Haku

VKL 365/13

Tulosta

Asianumero: VKL 365/13 (2013)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 18.12.2013

Auton kyljen naarmu. Vaurion syy. Yksi vai useampi vakuutustapahtuma? Vahingon määrä.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan henkilöauton konepelti aukesi ajon aikana ja iskeytyi vasten tuulilasia. Vakuutuksenottaja teki äkkijarrutuksen ja väisti oikealle peläten vastaantulevaa liikennettä. Auton kylki osui jäiseen penkkaan.

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö korvasi törmäysvakuutuksesta autoon tulleet vauriot lukuun ottamatta oikean kyljen naarmua sekä takapuskurin ja takalokasuojan vaurioita.

Valitus

Vakuutuksenottaja vaatii kylkeen tulleen naarmun korvaamista osana samaa vakuutustapahtumaa. Korjauskulut ovat 950 euroa. Naarmu syntyi, kun auton oikea kylki hipoi jäistä tien penkkaa, ja siinä olleet kivet ja risut raapivat kyljen. Tämän on täytynyt tapahtua saman vahingon yhteydessä, koska asiakas havaitsi sen vahingon jälkeen.

Toissijaisesti asiakas vaatii naarmun korvaamista erillisenä vahinkona omavastuu vähentäen. Hänellä ei ole muuta tietoa siitä, missä kyseinen vaurio olisi voinut syntyä.

Vakuutusyhtiön vastine

Asiakas on vahingon jälkeen kertonut, että lumipenkka oli noin metrin korkuinen. Auton vaurioita esittävistä valokuvista on todettavissa oikealla puolella kylkilistan alapuolella lähes auton mittainen naarmu sekä reikä takapuskurissa ja pieni lommo takalokasuojassa. Kynnyskotelossa on tuore painauma, joka vakuutusyhtiön mukaan on voinut syntyä jäisestä lumipaakusta.

Asiakas on vaatinut kyljen naarmun korvaamista. Korvauksenhakija on velvollinen osoittamaan, että kaikki vauriot ovat seurausta kyseisestä vahinkotapahtumasta, jotta vauriot voitaisiin korvata yhtenä vahinkona yksi omavastuu vähentäen. Jäiseen lumipenkkaan törmääminen ei voi synnyttää vain yhtä auton mittaista naarmua, vaan kylkeen tulisi useita naarmuja ja todennäköisesti painaumiakin. Nyt kyseessä oleva naarmu ei siten ole syntynyt penkkaan törmäämisestä vaan jollain muulla tavalla. Vauriojälki viittaa metalliesineellä naarmuttamiseen.

Vahinkotarkastajan laatiman korjauskustannuslaskelman mukaan naarmun korjauskustannusten määrä on 73,08 euroa eli alle ilkivaltavahinkojen omavastuun 160 euroa. Maalauspinta voidaan rajata listan alapuolella, joten ovia ei tarvitse maalata kokonaisuudessaan.

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei asiakas ole osoittanut vaurion syntyneen penkkaan törmäämisen yhteydessä, ja kun korjauskustannus alittaa ilkivaltavahingon omavastuun, lisäkorvausta ei tule maksettavaksi.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien kaskovakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan kolarointivakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut

1. ajoneuvon tieltä suistumisesta tai kaatumisesta

2. iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä

3. kuorma-auton äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta kaatumisesta kuormaa lastattaessa ja purettessa.

Ratkaisu

Asiassa on riitaa auton kylkeen tulleen naarmun korvaamisesta joko kolarointivakuutuksesta osana konepellin aukeamisesta alkanutta törmäysvahinkotapahtumaa tai erillisenä vakuutustapahtumana.

Toimitetusta valokuvasta ilmenee, että vauriojälki on yksittäinen, auton kyljen mittainen aaltomainen naarmu. Vahinkotilanne on kuvattu siten, että asiakas ohjasi autoaan oikealle, jolloin sen kylki osui jäiseen tienpenkkaan. Lautakunnalle jää epäselväksi, kuinka tällaisesta osumisesta voisi jäädä eteenpäin kulkevan auton kylkeen vain yksi ja selvästi aaltomainen vauriojälki. Jää selvittämättä, että kyljen naarmu olisi syntynyt penkkaan osuttaessa tai muuten kolarointivakuutuksesta korvattavaksi tulevan tapahtuman yhteydessä. Lautakunta ei suosita korvausta kolarointivakuutuksen perusteella.

Toissijaisesti asiakas on vaatinut naarmun korvaamista itsenäisenä vakuutustapahtumana, käytännössä ilkivaltavakuutuksen perusteella. Ilkivaltavakuutuksessa on 160 euron omavastuuosuus. Korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus vaatimuksensa perusteista kuten vahingon määrästä. Vahinkotarkastaja oli arvioinut korjauskustannuksen olevan tältä osin 73,08 euroa. Lautakunnalle ei ole toimitettu naarmun osalta korjauskustannuslaskelmaa tai muuta selvitystä, jonka perusteella lautakunta voisi todeta vahingon määrän ylittävän ilkivaltavakuutuksen omavastuuosuuden. Siksi lautakunta ei suosita korvausta ilkivaltavakuutuksenkaan perusteella.

Asiakas voi toimittaa vakuutusyhtiölle lisäselvitystä naarmun korjauskustannusten määrästä, jos kustannus ylittää omavastuuosuuden. Jos tällaista selvitystä esitetään, yhtiön tulisi antaa uusi korvauspäätös.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario, Vaitomaa ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta