Haku

VKL 379/15

Tulosta

Asianumero: VKL 379/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 18.02.2016

Vakuutusehtojen tulkinta. Arvokkaiden rannekellojen korvaaminen.

Tapahtumatiedot

A:n kotiin oli murtauduttu ja varastettu runsaasti koti-irtaimistoa mukaan lukien kaksi noin 2.000 euron arvoista rannekelloa.

A:lta varastetuista arvoesineistä vakuutusyhtiö on aluksi korvannut vakuutuskirjassa sovitun enimmäismäärän 5.475 euroa sekä vielä myöhemmin maksanut lisäkorvausta 4.525 euroa eli A:lta varastetuista arvoesineistä vakuutusyhtiö on maksanut vakuutuskorvausta yhteensä 10.000 euroa. A:n muusta koti-irtaimistosta vakuutusyhtiö on maksanut Vakuutuslautakunnalle toimitettujen korvauspäätösten mukaan yhteensä 3.421 euroa.

Asiakkaan valitus

A:n mukaan vakuutuskorvaukset ovat tulleet käsitellyksi muilta osin paitsi kahden Omega-merkkisen rannekellon osalta. A:n mielestä em. rannekellot, jotka eivät ole kultaa tai hopeaa, ovat käyttöesineitä eivätkä arvoesineitä, jotka olisi pitänyt erikseen vakuuttaa ja merkitä vakuutuskirjaan. Näin ollen A edelleen vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan täysimääräisesti em. kaksi rannekelloa kotivakuutuksen irtaimistoturvasta.

Vakuutusyhtiön toimihenkilön mukaan alle 5.000 euron arvoiset esineet sisältyvät kotivakuutuksen normaalin irtaimistoturvan täysarvovakuutukseen asunnon pinta-alan mukaisesti. Kun A oli saanut vakuutusyhtiöltä kielteisen korvauspäätöksen, A oli lisännyt vakuutukseen 4.800 euron arvoisen lattiakellon. A:n mielestä tässä asiassa on myös kuluttajansuojalaki hänen puolellaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että yhtiö on jo suorittanut A:lle arvoesineistä vakuutusehtojen mukaisen korvauksen ja että arvoesineistä on maksettu lisäkorvausta vakuutusehdoista poiketen.

Vakuutusehdot määrittelevät, mitkä esineet ovat arvoesineitä ja ehdoissa on todettu, että mm. kellot ovat arvoesineitä. Kellon valmistusmateriaalilla (esim. kulta) ei ole merkitystä. Mikäli yksittäisen arvoesineen arvo on alle 5.000 euroa, tulee se huomioida arvoesineiden vakuutusmäärässä. Jos esineen tai arvoesineeksi luokiteltavan esineen arvo on yli 5.000 euroa, tulee se vakuuttaa erikseen.

A:n kotivakuutuksen vakuutuskirjan mukaan arvoesineet oli vakuutettu sovitusta enimmäiskorvausmäärästä 5.475 eurosta. Korvauspäätöksellä 8.11.2013 A:lle on suoritettu arvoesineiden vakuutusmäärän mukainen korvaus 5.475 euroa ja 19.11.2013 maksettu vielä lisäkorvausta 4.525 euroa eli yhteensä A:n varastetuista arvoesineistä on maksettu korvausta 10.000 euroa. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, että perusteita lisäkorvauksen suorittamiselle ei ole.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on riitaa kahden noin 2.000 euron arvoisen rannekellon korvaamisesta kotivakuutuksesta. Sisältyvätkö rannekellot kotivakuutuksen täysarvovakuutettuun irtaimistoturvaan vai kuuluvatko ne kotivakuutuksen arvoesineet –irtaimistoryhmään, jolloin kellojen vakuutusturva on sisältynyt A:n kotivakuutuksen vakuutuskirjan arvoesineille merkittyyn enimmäismäärään 5.475 euroon.

Sovellettavat vakuutusehdot

Kotivakuutuksen ehtojen KO120 Keskeisiä määrityksiä kohdan 3 Vakuutusmäärän perusteet todetaan

- ensimmäisessä kappaleessa, että vakuutusmäärä on vakuutuksen kohteelle merkitty rahamäärä.

- viidennessä kappaleessa, että enimmäiskorvausmäärä on vakuutuskirjaan merkitty korvauksen enimmäismäärä.

Kotivakuutuksen ehtojen KO134 Irtaimisto kohdan 1 Irtaimiston määrittely todetaan

- ensimmäisessä kappaleessa, että koti-irtaimistoa ovat vakuutetun omistamat kotitalouden päivittäiseen käyttöön tarkoitetut vakinaisessa asunnossa käytettävät tavanomaiset esineet ja vakuutettujen henkilökohtainen irtaimisto, kuten huonekalut, kodin tekstiilit, vaatteet, taloustavarat ja kodinkoneet.

- kuudennessa kappaleessa, että yksittäiset esineet ja kokoelmat sisältyvät irtaimistoon 5.000 euroon saakka. Mikäli yksittäisen esineen tai kokoelman arvo ylittää 5.000 euroa, se on vakuutettava erikseen koko arvostaan.

Kotivakuutuksen ehtojen KO134 Irtaimisto kohdan 2 Irtaimistoryhmät todetaan, että

- irtaimistoon sisältyvät seuraavat irtaimisto ryhmät siten kuin vakuutuskirjaan on merkitty

       - arvoesineet

       - elektroniikka ja soittimet

       - urheilu- ja harrastusvälineet

       - työkalut

       - vieras irtaimisto.

Kotivakuutuksen ehtojen KO134 Irtaimisto kohdan 2.1 Arvoesineet todetaan, että

- arvoesineitä ovat esimerkiksi korut, kellot, jalometalliesineet, turkikset, taide-esineet, taulut, arvotekstiilit ja muut arvoesineet.

Asian arviointi

A:n kotivakuutuksen vakuutuskirjaan 2.8.2013 on merkitty vakuutuksen kohteena olevan koti-irtaimiston osalta, että irtaimistoturvan vakuutusmääränä on täysarvo ja omavastuu on ehdollinen 120 euroa. Vakuutuskirjan mukaan erilliset irtaimistoryhmät on vakuutettu sovituista enimmäismääristä seuraavasti:

- Elektroniikka ja soittimet 5.475 euroa

- Arvoesineet 5.475 euroa

- Urheilu- ja harrastusvälineet 3.833 euroa

- Työkalut 2.120 euroa

Kotivakuutuksen ehtojen KO134 kohdassa 1 koti-irtaimistoksi on määritelty vakuutetun omistamat kotitalouden päivittäiseen käyttöön tarkoitetut vakinaisessa asunnossa käytettävät tavanomaiset esineet ja vakuutettujen henkilökohtainen irtaimisto, kuten huonekalut, kodin tekstiilit, vaatteet, taloustavarat ja kodinkoneet.

Vakuutuslautakunta toteaa, että em. ehtokohdasta ei ole tulkittavissa noin 2.000 euron arvoisten rannekellojen kuuluvan täysarvoltaan vakuutettuun koti-irtaimistoon. Sen sijaan ehtojen kohdassa 2.1 kellot on mainittu kuuluvan arvoesineiden irtaimistoryhmään. Vakuutuslautakunta katsoo, että yleisessä kielenkäytössä tai ns. tavallisen kuluttajan kielenkäytössä etenkin useamman tuhannen euron arvoinen rannekello mielletään arvoesineeksi.

Näin ollen myös A:n rannekellojen vakuutusturvat ovat sisältyneet A:n kotivakuutukseen arvoesineiden irtaimistoryhmään vakuutuskirjassa sovitusta enimmäismäärästä. Arvoesineen korvaamisen rajoittaminen ennakkoon sovitusta vakuutusmäärästä on kotivakuutuksen yleinen ehto eikä sitä voi pitää kohtuuttomana. Vakuutuslautakunnan mielestä tämä kotivakuutuksen korvattavia esineitä ja esineryhmiä koskevat enimmäiskorvaus- ja arvorajaehdot ovat kuitenkin vaikeaselkoisia ja voivat johtaa siihen, että osa irtaimistosta jää epähuomiossa vakuutusturvan ulkopuolelle. Vakuutusyhtiön maksama 4.525 euron lisäkorvaus huomioon ottaen vakuutusyhtiön kielteinen päätös rannekelloista maksettavasta lisäkorvauksesta ei ole A:n kannalta kohtuuton.

Ottaen huomioon A:lta varastetuista arvoesineistä maksetun kokonaiskorvaussumman 10.000 euroa Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö on maksanut A:lle korvausta arvoesineistä mukaan lukien po. rannekellot kotivakuutuksen ehtojen mukaisesti ja riittävässä määrin.

Lopputulos

Lautakunta ei suosita lisäkorvauksen maksamista A:lta varastetuista rannekelloista.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Ylitapio

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia