Haku

VKL 373/06

Tulosta

Asianumero: VKL 373/06 (2006)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 28.09.2006

Irtaimiston anastaminen asuinrakennukseen tunkeutumalla Erityinen viekkaus

Tapahtumatiedot
 
Poliisille tehdyn tutkintailmoituksen mukaan vakuutettuun asuntoon oli tunkeuduttu yöllä 15.8.2005 ja anastettu irtainta omaisuutta. Pariskunnan vaimo oli herännyt yöllä siihen, että tuntematon mies oli avannut makuuhuoneen oven. Havaittuaan, että talossa oli asukkaita, mies oli paennut. Anastuksen kohteeksi joutui runsaasti irtaimistoa ja talossa toimivan kestikievarin kassa sekä lompakko ja siinä olleet rahat.
 
Vakuutetut hakivat korvausta varkaudesta maatilavakuutuksestaan.
 
Vakuutusyhdistyksen päätös
 
Vakuutusyhdistys totesi päätöksessään, että asuntoon oli tunkeuduttu ilmeisesti raollaan olleesta salin ikkunasta. Poliisin mukaan murron jälkiä ei ollut havaittu. Vakuutusehtojen mukaan irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko korvataan, jos vakuutuspaikkaan on murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen tai tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen, tai tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä. Samoin korvataan vahinko, kun omaisuutta on anastettu käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai sen uhkausta.
 
Vakuutusyhdistys totesi, että asuntoon ei ollut murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen taikka tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa käyttäen. Asuntoon sisälle pääsyä avoimen ikkunan kautta ei voida pitää erityisenä viekkautena. Vahinkotapahtuma ei siten täyttänyt korvattavalle vakuutustapahtumalle asetettuja edellytyksiä. Sen sijaan vakuutusyhdistys korvasi pelastamiskustannuksina mahdollisten tulevien vahinkojen estämiseksi tehdyt ulko-ovien lukkojen ja painikkeiden uusimiskustannukset 434,40 euroa.
 
Lausuntopyyntö
 
Vakuutetut toteavat, että vahingon jälkeen sekä poliisi että vakuutusyhdistyksen edustaja pitivät tekoa röyhkeänä. Vahinkohetkellä asunnossa ollut puoliso olettaa, että varkaita oli kaksi, koska samalla, kun varas poistuessaan painoi makuuhuoneen oven kiinni, vakuutettu kuuli kilisevän äänen, jollainen kuuluu, kun lusikoita pudotetaan.
 
Hän heräsi ensimmäisen kerran yöllä noin klo 02.30 siihen, että kievarin pihalta lähti tai siellä kääntyi punainen porrasperämallinen auto. Tämä ei sinänsä ollut outoa, koska kyseistä tietä käytetään usein kääntymispaikkana. Hän heräsi uudelleen myöhemmin noin klo 04.20 siihen, että makuuhuoneen oven aukaisi mieshenkilö, joka oli suunnilleen hänen puolisonsa pituinen ja muutoinkin aamuhämärässä vaikutti hänen oloiseltaan. Vakuutettu olettikin, että oven avaaja oli hänen aviopuolisonsa, joka olisi tullut sovittua aiemmin kotiin matkaltaan. Vakuutettu nousi sängystä kohti ovella seissyttä murtomiestä. Tässä vaiheessa murtomiehen on täytynyt ottaa oven vieressä olevalta pöydältä vakuutetun lompakko. Ihmeissään siitä, ettei tulija vastannut puhutteluun, vakuutettu tuli pois makuuhuoneesta, jolloin hän näki toisen makuuhuoneen olevan valaistu ja kuuli tulijan juoksevan talon keittiönpuoleiseen päähän. Seurattuaan miestä hän kuuli kulkiessaan äkillisen auton kaasutuksen vierasoven puoleisesta päästä. Vasta tässä vaiheessa hän alkoi tajuta, että kyseessä ei ollutkaan hänen puolisonsa, vaan joku muu. Tuvassa kaappien ovet olivat auki, keittiössä laatikot ja kassakone olivat samoin auki, kuten myös toisessa makuuhuoneessa olleiden kaappien ja komeroiden ovet. Lipaston laatikot olivat olleet lukossa, mutta murtaja tai murtajat olivat löytäneet avaimet pöydällä olleesta kulhosta paperin alta.
 
Vakuutetun naapuritalossa asunut tytär huomasi aamulla paikalle tullessaan, että kukkaruukku oli kaatunut raollaan olleella ikkunalla, ja sen aluslautanen oli särkynyt. Ilmeisesti sen päälle oli astuttu. Kyseinen ikkuna sijaitsee rannan puolella. Ikkuna oli ollut hieman raollaan ja se oli noin kahden metrin korkeudella maanpinnasta. Painavista tukeista valmistettu puutarhapöytä ja penkkiyhdistelmä oli työnnetty tavalliselta paikaltaan ikkunan lähelle ja sitä oli ilmeisesti käytetty ikkunalle nousemiksi. Sisällä ikkunan edessä olevalla pöytäliinalla oli kengänjälkiä. Tapahtuma on järkyttänyt syvästi vakuutettua ja on aiheuttanut hänelle unettomuutta ja pelkotiloja pitkään vahingon jälkeenkin. Murtojälkien puuttumisesta huolimatta vakuutetut pitävät tekoa röyhkeänä ja heidän näkemyksensä mukaan teossa on käytetty erityistä viekkautta, koska talon emäntä oli murtohetkellä paikalla, tunkeutumiseen käytetty ikkuna sijaitsee vain 2,5 metrin päässä emännän makuuhuoneen ovesta, ja koska murtaja anasti vielä omaisuutta, vaikka jo näki emännän nousevan vuoteesta.
 
Vakuutusyhdistyksen vastine
 
Vakuutusyhdistys toistaa päätöksessään esittämänsä seikat ja toteaa, ettei selvitystä ole siitä, että rakennukseen olisi päästy vakuutusehtojen kohdassa 5.5 mainitulla tavalla. Asunnon sisälle ei ole päästy erityistä viekkautta käyttäen, eikä anastukseen ole myöskään liittynyt väkivaltaa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Maatilavakuutuksen ehtojen 5 –kohdassa on lueteltu korvattavat vakuutustapahtumat. Vakuutusehtojen varkautta koskevan ehtokohdan 5.5 mukaan vakuutuksesta korvataan irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko, jos vakuutuspaikkaan on
-         murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen tai tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen
-         tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.
 
Vakuutusehtojen 5.6 –kohdan mukaan vakuutuksesta korvataan murtautumisesta rakennukselle aiheutunut vahinko. Vakuutusehtojen 5.8 –kohdan mukaan vakuutuksesta korvataan ryöstöstä aiheutunut vahinko, kun omaisuutta on anastettu tai anastamisen yhteydessä vahingoitettu käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai sen uhkausta.
 
Tässä tapauksessa esitetyn selvityksen mukaan asuntoon on tunkeuduttu noin kahden metrin korkeudella raollaan olleesta ikkunasta. Ikkunaan pääsemiseksi varas tai varkaat ovat siirtäneet tukeista valmistetun puutarhapöydän ja penkkiyhdistelmän ikkunan alle. Varas tai varkaat ovat poistuneet asunnosta vasta, kun ääniin herännyt vakuutettu oli lähtenyt varkaan perässä pois makuuhuoneestaan.
 
Korvauksen saaminen vakuutuksesta edellyttää, että vahinkotapahtuma täyttää vakuutusehdoissa korvattavalle vakuutustapahtumalle asetetut edellytykset. Vakuutusehdoissa edellytetään, että kyseessä tulee olla joko ehtojen mukainen varkaus, murtautuminen tai ryöstö. Tässä tapauksessa kiistatonta on, että kyseessä ei ole ollut vakuutusehtojen mukainen ryöstö tai murtautuminen, koska anastuksen yhteydessä ei ole käytetty väkivaltaa tai sen uhkausta tai tunkeuduttu asuntoon sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen. Vakuutusehtojen ryöstöä koskevan ehtokohdan 5.8 tulkintaan ei vaikuta se, että asunnossa vahinkohetkellä oleskellut puoliso on myöhemmin kokenut tilanteen uhkaavana.
 
Lautakunnan mielestä erityisenä viekkautena ei voi pitää sitä, että asuttuna olleeseen asuntoon on tunkeuduttu siirtämällä ensin avoinna olleen ikkunan alle raskas pöytä-/penkkiyhdistelmä ja kapuamalla sen päältä ikkunan kautta sisään.
 
Edellä mainituin perustein lautakunta päätyy sille kannalle, ettei vahinko täytä tämän vakuutuksen ehdoissa vahingon korvaamiselle asetettuja edellytyksiä. Näin ollen lautakunta pitää vakuutusyhdistyksen päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale sekä jäsenet Laapotti, Sario, Tuomela ja Uimonen. Sihteerinä toimi Mikkola.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia