Haku

VKL 354/14

Tulosta

Asianumero: VKL 354/14 (2014)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 15.09.2014

Syy-yhteys. Fluarix-rokotteen saamisen jälkeen ilmenneet haittavaikutukset.

Tapahtumatiedot

27.6.2013 päivätyn lääkevahinkoilmoituksen mukaan A (s. 1940) sai v. 2009 sikainfluenssarokotteen. Noin viikon päästä rokotteen saamisesta hänelle nousi korkea kuume. Tämän jälkeen A nukkui ”lähes koko ajan” ja hänellä oli lievää kuumetta. Tätä seurasi tulehduskierre, ympäri kehoa ilmenneet säryt ja väsymys. Lisäksi A:n fyysinen kunto romahti. A katsoi, että edellä kuvatut oireet johtuivat rokotteesta ja haki korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö antoi asiassa 9.1.2014 korvauspäätöksen, joka koskee 29.11.2010 annettua Fluarix-influenssarokotetta. Yhtiö viittasi vakuutusehtoihin, joiden mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut.

Yhtiö viittasi A:n aiemmasta sairaushistoriasta saamiinsa selvityksiin, joiden mukaan A sairastaa astmaa, verenpainetautia ja moninivelrikkoa. Lisäksi A:lla on ollut mielialaongelmaa, kroonisia kipuja kaikissa nivelissä sekä ruokahaluttomuutta, josta on seurannut laihtumista. 29.11.2010 A sai Fluarix-influenssarokotteen. 31.5.2011 A oli hakeutunut lääkärin vastaanotolle laihtumisen, väsymyksen ja voinnin heikkenemisen takia. A oli vastaanotolla kertonut saaneensa influenssarokotuksen jälkeen korkean kuumeen, jonka jälkeen hänelle oli jäänyt voimakas väsymys. A oli laihtunut 5 kg ja edellisen parin viikon aikana hänelle oli tullut yskää ja poikkeuksellista väsymystä. Myöhemmin A oli hakeutunut lääkäriin voimakkaiden olkapää- ja lonkkakipujen johdosta, minkä lisäksi hänellä oli ilmennyt alaraajaheikkoutta, jota oli tutkittu ortopedian ja neurologian poliklinikoilla.

Yhtiö totesi, ettei A:lle tehdyissä laajoissa tutkimuksissa ollut ilmennyt mitään neurologista sairautta tai tautitilaa, jonka tiedettäisiin liittyvän rokotteiden haittavaikutuksiin. Lisäksi A:lla oli esiintynyt kroonista kipua, laihtumista ja alakuloisuutta jo ennen rokotusta. A:lla esiintyneet keuhkoputkentulehdukset ja virtsatieinfektiot ovat bakteerien aiheuttamia tulehduksia, jotka eivät liity rokotteeseen. Yhtiö katsoi, ettei henkilövahingon syy-yhteys A:n käyttämään lääkkeeseen ollut niin todennäköinen, että kysymyksessä olisi lääkevahinkovakuutusehdoissa tarkoitettu vahinko. Näin ollen haettua korvausta ei maksettu.

Valitus

Vakuutuslautakunnalle toimittamassaan valituksessa A vaatii vahingon korvaamista lääkevahinkovakuutuksesta. Ennen Fluarix-rokotteen antamista A on ollut suhteellisen hyväkuntoinen ja liikunnallinen ihminen. Hänellä on tuohon saakka ollut aivan normaaleja iänmukaisia vaivoja, kuten satunnaista kipuilua. Ongelmat ovat alkaneet, kun Fluarix-rokote on annettu A:lle pyytämättä terveyskeskuksessa.

Heti Fluarix-rokotteen saamisen jälkeen A:lla on alkanut pitkäaikainen sairauskierre, johon liittyvät erilaiset ihoreaktiot, nivel- ja lihassärky, jatkuva uneliaisuus yötä ja päivää myöten, ruokahaluttomuus ja sen myötä laihtuminen, kuumeilu ja jatkuvat krooniset säryt eri puolilla kehoa. A:lle on aiheutunut oireilujen vuoksi erittäin suuret lääkäri- ja lääkekustannukset. Epikriisit ja lääkärinlausunnot osoittavat sairauskierteen alkaneen rokotuksen jälkeen. Tältä osin A viittaa sairauskertomusmerkintöihin, joiden mukaan oireet olisivat alkaneet syksyllä 2009 saadun H1N1-rokotteen antamisen jälkeen.

A viittaa Fluarixin tuoteselosteeseen, jonka mukaan Fluarixiin liitettyjä haittavaikutuksia ovat mm. päänsärky, lihaskipu, nivelkipu, kuume, huonovointisuus, väsymys, kipu ja mustelmat, ruokahaluttomuus ja uneliaisuus. Harvinaisia seurauksia ovat mm. hermokipu, kivun, kuumuuden ja kylmyyden epänormaalit tuntemukset sekä neurologiset häiriöt, jotka voivat johtaa mm. raajojen kipuun ja heikkouteen.

Ottaen huomioon, että A:n sairastelu on alkanut heti rokotteen saamisen jälkeen ja hänen oireensa vastaavat Fluarixin tunnettuja haittavaikutuksia, A katsoo, että hänelle on aiheutunut Fluarixista lääkevahinkovakuutusehtojen tarkoittama lääkevahinko, josta tulee maksaa asianmukaiset korvaukset.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei A:n valituksessa ole esitetty ratkaisuun vaikuttavaa uutta selvitystä. Yhtiö viittaa kantanaan korvauspäätöksessään esitettyyn.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, ovatko A:lla influenssarokotuksen antamisen 29.11.2010 jälkeen ilmenneet oireet todennäköisessä syy-yhteydessä hänelle annettuun Fluarix-rokotteeseen. A katsoo, että hänelle on aiheutunut rokotteesta oireisto, johon liittyy erilaisia ihoreaktioita, nivel- ja lihassärkyä, jatkuvaa uneliaisuutta, ruokahaluttomuutta, kuumeilua ja jatkuvia kroonisia särkyjä eri puolilla kehoa. Vakuutusyhtiö on viitannut kielteisen kantansa tueksi A:n aiempaan sairaushistoriaan sekä siihen, ettei A:lla ole todettu sellaisia neurologisia oireita, joita rokotteisiin tiedetään liittyvän.

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella.

Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitetun A:n rokotuskortin mukaan A on saanut Fluarix-influenssarokotteen 29.11.2010. Sairauskertomusmerkinnän 26.11.2013 mukaan aiempi lääkevahinkovakuuttaja Lääkevahinkovakuutuspooli on tiedustellut terveyskeskukselta A:lle mahdollisesti annetusta Pandemrix-rokotteesta. A:n potilaskertomustiedoissa ja rokotustiedoissa ei ole merkintää Pandemrix-rokotteen antamisesta A:lle. Vakuutusyhtiö on käsitellyt ja Vakuutuslautakunta käsittelee syy-yhteyskysymystä Fluarix-rokotteen ja A:n oireiden välillä. Asiassa ei siis ole kyse ns. sikainfluenssarokotteesta eli Pandemrix-rokotteesta.

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevia lääketieteellisiä selvityksiä ajalta 27.10.2008–10.7.2013. Sairauskertomusmerkinnän 15.12.2009 mukaan A on ollut terveyskeskuslääkärin vastaanotolla, koska Panacod-resepti ei ole tuntunut riittävän. A:lla on kroonisia kipuja kaikkialla nivelissä varpaista päähän asti, minkä lisäksi A kertoo, että polvet turpoavat iltaa kohden. Lääkityksenä A:lla on Klotripyl Mite 1+2, Panacod 1x1–4 ja Diapam 5 mg 1x3. Viime aikoina kivut ovat olleet kovia ja A on joutunut välillä ottamaan viidennenkin Panacodin yöllä, että saa nukutuksi. Lisäksi A on kertonut, että ruokahalu on ollut viime aikoina huonoa ja A on laihtunut syksyn mittaan 10 kg. Sairauskertomusmerkinnän 29.12.2009 mukaan krooniset kivut kiusaavat edelleen ja jatkuvat samanlaisina koko päivän ajan. Vuodelta 2010 lautakunnan käytössä on useita sairauskertomusmerkintöjä, joiden mukaan A:n Panacod-reseptiä on jouduttu uusimaan normaalia useammin kovien kipujen vuoksi.

Sairauskertomusmerkinnän 4.1.2011 mukaan A sairastaa astmaa, nivelrikkoa ja verenpainetautia ja hänellä on pitkäaikaista kipuongelmaa. A on tupakoinut 40 vuotta, noin 10 savuketta päivässä. Lisäksi A:lla on mielialaongelmaa, johon A on viime aikoina perheongelmien vuoksi joutunut ottamaan normaalia enemmän Diapamia. Vastaanotolle A on hakeutunut virtsatieinfektio-oireiden vuoksi, minkä lisäksi astma on pahentunut pakkasten aikaan. Vastaanotolla 13.5.2011 A on kertonut, että hänelle on influenssarokotuksen jälkeen noussut 41,5 asteen kuume, minkä jälkeen on ollut jatkuvaa väsymystä. A on lisäksi kertonut laihtuneensa 5 kg. A:lle on aloitettu antibioottikuuri astmaatikon akuuttiin keuhkoputkentulehdukseen. A on tämän jälkeen vuosina 2011–2013 ollut terveyskeskuksessa tutkittavana ja hoidettavana mm. virtsatientulehdusten, olkapään ja lonkan kipujen, keuhko-ongelmien ja mielialaoireiden takia. 10.9.–13.12.2012 A on ollut aluesairaalan neurologian poliklinikalla tutkimuksissa mm. alaraajan lihasheikkouden takia. A:ta hoitaneen neurologian erikoislääkärin 31.7.2013 päivätyn selvityksen mukaan tutkimuksissa ei pystytty osoittamaan neurologista sairautta. Neurologian poliklinikalta A on edelleen ohjattu keuhkosairauksien poliklinikalle, koska hänellä on epäilty keuhkoissa poikkeavaa löydöstä. Keuhkosairauksien ylilääkärin 15.7.2013 päivätyn selvityksen mukaan keuhkoissa ei ole löydetty muuta poikkeavaa kuin lievästi alentunut keuhkojen toimintakyky, mikä todennäköisesti liittyy astmaan ja A:n tupakkataustaan. Olkapään ja lonkan osalta kuvantamistutkimuksissa on todettu nivelrikkoon viittaavia löydöksiä.

Fluarix on influenssaa vastaan suojaava rokote, jonka hyvin yleisiä, yleensä 1–2 päivässä ilman hoitoa häviäviä haittavaikutuksia ovat mm. päänsärky, hikoilu, lihaskipu, nivelkipu, kuume, yleinen huono olo, vilunväristykset ja väsymys. Fluarixiin liittyvinä haittavaikutuksina on raportoitu lisäksi mm. raajojen kipuun ja heikkouteen johtavia neurologisia häiriöitä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että A:lla on jo ennen rokotteen antamista 29.11.2010 ollut krooninen, kaikissa nivelissä esiintyvä kipuongelma, johon A on säännöllisesti käyttänyt lääkitystä. A sairastaa moninivelrikkoa ja astmaa ja on tupakoinut 40 vuoden ajan. Lisäksi A:lla on esiintynyt mielialaongelmia ja ruokahaluttomuutta. Lääkevahinkoepäilyn vuoksi A:lle on tehty tutkimuksia aluesairaalan neurologian ja keuhkosairauksien poliklinikoilla. Tutkimuksissa ei kuitenkaan ole löydetty neurologista sairautta, eikä keuhkoissa ole todettu muuta poikkeavaa kuin lievästi alentunut keuhkojen toimintakyky, minkä on tulkittu liittyvän astmaan ja tupakointiin. Lonkasta ja olkapäästä on tehty nivelrikkoon viittaavia löydöksiä. A on lisäksi sairastanut virtsatientulehduksia ja keuhkoputkentulehduksia. Vakuutuslautakunta pitää todennäköisenä, että A:n kipu-, mieliala- ja ruokahaluttomuusoireissa on kysymys jo ennen rokotteen saamista tapahtuneen sairauskehityksen jatkumisesta. Virtsatie- ja keuhkoputkentulehdukset ovat johtuneet rokotteeseen liittymättömistä bakteeri-infektioista. Lautakunnan näkemyksen mukaan asiassa on siten jäänyt näyttämättä todennäköinen syy-yhteys rokotteen ja A:n oireilujen välillä. Näin ollen Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta yhtiön päätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norio-Timonen sekä jäsenet Jokelainen, Järvinen ja Soinila. Sihteerinä toimi Laine.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia