Haku

VKL 377/14

Tulosta

Asianumero: VKL 377/14 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 07.01.2015

Lakipykälät: 69

Traktorin vakuutus. Korvattava vakuutustapahtuma. Tekninen vika. Olivatko traktorin vauriot aiheutuneet irti päässeestä tulesta?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja kertoi vahinkoilmoituksessaan olleensa 27.6.2013 traktorillaan jyrsimässä, kun traktorin moottorista kuului räjähdys ja sieltä nousi valkoista savua ja liekkejä ja ohjaamoon tuli öljyn hajua. Vakuutuksenottaja kertoi työntäneensä kaasuvivusta koneen kierrokset pienemmälle ja tyhjentäneensä vaahtosammuttimen moottoriin. Moottori sammui vasta, kun vakuutuksenottaja repäisi polttoaineletkun irti. Korvausta traktorin vaurioista on haettu yritysvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on lausunut 4.3.2014 päivätyssä korvauspäätöksessä, että vahinkotarkastajan mukaan vauriot olivat syntyneet vesipumpun laakereiden pettämisen seurauksena eikä traktorissa havaittu palon aiheuttamia vaurioita tai jälkiä. Koska vakuutuksesta ei korvata teknisen vian aiheuttamia korjaustöitä, ei korvausta voitu suorittaa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on toimittanut 30.5.2014 päivätyn valituksen mukana neljä uutta kuvaa traktorista. Vakuutuksenottaja on kertonut, että vesipumppu oli vaihdettu uuteen keväällä ennen tuotantokauden alkua. Moottorin vesiletku oli palanut puhki, minkä seurauksena jäähdytysneste oli valunut pois, jolloin moottori kävi ilman jäähdytysnestettä kunnes se saatiin sammumaan irrottamalla polttoaineletku, mutta tähän kului noin 20 minuuttia. Moottori kävi polttoaineletkun irrottamisen jälkeenkin vielä kymmenen minuuttia suodattimessa olevalla polttoaineella. Vakuutuksenottajan mukaan laakerit vaurioituivat palon aiheuttamasta kuivana käymisestä, eikä palon syynä ollut laakerien vaurioituminen. Vakuutuksenottajan mukaan traktorista otetuista kuvista oli nähtävissä, että jäähdyttimen letku oli palanut puhki ja sähköjohdot olivat sulaneet nippuun, minkä seurauksena kone ei sammunut virta-avaimesta. Myös muita muoviosia oli sulanut.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 17.6.2014 päivätyssä vastineessaan, että ainoa näyttö korvattavasta palovahingosta oli tapahtuman nähneen henkilön vahinkoilmoitus. Palaminen aiheuttaa tyypillisesti reaktion, joka jättää jälkikäteen havaittavat palojäljet. Vahinkotarkastuksessa ei todettu palosta aiheutuneita vaurioita vaan vaurioiden syntymekanismi viittasi siihen, että kyseessä oli ollut mekaaninen vika.

Selvitykset

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan 2.2.2014 päivätyn korjauskustannuslaskelman mukaan korjaamon kertomat vauriot eivät ole voineet syntyä palon seurauksena vaan kyseessä oli mekaaninen vika eikä traktorissa havaittu merkkejä palosta tai sen sammuttamisesta. Vahinkotarkastajan mukaan vauriot ovat syntyneet vesipumpun laakereiden pettämisestä ja vesipumpun päässä olevat flektin siivet ovat tämän jälkeen aiheuttaneet muita vaurioita traktoriin.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko traktorille aiheutuneiden vahinkojen näytetty aiheutuneen irtipäässeestä tulesta vai onko kyseessä ollut rajoitusehdon mukainen ajoneuvon osan kuumenemisesta aiheutunut vahinko tai muu mekaaninen vahinko.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.                                                                                      

Vakuutusehtojen kohdan 5.4 mukaan palovakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut irtipäässyt tuli tai suoraan ajoneuvoon osunut salamanisku.

Kohdan 5.4.2 (Rajoitukset) mukaan palovakuutuksesta ei korvata ajoneuvon osan kuumenemisesta osalle itselleen tai ajoneuvon muille osille aiheutunutta vahinkoa.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijalla on näyttötaakka korvattavasta vakuutustapahtumasta. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan 2.2.2014 päivätyn korjauskustannuslaskelman mukaan korjaamon kertomat vauriot eivät ole voineet syntyä palon seurauksena vaan kyseessä oli mekaaninen vika eikä traktorissa havaittu merkkejä palosta tai sen sammuttamisesta. Vahinkotarkastajan mukaan vauriot ovat todellisuudessa syntyneet vesipumpun laakereiden pettämisestä ja vesipumpun päässä olevat flektin siivet ovat tämän jälkeen aiheuttaneet muita vaurioita traktoriin.

Vakuutuslautakunta katsoo asiassa esitettyjen valokuvien ja vahinkotarkastuksesta annetun lausunnon perusteella, ettei vahingon ole näytetty aiheutuneen irtipäässeestä tulesta, eikä kyse näin ollen ole korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Raulos, puheenjohtaja
Nikunlassi, sihteeri

Jäsenet:
Löppönen
Makkula
Nyyssölä
Pesonen
Sarpakunnas
Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia