Haku

VKL 371/15

Tulosta

Asianumero: VKL 371/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 18.02.2016

Korvattava vakuutustapahtuma. Uuden porakaivoreiän tekemisestä aiheutuvat kulut.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan loma-asuntoon iski kesäkuussa 2014 voimakas salama, joka tuhosi pihalla olleen porakaivon pumppuineen. Korvausta vahingosta oli haettu kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö oli suorittanut 6573,54 euron korvauksen.

Asiakkaan valitus

Korvausta hakeva kuolinpesä on vaatinut lisäkorvausta uuden kaivoreiän porauksesta yhteensä 7411 euroa. Korvausta hakeva kuolinpesä on kertonut valituksessaan, että uuden reiän poraaminen oli välttämätön toimi salaman aiheuttaman vahingon korjaamiseksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että tapauksessa oli jäänyt epäselväksi, mistä syystä kaivon pumppu oli jumiutunut siten, ettei sitä saatu nostetuksi ylös ilman uuden kaivonreiän poraamista. Pumpun jumiutuminen oli voinut tapahtua hitaasti sen yläpuolelta valuneen irtomaan vaikutuksesta. Asiassa on lisäksi huomioitava, että kaivon katsotaan kuuluvan piha-alueen kiinteisiin tavanomaisiin rakenteisiin. Kaivon korjauksesta maksettava enimmäiskorvausmäärä voi olla saman ehtokohdan perusteella enintään 5000 euroa. Koska kaivon korjauksesta maksettu korvaussumma ylitti tämän enimmäiskorvausmäärän, ei vakuutusyhtiöllä ole lisäkorvausvelvollisuutta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä velvollisuus suorittaa korvausta uuden kaivoreiän poraamisesta aiheutuneista kuluista vakuutusehtojen perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 2.1 (Rakennus) mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty rakennus. Rakennus on vakuutuksen kohteena myös sen ollessa rakenteilla tai peruskorjattavana.

Asuin- ja huvilarakennuksen mukana vakuutukseen sisältyy piha-alue, johon katsotaan kuuluvan rakennuksien välittömässä läheisyydessä, päivittäisessä käytössä oleva hoidettu alue. Tonttimetsä ja luonnonvaraiset alueet eivät sisälly vakuutukseen.

Asuin- ja huvilarakennuksen mukana vakuutuksen sisältyvät seuraavat kohteet, mikäli ne eivät ole vaatineet viranomaislupaa

- piha-alueella olevat muut kiinteät tavanomaiset rakenteet yhteensä 5000 euroon asti.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta katsoo, että kaivo on vakuutusehtojen tarkoittama piha-alueella oleva kiinteä tavanomainen rakenne, jonka enimmäiskorvausmäärä on 5000 euroa. Koska vakuutusyhtiö oli suorittanut kyseiselle rakenteelle aiheutuneesta vahingosta vakuutuksen enimmäiskorvausmäärän ylittävän korvauksen, ei vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta vaadituista uuden kaivoreiän porauskustannuksista.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöksen lopputulosta asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Rantala

Sario

Siirala

Uimonen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia