Haku

VKL 360/06

Tulosta

Asianumero: VKL 360/06 (2006)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 28.09.2006

Äkillisen ja odottamattoman tapahtuman aiheuttama rikkoutuminen Mäntylautalattian vaurioituminen Kengänkoron aiheuttamat painumat Vahingon korvattavuus

Tapahtumatiedot
 
Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan omakotitalossa vietettiin hänen poikansa kihlajaisia 15.1.2006. Juhlien aikana vakuutuksenottaja huomasi, että erään vieraan korkokengistä jäi noin 1,5 mm syvyisiä painumajälkiä rakennuksen mäntylankkulattiaan ympäri taloa. Vakuutuksenottaja katsoo, että lattiapinnoite täytyy vaihtaa.
 
Vahinkotarkastuspöytäkirjan mukaan rakennuksen keittiön, olohuoneen ja kahden makuuhuoneen alalla (yhteensä n. 69 neliömetriä) oli todettavissa pistemäisiä kengänkoron aiheuttamia painumia. Lautalattia on vuodelta 1980, ja se on vakuutuksenottajan mukaan alkuperäisessä lakassa. Pöytäkirjan mukaan lattiassa oli näkyvissä kulumajälkiä. Eteisessä lakkaus oli paikoitellen kulunut kokonaan pois, ja olohuoneessa oli runsaasti sohvan- tai pöydänjalan aiheuttamia painumia. Makuuhuoneiden lattiat olivat kohtuullisessa kunnossa.
 
Vahinkotarkastaja toteaa, että KH-kortiston mukaan puulattian lakkauksen uusimisjakso on 5-10 vuotta ja lattian uusimisjakso on 30-50 vuotta. Vahinkotarkastajan mielestä korkokenkien aiheuttamat vauriot eivät ole sellaisia, että ne olisivat aiheuttaneet lattialle uusintalakkauksen tarvetta tai erityistä kosmeettista vauriota, koska lattiassa oli jo ennestään kulumajälkiä. Lattian hionta ja lakkaus pitäisi joka tapauksessa tehdä piakkoin.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Ehtojen mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja odottamattoman tapahtuman aiheuttaman rikkoutumisen. Vakuutus ei korvaa kulumisesta, naarmuuntumisesta tai muusta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä aiheutunutta vahinkoa.
 
Vakuutusyhtiö katsoo, että kyseessä on vähitellen syntynyt vahinko eikä ehtojen mukainen äkillisestä ja odottamattomasta rikkoutumisesta aiheutunut vahinko. Yhtiö ei maksa korvausta lattian vaurioista.
 
Lausuntopyyntö
 
Vakuutuksenottajan mielestä kyseessä on äkillinen ja odottamaton vahinko, ja lattian vaurioituminen pitäisi korvata. Lattian viat aiheutuivat naisten korkokengästä, jonka korko oli vaurioitunut matkalla juhliin. Kengän vaurioituneesta korosta on puhuttu vakuutusyhtiön konttorilla ja myös vahinkotarkastajan käynnin yhteydessä.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vahinkotarkastuspöytäkirjassa todetuin tavoin lautalattiassa on ollut normaalista kulumisesta aiheutuneita jälkiä. Vakuutuksen tarkoituksena ei ole korvata lattian normaalista kulumisesta johtuvaa hionta- ja lakkaustarvetta.
 
Vakuutusyhtiö viittaa Vakuutuslautakunnan lausuntoon VKL 503/93 ja katsoo, että korkokenkien mäntylautalattiaan aiheuttamat jäljet eivät ole ennalta arvaamattomia. Tällaiset jäljet ovat odotettavissa olevia ottaen huomioon lattiamateriaaliksi valitun puun pehmeyden.
 
Väite kengän koron rikkonaisuudesta on esitetty vasta lausuntopyyntövaiheessa, kun tapausta oli ensin selvitelty Kuluttajien vakuutustoimistossa. Vahinkotarkastaja on yhtiön vastineen liitteenä olevassa sähköpostiviestissä kertonut, että vahinkotarkastuksessa ei ollut mitään puhetta koron rikkonaisuudesta. Koron viallisuudesta ei ole mitään mainintaa vahinkoilmoituksessakaan. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei kengän korkoa ole tapauksessa osoitettu vialliseksi.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan KO148 mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja odottamattoman tapahtuman aiheuttaman rikkoutumisen.
 
Vakuutus ei korvaa mm. kulumisesta, naarmuuntumisesta, syöpymisestä, lahoamisesta, aineen väsymisestä tai muusta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä aiheutunutta vahinkoa. Tämä rajoitus ei koske LVISA-laitteita.
 
Vahinkotarkastusraportin mukaan vakuutuksenottajan omakotitalon mäntylautalattiassa on ollut ajan mittaan syntyneitä kulumisjälkiä ja sohvanjaloista ym. syntyneitä painumia. Tällainen kuluminen ei tule vakuutuksesta korvattavaksi.
 
Hitaasti syntyneiden vaurioiden lisäksi talon lattiaan on selvityksen mukaan tullut noin 1,5 mm syvyisiä pistemäisiä painumia, kun juhlavieras on kävellyt lattialla korkokengillä. Samankaltaisia vahinkotapahtumia käsitteleviin lausuntoihinsa VKL 503/93 ja VKL 658/04 viitaten Vakuutuslautakunta katsoo, että mäntylautalattian puumateriaalin luontaisen pehmeyden vuoksi ei ole odottamatonta, että tällainen lattia saattaa vaurioitua jos sillä kävellään esim. korkokengillä. Valitun lattiamateriaalin luonnollisista ominaisuuksista ja normaalista käytöstä johtuva vaurioituminen ei lautakunnan näkemyksen mukaan tule vakuutuksesta korvattavaksi.
 
Viitatuista lausunnoistaan ilmenevin tavoin lautakunta katsoo kuitenkin, että tämäntyyppinen lattiavahinko voi tulla vakuutuksesta korvattavaksi, jos tapauksen tapahtumainkulussa on todettavissa vahinkoon johtaneita erityispiirteitä. Vahinko voi olla korvattava, jos vaurioiden voidaan todeta johtuvan esim. siitä, että vaurioita aiheuttaneen kengän korko on ollut viallinen.
 
Tässä tapauksessa vakuutuksenottaja on lausuntopyynnössään kertonut, että kyseisen vieraan kengänkorko oli rikkoutunut matkalla juhliin. Lausunnonpyytäjän mukaan tästä oli puhetta jo vahinkotarkastuksessa. Vahinkotarkastaja on puolestaan todennut, ettei tarkastustilaisuudessa puhuttu mitään rikkoutuneesta kengänkorosta. Vahinkoilmoituksessa koron rikkoutumisesta ei ole mainintaa. Tämän selvityksen perusteella lautakunta katsoo vieraan kengänkoron kunnon jäävän epäselväksi.
 
Edellä kerrotuin tavoin Vakuutuslautakunta on lähtökohtaisesti katsonut, että tämäntyyppiset lattiavauriot eivät ole ennalta arvaamattomia. Tässä tapauksessa lautakunta ei ole voinut todeta, että vauriot johtuisivat viallisesta kengänkorosta tai muustakaan poikkeuksellisesta tapahtumasta. Näiden syiden vuoksi Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario, Tuomela ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia