Haku

VKL 37/00

Tulosta

Asianumero: VKL 37/00 (2000)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 23.05.2000

Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma Sormusten katoaminen asunnosta

Tapahtumatiedot             
 
Vakuutuksenottajan korvaushakemuksen mukaan hän oli pitänyt kahta kultasormusta makuuhuoneen seinässä olevassa naulassa. Siinä sormukset olivat vielä tiistaina 17.8.1999, mutta torstaina 19.8.1999 vakuutuksenottaja ei niitä enää nähnyt naulassa. Vakuutuksenottaja epäili, että eräs vieras olisi anastanut sormukset tiistaina kylässä käydessään. Vieras ei ole kuitenkaan myöntänyt vieneensä sormuksia.

Vakuutuksenottaja haki korvausta 3.600 markan arvoisiksi ilmoittamistaan sormuksista kotivakuutuksestaan.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Vakuutusyhtiö totesi päätöksessään, että vakuutuksesta korvataan äkillisesti ja samalla ennalta arvaamatta sattuneesta tapahtumasta aiheutuneet suoranaiset omaisuusvahingot. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vahinkoa, jos vakuutustapahtumaa ei voida määritellä. Tässä tapauksessa vakuutuksenottaja ei ollut voinut määritellä sitä, milloin ja miten vahinko oli tapahtunut. Tämän perusteella vakuutusyhtiö ei suorittanut korvausta.
 
Lausuntopyyntö               
 
Vakuutuksenottaja ei tyydy vakuutusyhtiön päätökseen. Sormukset eivät voi kadota naulasta ilman, että joku ne siitä ottaa.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vakuutusyhtiö on asian käsittelyn aikana ottanut yhteyttä myös poliisiin. Poliisilta saadun selvityksen mukaan vakuutuksenottajan epäilemää henkilöä on asian vuoksi kuultu, mutta poliisi ei ole saanut näyttöä siitä, että kyseinen henkilö olisi syyllistynyt väitettyyn varkauteen. Kysymys on siitä, onko vakuutuksenottajan esittämälle varkausolettamalle riittävästi näyttöä, ja onko vakuutuksenottaja määritellyt vakuutustapahtuman ehdoissa edellytetyllä tavalla. Kyseessä on katoaminen, koska vakuutettu ei pysty määrittelemään sitä, milloin, miten ja missä tilanteessa omaisuus on kadonnut.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehtojen mukaan kotivakuutuksesta korvataan vahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisesti ja samalla ennalta arvaamatta sattuneesta tapahtumasta. Vakuutusehtojen 6.4-kohdan mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta. Saman ehtokohdan mukaan vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, jos vakuutustapahtumaa ei voida määritellä.
 
Lautakunta toteaa, että sormusten katoaminen olisi vakuutuksesta korvattava vahinko, jos vakuutuksenottaja voi luotettavasti selvittää sormusten katoamisen johtuneen niiden anastamisesta tai muusta ennalta arvaamattomasta ja äkillisestä tapahtumasta. Sen sijaan vakuutusehdoissa on nimenomaan poissuljettu korvauksen piiristä vahingot, jotka johtuvat katoamisesta tai unohtamisesta. Vakuutuksesta ei myös korvata vahinkoa, jos vakuutustapahtumaa ei voida määritellä.

Pelkkää vakuutuksenottajan omaa käsitystä siitä, että vahingon syynä on ollut varkaus, ei lautakunnan mielestä voida pitää vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa edellytettynä riittävänä selvityksenä vakuutustapahtuman korvattavuudesta. Tässä tapauksessa varkausolettaman tueksi ei ole esitetty muuta näyttöä. Näin ollen selvittämättä on jäänyt, että kyseessä olisi todennäköisesti vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko.

Edellä mainitun perusteella lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo, jäsenet Hentunen, Kainulainen ja Sario sekä varajäsen Talasterä. Sihteerinä toimi Mikkola.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta