Haku

VKL 354/06

Tulosta

Asianumero: VKL 354/06 (2006)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 11.12.2006

Ennenaikainen lapsiveden meno Korvaus matkan peruuntumisesta

Vakuutettu R.K:n vahinkoilmoituksen 28.4.2006 mukaan perheen 21.1.2006 ostettu Málagan-matka 23. – 30.4.2006 jouduttiin peruuttamaan, koska vakuutetun miniä U.P. oli 20.4.2006 menettänyt ennenaikaisesti lapsivettä ja joutunut sairaalaan tarkkailtavaksi. 

Potilaskertomuksen 20.4.2006 mukaan vakuutetun miniän ennenaikainen lapsiveden meno oli tapahtunut 29. raskausviikolla. Hänet oli otettu osastolle ja aloitettu lääkitys.
 
Vakuutettu haki korvausta matkan peruuntumisesta ammattiliittonsa kollektiivisesta matkustajavakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Päätöksessään 19.5.2006 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Kollektiivisen matkustajavakuutuksen vakuutusehtojen mukaan matkan peruuntuminen on matkalle lähdön estyminen.
 
Matkan peruuntumisen tai keskeytymisen tulee olla aiheutunut pakottavasti
-         vakuutetun tai jäljempänä mainitun lähiomaisen äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta tai
-         vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta merkittävästä vahingosta.
 
Kyseessä ei ole vakuutusehtojen tarkoittama sairastuminen. Koska raskaudentila ei ole sairaus, ei vakuutusyhtiö voi suorittaa korvausta matkan peruutuskuluista.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 20.6.2006 vakuutettu R.K. toteaa asiansa koskevan matkavakuutuksen matkan peruuntumisosaa. Vakuutettu on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen kollektiivisen matkustajavakuutuksen perusteella. Vakuutettu tietää kyllä, että raskaus ei ole sairaus. Matkan piti olla perhematka. Vakuutetun miniä U.P. joutui vuodelepoon sairaalaan ennenaikaisen synnyttämisen estämiseksi ja lapsiveden jatkuvan menettämisen vuoksi sekä tulehdusriskin poissulkemisen takia. Vakuutettu kysyy, eikö tässä tapauksessa ole jo hengenvaara syntyvälle lapselle?
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 31.7.2006 vakuutusyhtiö uudistaa kaiken asiassa aikaisemmin lausutun ja katsoo edelleen, että yhtiön tekemä korvauspäätös on oikea.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Kollektiivisen matkustajavakuutuksen ehdot, voimassa 1.1.2006 –31.12.2007
Kohta 1, Vakuutuksen sisältö
Matkustajavakuutus tapaturman ja sairauden hoitokulujen sekä matkan peruuntumis- ja keskeytymiskulujen varalle
 
Kohta 2, Vakuutetut
Vakuutettuina ovat liiton jäsenet, myös eläkeläiset, joilla on varsinainen asunto ja koti Suomessa ja jotka pääasiallisesti oleskelevat täällä. Vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 15-vuotiaat omat lapset sekä vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvat alle 15-vuotiaat lapset.
 
Kohta 4, Korvattavat vahinkotapahtumat ja korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot
...
Matkan peruuntuminen tai keskeytyminen
Matkan peruuntuminen on matkalle lähdön estyminen.
Matkan keskeytyminen on alkaneen matkan muuttuminen.
 
Matkan peruuntumisen tai keskeytymisen tulee olla aiheutunut pakottavasti
-         vakuutetun tai jäljempänä mainitun lähiomaisen äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta tai
-         vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta merkittävästä vahingosta.
 
Vakuutuksesta ei korvata matkan peruuntumista, jos peruuntumisen syy on ilmennyt ennen vakuutuksen alkamista tai matkan varaamista.
 
Matkan peruuntumisessa tai keskeytymisessä lähiomaiseksi katsotaan vakuutetun avio- tai avopuoliso, lapsi, otto- ja kasvattilapsi, avio- ja avopuolison lapsi, lapsenlapsi, vanhemmat, appi-, otto- ja isovanhemmat, sisarukset, puolison sisarukset, miniä tai vävy taikka yksi matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu kahdestaan on Suomesta varannut täältä alkavan matkan...
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa asiassa on kyse ennenaikaisesta lapsiveden menosta sekä korvauksesta matkan peruuntumisesta.
 
Vakuutettu R.K:n miniä U.P. on 20.4.2006 29. raskausviikollaan menettänyt lapsivettään, ja hänet on otettu sairaalaan hoidettavaksi sekä aloitettu lääkitys. Lapsiveden menettämisen vuoksi vakuutettu on peruuttanut 21.1.2006 ostetun perhematkan Málagaan ajalle 23. – 30.4.2006, johon vakuutetun ja hänen miniänsä U.P:n lisäksi on pitänyt osallistua kahden muun henkilön. Vakuutettu on hakenut korvausta matkan peruuntumisesta ammattiliittonsa kollektiivisesta matkustajavakuutuksesta.
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutettuina ovat liiton jäsenet, eläkeläiset mukaan lukien, ja heidän omat, mukana matkustavat sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat alle 15-vuotiaat lapset. Vakuutuksesta korvattava matkan peruuntuminen on matkalle lähdön estyminen, joka on pakottavasti aiheutunut muun muassa lähiomaisen äkillisestä sairastumisesta. Lähiomaiseksi katsotaan esim. miniä. Peruuntumisen syy ei saa olla ilmennyt ennen matkan varaamista.
 
Lautakunta toteaa, että raskaustila, joka kestää keskimäärin 40 viikkoa, ei ole sairaus. Normaalista raskauden kehityksestä poikkeavan äkillisen komplikaation, jollainen 29. raskausviikolla tapahtunut lapsiveden menettäminen on ollut, lautakunta katsoo ehtojen tarkoittamaksi äkilliseksi sairastumiseksi. Kyse on ollut terveydentilan häiriöstä, ja se on tässä tapauksessa edellyttänyt sairaalahoitoa ja lääkitystä. Raskauskomplikaatioille ei vakuutusehdoissa ole korvattavuuden kannalta asetettu rajoituksia. Edellä olevan vuoksi lautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö raskauden perusteella voi evätä peruuntumiskorvausta matkasta, joka on maksettu ennen lapsiveden menettämistä.
 
Lautakunta toteaa, ettei toimitetusta selvityksestä ilmene, onko vakuutetun ohella joku muu matkalle lähtijöistä ollut kollektiivivakuutuksella vakuutettuna oikeutettu peruuntumiskorvaukseen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Hentunen ja Rusanen sekä varajäsen
Kivikoski. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
 
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia