Haku

VKL 377/12

Tulosta

Asianumero: VKL 377/12 (2013)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 30.01.2013

Vedestä aiheutunut vahinko Oliko autoa kuljetettu veden peittämällä tiellä? Vakuutusehtojen tulkinta

Tapahtumatiedot

A oli vakuuttanut hallinnassaan olevan rahoitusyhtiön omistaman ja Audi A6 ‑mallisen henkilöauton törmäysturvan sisältävällä kaskovakuutuksella. Vahinko­ilmoituskaavakkeeseen kirjatun vahinkotapahtuman kuvauksen mukaan A ajoi mökkitietä. Hän meni mökille 16.5.2012, jolloin tiellä oli vähän vettä ja hän pääsi ajamaan paikasta yli. Tien päälle kertyy vettä eikä rumpu vetänyt tarpeeksi. Kun A palasi, tiellä oli vettä enemmän. Sitä oli puoleen väliin rengasta. Hän ajoi veteen ja auto jäi ojaan kiinni. A nousi pois autosta ja sisälle tuli vettä. Kaavakkeen merkinnän mukaan auto luiskahti pois päätieltä. A näki kohtaan ajaessaan, että tiellä on vettä.

A:n sähköisesti jättämän vahinkoilmoituksen mukaan hän ajoi 18.5.2012 tietä, jonka ajokaistalle oli tullut vettä, koska rumpu ei ollut vetänyt riittävästi. Hän oli ilmoituksen mukaan kaksi päivää aikaisemmin päässyt kohdan yli ongelmitta metsäpalstalleen, mutta vuorokauden jatkuva vesisade oli tukkinut rummun ja vesi pääsi tielle. Auto pysähtyi veden kohdalle ja teki padon. A meni ulos apukuljettajan ovesta ja näki, kun vettä alkoi tulla auton matolle. Hän soitti traktorin vetämään auton pois sekä hinausautokuljetuksen. Auton sisusta kastui ja ESP- sekä airbag-järjestelmiin tuli sähkövika. Moottori ei kärsinyt vahinkoa. Ilmoituksen mukaan korjaustöiden kustannusarvio oli noin 2 500 euroa.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö selvittää päätöksessään vahinkoilmoituskaavakkeesta ilmeneviä tapahtumatietoja. Vakuutusehtojen mukaan törmäysturvasta korvataan äkillisen, ennalta arvaamattoman, ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko, jonka syynä on törmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu vastaava ulkoinen tapahtuma. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella. Saatujen selvitysten mukaan vahinko on aiheutunut siitä, että ajoneuvolla on ajettu veden peittämällä tiellä, ja vesi on vahingoittanut ajoneuvoa. Vakuutus ei korvaa vaurioita.

 

Valitus

A:n valituksen mukaan hän ei osannut ilmaista itseään, kun soitti tapahtumien alkuvaiheessa vakuutusyhtiöön. Hän oli kaksi päivää aikaisemmin ylittänyt saman tienkohdan ongelmitta. Kyseisellä kohdalla auton vasen eturengas oli osunut tiellä olleeseen suhteelliseen isoon kiveen. Auton vasen etu­osa ajautui tieltä ojan puolelle ja auto pysähtyi. A käynnisti auton, mutta ei saanut peruutettua sitä pois ja lopulta auto ei enää käynnistynyt. Hän aukaisi oven ja säikähti, kun vesi tuli sisälle. A sulki oven ja meni ulos apukuljettajan ovesta hakemaan apua.

Vahinkopäivänä vakuutusyhtiön korvauskäsittelijä sanoi, ettei vahinko ole korvattavissa rajoitusehdon johdosta. A:n mukaan myöhemmin toinen henkilö vakuutusyhtiöstä soitti ja kertoi, että vahinko voidaan kuitenkin jotenkin hyvittää. Sama henkilö kuitenkin soitti ja kertoi, että vahinkoa ei voidakaan hyvittää, koska A:lle on maksettu korvausta kolmen vuoden aikana yhdeksästä vahingosta. Vakuutuksia ottaessa ei ole kerrottu, että muut vakuutukset voivat vaikuttaa korvauspäätöksiin.

A korostaa, että vahinkoon liittyi odottamaton tilanne, vaikka tiellä oli sillä kohtaa ylijuoksevaa vettä. Hän oli kahta päivää aikaisemmin mennyt samasta kohdasta. A tuntee tien, koska kulkee siitä monta kertaa vuodessa metsäpalstalle. Huomion herpaantumisen vuoksi hän ajautui liian vasemmalle ja kiveen törmätessä matka katkesi.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vauriot ovat aiheutuneet rajoitusehdossa mainitulla tavalla vedestä, kun ajoneuvoa on kuljetettu veden peittämällä tiellä. Vesi on päässyt auton sisään, kun A on ottanut tietoisen riskin lähtiessään ylittämään tien kohtaa, joka on ollut veden peittämä. Korvauspäätös on tehty oikein perustein.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

3.1 Törmäysturva

Törmäysturvasta korvataan äkillisen, ennalta arvaamattoman, ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko, jonka syynä on törmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu vastaava ulkoinen tapahtuma.

4 Vakuutusturvien yleiset rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

8) vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella.

 

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys siitä, rajautuuko vahinko korvauspiirin ulkopuolelle ajoneuvon kuljettamista veden peittämällä tiellä tai alueella koskevan rajoitus­ehdon perusteella. Auton vauriot ovat käytettävissä olevan selvityksen perusteella aiheutuneet vedestä.

Vapaaehtoisesta autovakuutuksesta ei vakuutusehtojen mukaan korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella. Tällaisiin olosuhteisiin liittyy normaalia suurempi riski auton moottorille tai sähkölaitteille aiheutuvista vahingoista, joita ei ole haluttu ottaa vakuutuksesta korvattaviksi. Tyypillisiä ehtokohdan tarkoittamia paikkoja ovat esimerkiksi tulvaveden peittämät tiet ja sadeveden keräytyminen tien notkelmiin tai vastaaviin alaviin paikkoihin. Rajoitusehto voi tulla sovellettavaksi sekä taajamassa että maaseudulla.

Rajoitusehtoja tulkitaan vakuutuskäytännössä suppeasti. Tarkasteltavan ehdon sanamuoto edellyttää tien tai alueen, jolla ajoneuvoa kuljetetaan, olevan veden peittämä. Vakuutuslautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut tämän tarkoittavan, että tie tai alue on kauttaaltaan veden peitossa, jolloin esimerkiksi veden syvyyttä ei voi arvioida. Rajoitusehtoa voidaan soveltaa, kun tie tai alue on veden peitossa.

Vakuutuslautakunta käsittää, että vahinkoilmoituskaavakkeessa olevat merkinnät ovat vakuutusyhtiön toimihenkilön A:n puhelinilmoituksen yhteydessä kirjaamia tietoja. A on myöhemmin jättänyt sähköisen vahinkoilmoituksen sekä kuvannut vahinkotapahtumaa myös valituksessaan.

Tässä tapauksessa vahinkoilmoituskaavakkeessa olevien merkintöjen ja sähköisen vahinkoilmoituksen perusteella tiellä oli ollut vettä. A toteaa myös valituksessaan, että vahinkokohdalla oli yli juoksevaa vettä. A on kertonut jo vakuutus­yhtiöön soittaessaan auton jääneen ojaan kiinni. Valituksen mukaan auto hinattiin ojasta traktorilla.

Vakuutuslautakunta pitää selvitettynä, että tie vahinkopaikalla on ollut kauttaaltaan veden peitossa A:n tullessa vahinkopaikalle. Vakuutusyhtiö voi tässä ta­pauksessa tehokkaasti vedota rajoitukseen, joka koskee ajoneuvon kuljettamista veden peittämällä tiellä, vaikka auton pysähtymisen syynä olisi ollut vedessä ollut kivi tai se, että kuljettaja ei voinut vedestä johtuen tietää tien paikkaa. Vedestä aiheutunut vahinko rajautuu tapauksessa korvauspiirin ulkopuolelle kaskovakuutuksen ehtojen perusteella eikä vakuutusyhtiöllä ole korvausvastuuta. Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Sario ja Uimonen sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta