Haku

VKL 375/13

Tulosta

Asianumero: VKL 375/13 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 18.12.2013

Lompakon menettäminen. Vahingon korvattavuus. Varkaus vai katoaminen?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas oli Moskovassa 11.9.2012, kun klo 14.10–16.00 välisenä aikana kadulla tai metrossa hänen vetoketjullisesta käsilaukustaan vietiin lompakko. Lompakossa oli euroja ja ruplia yhteensä 558 euron arvosta, matkavakuutuskortti, matkatavarasäilytyslipuke ja kalenteri. Vahinko huomattiin, kun matkatavaroita noudettiin säilytyksestä. Tällöin asiakas joutui maksamaan sakkoa säilytyslipukkeen katoamisesta ja todistamaan matkalaukkunsa omakseen. Matkan ryhmänjohtaja auttoi ja todisti tapahtunutta.

Vakuutusyhtiön päätös

Kotivakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta, eikä esimerkiksi varkausvahinkoa, jonka tapahtuma-aikaa, -paikkaa ja tapahtumaolosuhteita ei voida tarkoin määritellä.

Vahinkoilmoituksen tapahtuman kuvauksessa ei käy ilmi mitään äkillistä, normaalista poikkeavaa tapahtumaa, jossa lompakon menettäminen olisi voinut tapahtua. Pelkkä olettamus lompakon anastamisesta ei tällaisessa tilanteessa riitä näytöksi siitä, että vahinko johtuisi varkaudesta tai muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta syystä. Kyse on katoamisesta, joka jää vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Valitus

Asiakas oli saanut vakuutusyhtiöstä ohjeen ilmoittaa tapahtuneesta ensin poliisille, sitten vakuutusyhtiöön. Asiakas ilmoitti varkaudesta poliisille kotiin palattuaan 18.9.2012. Tämän jälkeen asiakas teki vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölle. Ilmoitus oli varmaankin aika ylimalkainen, koska hän luuli vakuutusyhtiön tukeutuvan poliisille jo tehtyyn ilmoitukseen.

Asiakkaan mielestä tapahtuma-aika on aika tarkoin määritelty, alle kaksi tuntia. Itse varkaus tapahtui lähempänä klo 16. Metrossa ja ulkopuolella oli kova tungos ja ryhmällä kiire klo 17.48 lähtevälle junalle, kun matkatavarat piti saada ulos säilöstä. Vahinko tulee korvata.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö toistaa korvauspäätöksessä esitettyä. Koska ei ole olemassa tarkkaa havaintoa siitä, mitä lompakolle on tapahtunut, kyseessä on katoaminen. On jäänyt näyttämättä, että kyse olisi varkaudesta. Varkausolettaman tueksi ei ole voitu esittää riittävästi näyttöä.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 4.12 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta.

Ehtojen kohdan 4.21 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jos vakuutustapahtumaa ei voida määritellä; kuten esimerkiksi varkausvahinkoa, jonka tapahtuma-aikaa, -paikkaa ja -olosuhteita ei voida tarkoin määritellä.

Ratkaisu

Asiassa on kyse asiakkaan lompakon korvaamisesta. Asiakkaan selostuksen mukaan lompakko oli hänen vetoketjullisessa käsilaukussaan, josta se anastettiin 11.9.2012 klo 14.10–16.00, vahinkopaikkana Moskovan metro tai katualue. Asiakas on kertonut, että metrossa ja sen ulkopuolella oli kova tungos, ja ryhmällä oli kiire.

Lautakunta pitää asiakkaan kertomusta uskottavana. Vahingon ajankohta on määritelty suhteellisen tarkasti; kyse on alle kahden tunnin mittaisesta ajanjaksosta. Vahinko on sattunut olosuhteissa, joissa tunnetusti sattuu varkauksia. Ammattimaisen varkaan ruuhkatilanteessa tekemää anastusta ei yleensä huomaa ennen kuin jälkeenpäin.

Vakuutuslautakunta pitää todennäköisenä, että asiakkaan lompakko on vahinkoilmoituksessa kuvatuin tavoin anastettu. Lautakunta suosittaa korvaamaan vahingon.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Sario ja Uimonen. Jäsen Laapotin ja varajäsen Vuoren eriävä mielipide on liitteenä. Sihteerinä toimi Raulos.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Jäsen Laapotin ja varajäsen Vuoren eriävä mielipide

Tapauksessa ei ole kuvattu mitään yksittäistä konkreettista tapahtumaa, jossa lompakon anastaminen olisi sattunut. Lompakon menettämistä ei ole heti havaittu, vaan asiakkaan käsitys lompakon menettämisen tavasta perustuu jälkikäteiseen päättelyyn. Lautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että korvauksenhakijan jälkikäteinen oletus tai päättelyketju siitä, mitä omaisuudelle on täytynyt tapahtua, ei itsessään riitä osoitukseksi vahingon syystä.

Katsomme lompakon menettämisen syyn jäävän epäselväksi. Tällöin on kyse vakuutuksen rajoitusehtojen mukaisesta katoamisesta aiheutuneesta vahingosta, jota vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan.

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia