Haku

VKL 359/15

Tulosta

Asianumero: VKL 359/15 (2016)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 09.09.2016

Vakuutusehtojen tulkinta. Vakuutuksen korvauspiiri. Asunto-osakkeiden luovutus. Oliko kyseessä kiinteistön omistukseen, hallintaan tai käyttöön liittyvä riita? Oikeusturvavakuutuksella vakuutettujen piiri.

Tapahtumatiedot

A Oy oli 30.5.2003 ostanut seitsemän kerrostaloa ja muodostanut niistä seitsemän asunto-osakeyhtiötä. Kiinteistövakuutukset oli kaupan jälkeen otettu perustetuille asunto-osakeyhtiöille. A Oy oli myynyt eräät perustamansa asunto-osakeyhtiö B:n osakkeet. Ostaja oli sittemmin nostanut A Oy:tä vastaan kanteen vaatien muun muassa kaupan purkamista. A Oy oli hakenut oikeusturvaetua sanottuun riita-asiaan asunto-osakeyhtiö B:n kiinteistövakuutukseen sisältyvästä kiinteistönomistajan oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö ei ole päätöksellään 15.1.2015 myöntänyt oikeusturvaetua, koska riita-asiassa ei ollut kyse vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön eli asunto-osakeyhtiö B:n hallintaan tai hoitoon liittyvästä riita-asiasta. A Oy ei ollut vakuutuksenottaja, vaan se oli vain hyväksynyt kiinteistönomistajan oikeusturvavakuutukset perustamiensa asunto-osakeyhtiöiden puolesta.

Asiakkaan valitus

A Oy on lausunut, että se oli ottanut vakuutukset seitsemälle kerrostalolle ja yhdelle sauna- ja pesularakennukselle. A Oy oli myös maksanut vakuutusmaksut.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei vakuuttamisessa ollut tapahtunut virhettä, vaan kiinteistövakuutukset oli otettu asunto-osakeyhtiöille, ei A Oy:lle. Vakuutusyhtiön tarjoamat vakuutukset eivät olisi soveltuneetkaan A Oy:n vakuutustarpeeseen, koska vakuutuksiin liittyvät kiinteistönomistajan oikeusturvavakuutukset olivat voimassa kiinteistöjen omistajien eli asunto-osakeyhtiöiden hyväksi. A Oy oli yritys, joka myi ja vuokrasi huoneistoja ja tarvitsisi siksi toimintansa turvaksi aivan erityyppiset vakuutukset, esimerkiksi toiminnan oikeusturvavakuutuksen.

Kiinteistönomistajan oikeusturvavakuutus ei korvaisi irtaimen kauppaan liittyviä riitoja, vaan vakuutus oli tarkoitettu kiinteistön omistamiseen, hallintaan ja hoitoon liittyviin asioihin. A Oy:lle oli tarjottu vuonna 2004 sille sopivaa vastuu- ja oikeusturvavakuutusta, mutta se ei ollut hyväksynyt tarjousta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys muun muassa sen arvioimisesta, oliko A Oy vakuutettuna kiinteistönomistajan oikeusturvavakuutuksessa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 322.3 mukaan vakuutettuina ovat vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistuksen, hallinnan ja hoidon osalta

- vakuutuksenottaja

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistukseen, hallintaan tai hoitoon liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Asian arviointi

A Oy oli pyytänyt vuonna 2003 vakuutusyhtiöltä tarjousta perustamilleen asunto-osakeyhtiöille. A Oy oli hyväksynyt vakuutusyhtiön 7.11.2003 päivätyn vakuutustarjouksen. Tarjous sisälsi kiinteistövakuutukset asunto-osakeyhtiöille sekä kiinteistönomistajan oikeusturvavakuutuksen. Vakuutustarjouksessa oli todettu, että kiinteistönomistajan oikeusturva korvaa vakuutusehtojen mukaisesti vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä kiinteistön omistukseen, hallintaan tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutussopimus, jonka perusteella on haettu oikeusturvaetua, on asunto-osakeyhtiö B:n kiinteistövakuutus, joka kattaa vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön eli asunto-osakeyhtiö B:n omistukseen, hallintaan tai hoitoon liittyviä asioita. Tässä asiassa on ollut kysymys irtaimen kauppaan perustuvasta riidasta eikä A Oy:llä myöskään ole vakuutusyhtiössä oikeusturvavakuutusta. Näin ollen vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta myöntää A Oy:lle oikeusturvaetua kyseiseen asuntokaupan purkua koskevaan riita-asiaan.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Akselinmäki

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Sarpakunnas

Tulosta