Haku

VKL 351/00

Tulosta

Asianumero: VKL 351/00 (2000)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.11.2000

Taloyhtiön korvausvastuu liukastumisvahingosta, kun hiekoitus oli sovittu tehtäväksi osakkaiden talkootyönä. Vuokralaiselle aiheutuneen vahingon korvaaminen.

Tapahtumatiedot

Lausunnonpyytäjänä olevan asunto-osakeyhtiön osakkaat ovat sopineet, että kiinteistön hoito suoritetaan osakkaiden talkoovoimin. Vähäisen asukasmäärän vuoksi ulkopuolista kiinteistönhoitajaa ei ole palkattu. Yhdessä huoneistossa asuu vuokralaisena erään osakkaan isä. Vuokralainen oli 4.1.2000 liukastunut jäisellä kulkuväylällä, joka oli osittain hiekoitettu.

Korvausta liukastumisvahingosta seuranneesta reisiluunkaulan murtumasta haettiin kiinteistön vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö totesi ratkaisussaan, että taloyhtiön noudattama hoitokäytäntö huomioon ottaen vuokralaisen vahingoittumisen ei voitu katsoa johtuneen mistään kiinteistön syyksi luettavasta olosuhteesta silloinkaan, kun vahingon voitaisiin katsoa olevan seurausta riittämättömästä hiekoituksesta. Tämän perusteella vakuutusyhtiö ei suorittanut korvausta.

Lausuntopyyntö

Asunto-osakeyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa todeten, että korvauspäätöksen lopputulos ei ole oikea. Työtapaturmia varten on erikseen otettu vakuutus yhtiön osakkaille. Vahingonkärsinyt, joka asuu vuokralla, ei ole velvollinen tekemään talon lumitöitä ja hiekoitusta, mutta hän on osallistunut mahdollisuuksiensa mukaan myös lumenluontiin.

Vakuutusyhtiön vastine

Myös vahingonkärsinyt on tiennyt tavasta, jolla asunto-osakeyhtiö on päättänyt huolehtia kiinteistön kunnossapidosta. Päätös olla hoitamatta ulkoalueita merkitsee toisaalta sitä, että asukkaat ovat ottaneet tietoisen riskin hoitamattomuuden heille aiheuttamista ongelmista. Toisaalta tällainen päätös muodostaa liukastumisvahinkojen osalta tahallisen laiminlyönnin, jonka seurauksia ei tule korvata vastuuvakuutuksesta. Lisäksi näissä olosuhteissa kyseessä ei olisi muutenkaan korvattava vahinko, koska vahingonkärsinyt on astunut hiekoitetun osuuden ulkopuolelle, vaikka hänen olisi hiekoitettua kulkuväylää käyttäen ollut mahdollista päästä turvallisesti postilaatikoille.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Kiinteistön vastuuvakuutuksen ehtojen 1.1 –kohdan mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan vakuutuksenottajana olevassa taloyhtiössä liukkauden torjunta on hoidettu osakkaiden talkootyönä ja vahingonkärsinyt on tiennyt tästä menettelytavasta.

Lautakunta toteaa, että taloyhtiön laiminlyötyä sille kuuluvan velvollisuuden huolehtia asianmukaisesta liukkauden torjunnasta, taloyhtiö on vastuussa tästä laiminlyönnistään ulkopuolisille aiheutuneista vahingoista. Korkein oikeus on ratkaisussaan 1995:169 todennut, että asunto-osakeyhtiö ei ole vastuussa osakkaalle aiheutuneesta liukastumisvahingosta, kun osakas oli suostunut järjestelyyn, jonka mukaan hiekoittamisesta huolehtivat osakkaat talkootyönä. Kyseisessä tapauksessa vahingonkärsinyt oli osakkeenomistajana oli ollut läsnä kokouksessa, jossa menettelytavasta oli sovittu.

Vuokralainen ei voi osallistua yhtiökokouksissa tehtäviin päätöksiin, joten häntä ei voida lautakunnan mielestä pitää sellaisena henkilönä, jonka tietoisuus taloyhtiön tavasta hoitaa hiekoitus poistaisi taloyhtiön korvausvastuun. Koska vahinko on johtunut kulkuväylän puutteellisesta hiekoituksesta, aiheutunut vahinko tulee korvata taloyhtiön vastuuvakuutuksesta.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas, jäsenet Rusanen, Savonen ja Uimonen sekä varajäsen Jormakka. Sihteerinä toimi Mikkola.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta