Haku

VKL 363/11

Tulosta

Asianumero: VKL 363/11 (2012)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.02.2012

Auton moottorin vaurioituminen Virheellinen öljyn tai öljynsuodattimen vaihtaminen

Lausunnonpyytäjän auton moottoriöljy ja öljynsuodatin vaihdettiin 28.1.2011 vakuutuksenottajan huoltamolla. Lausunnonpyytäjän ajaessa autolla 1.2.2011 sen moottori alkoi kolista ja se sammui. Vian syyksi paljastui moottoriöljyn seassa olleet moniurahihnan muruset. Auton moniurahihna oli vaihdettu toisessa huoltamossa 26.1.2011.

Korvausta autolle aiheutuneesta vahingosta haetaan autokorjaamon vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen mukaan hihnan muruset eivät ole voineet joutua moottorin öljytilaan suodattimen vaihdon tai öljyntäytön yhteydessä. Tämän vuoksi vakuutuksenottaja ei ole vastuussa vahingosta.

 

Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnön mukaan auton öljytila on suljettu ja sinne on vain kolme aukkoa (täyttökorkki, suodatin ja pohjaproppu). Hihnankappaleet eivät ole voineet joutua öljytilaan hihnanvaihdon yhteydessä, koska hihnanvaihdon vuoksi ei tarvitse purkaa moottoria.

Hihnanmuruset ovat voineet joutua koneen öljytilaan vain suodattimen vaihdon yhteydessä, jos suodattimen ympäristö ei ole ollut riittävän puhdas. Ilkivallasta ei ole kyse eikä lausunnonpyytäjä ole itse edes yrittänyt vaihtaa autoon öljyjä tai tehdä muitakaan huoltoja.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan hihnanpalaset ovat päätyneet moottorin öljytilaan selvittämättömästä syystä. Hihnan vaihtaja on puhdistanut öljytilan näkyviltä osin hihnan kappaleista.

Vahinkotarkastajan mukaan hihnan muruset eivät ole voineet mennä öljytilaan öljynsuodattimen kautta. Öljynsuodatin on moottorin alaosassa vaaka-asennossa ja suodatin irrotetaan moottorista poispäin olevaan suuntaan. Hihnavaurio ei ollut suodattimen avauspäässä.

Vahinkotarkastajan mukaan hihnanmuruset ovat voineet kulkeutua öljypohjaan vain öljyn täyttöaukon kautta, eikä tällainen määrä murusia ole voinut joutua öljytilaan epähuomiossa. Murusia on löytynyt niin paljon, että niiden joutuminen öljytilaan öljynvaihdon yhteydessä olisi täysin käsittämätöntä. Vakuutusyhtiö katsoo, että moottorivaurio ei ole syntynyt vakuutuksenottajan virheellisen huoltotyön seurauksena.

 

Vakuutuksenottajan kannanotto

Vakuutuksenottajalle on annettu mahdollisuus esittää kannanottonsa asiassa. Vakuutuksenottajalla ei ollut asiaan lisättävää.

 

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 2.1.10 mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun

-    valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä

-    suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri

-    taikka muulla tavoin huolehdittavana.

Ehtokohdan 1.1 mukaan vakuutus korvaa huollettavaksi tai korjattavaksi vastaanotetulle, huoltamon tai korjaamon hallussa olevalle asiakkaan ajoneuvolle aiheutuneen vahingon

-    joka aiheutuu öljyn, nesteen tai suodattimen tarkistuksen tai vaihdon virheellisestä suorittamisesta,

-    joka aiheutuu pyörien irrottamisesta tai kiinnittämisestä,

-    joka aiheutetaan ajoneuvoa pestäessä tai vahattaessa,

-    joka aiheutuu ajoneuvon nostosta, putoamisesta tai siirtämisestä ja

-    joka aiheutuu asianmukaisen ajokortin omaavan henkilön työaikana suorittamasta, huoltoon tai korjaukseen liittyvästä koeajosta.

Kohdan 1.2 mukaan vakuutus korvaa vahingon, joka syntyy virheellisen huolto- tai korjaustyön tuloksena ja todetaan vasta sen jälkeen kun työ on loppuun suoritettu ja ajoneuvo on luovutettu takaisin asiakkaalle.

 

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kiista moniurahihnan palasten aiheuttaman auton moottorivahingon korvaamisesta.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutus korvaa huollettavaksi tai korjattavaksi vastaanotetulle, huoltamon tai korjaamon hallussa olevalle asiakkaan ajoneuvolle aiheutuneen vahingon joka aiheutuu virheellisestä öljyn tai öljynsuodattimen vaihdosta, vaikka virhe huomataan vasta sen jälkeen kun työ on loppuun suoritettu ja ajoneuvo on luovutettu takaisin asiakkaalle.

Lausunnonpyytäjän mukaan vakuutuksenottaja on aiheuttanut vahingon virheellisen öljynvaihdon yhteydessä. Vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan vahingon kärsijällä on velvollisuus näyttää toteen vahingon aiheutuminen. Lausunnonpyytäjän mukaan vahingon aiheuttaneet hihnanmuruset ovat voineet joutua auton öljynkiertoon suodattimen vaihdon yhteydessä kun suodattimen ympäristön siisteydestä ei ole riittävästi huolehdittu. Vakuutusyhtiön käyttämän vahinkotarkastajan mukaan muruset ovat voineet joutua öljynkiertoon vain öljyn täyttöaukon kautta. Lautakunnan käytettävissä olevasta aineistosta käy ilmi, että vahinkotarkastaja on perustanut lausuntonsa eri mallia olevan auton moottorille. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö ei ole osoittanut, ettei myös lausunnonpyytäjän osoittama tapahtumankulku ole ollut mahdollinen.

Vakuutuslautakunnan käyttämästä aineistosta ei käy yksiselitteisesti ilmi vahingon aiheutumismekanismi. Kiistatonta tapauksessa on kuitenkin se, että vahinko ei ole aiheutunut hihnan vaihtaneen korjaamon toimenpiteistä ja auto on rikkoutunut pian vakuutuksenottajan korjaamolla käynnin jälkeen. Epäselvää on se, ovatko vahingon aiheuttaneet hihnan muruset joutuneet öljytilaan suodattimen vaihdon vai öljyn lisäämisen yhteydessä. Vakuutusyhtiö ei ole esittänyt, että vahinko olisi aiheutunut jostain muusta syystä kuin vakuutuksenottajan virheellisestä asennustyöstä vaan se on vedonnut siihen, että vahinko on aiheutunut ”jostain käsittämättömästä syystä”.

Lautakunta katsoo lausunnonpyytäjän näyttäneen, että vahinko on aiheutunut vakuutuksenottajan virheellisestä öljyn tai öljynsuodattimen vaihdosta. Tällaiset vahingot ovat korvattavia vakuutuksesta vaikka virhe huomataan vasta sen jälkeen kun työ on loppuun suoritettu ja ajoneuvo on luovutettu takaisin asiakkaalle.

Edellä mainituin perustein lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa lausunnonpyytäjälle aiheutuneen vahingon.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä ja Sjögren sekä varajäsen Taivalmaa. Sihteerinä toimi Mäenpää.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia