanteesta käräjäoikeus ja hovioikeus katsoivat, että vakuutuksenottajan olisi metsäkonekaupan asiantuntijana tullut selvittää ostajalle ne toimenpiteet, joihin tämän oli syytä ryhtyä jo ennen metsäkoneen rekisteröintiä. Ostaja ei ollut saanut myyjältä tietoja vakuutuksen hankkimiseksi, eikä vakuutusta ollut otettu. Näin ollen traktorin palosta ei voitu hakea korvausta vakuutuksesta. Vakuutuksenottaja tuomittiin suorittamaan vahingonkorvausta ostajalle sopimusrikkomuksen perusteella.

Vakuutuksenottaja on hakenut korvausta vahingonkorvausvelvollisuudesta aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 20.8.2010 ja 4.2.2013 päivätyissä päätöksissään, että kyse oli rajoitusehdon mukaisesta sopimukseen perustuvasta vahingosta. Lisäksi kyse oli rajoitusehdon mukaisesta taloudellisesta vahingosta, joka ei ollut yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Sen vuoksi korvausta ei voitu suorittaa vastuuvakuutuksesta.

Valitus

Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen, ja pyytää Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on toistanut korvauspäätöksissä mainitut perustelut.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 4.1 (Korvattavat vakuutustapahtumat) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.

Ehtojen kohdan 4.2.7 (Sopimusvastuu) vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustuu sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen, ellei tällaisten korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta.

Ehtojen kohdan 4.2.17 (Varallisuusvahinko) mukaan vakuutuksesta ei korvata taloudellista vahinkoa, joka ei ole syy-yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Ratkaisu

Vahinko on aiheutunut siitä, että ostajalla ei ollut voimassa esinevakuutusta traktorin palon hetkellä. Vakuutuslautakunta katsoo, että vahingonkorvausvelvollisuudesta aiheutunut taloudellinen vahinko ei ole vakuutusehtojen mukainen vakuutuksenottajan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutettu henkilö- tai esinevahinko. Vakuutuksenottaja on tuomioistuimen ratkaisulla velvoitettu suorittamaan sopimuskumppanille
vahingonkorvausta sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta vahingosta 12 300 euroa viivästyskorkoineen. Tätä korvausvelvollisuutta ei olisi ollut ilman metsätraktorin myymistä koskevaa kauppasopimusta. Kyse on rajoitusehdon mukaisesta vahingosta, joka perustuu sopimukseen, eikä korvausvastuuta olisi ilman kyseistä sopimusta. Näin ollen Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Löppönen, Nyyssölä, Makkula, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia