Haku

VKL 347/12

Tulosta

Asianumero: VKL 347/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.01.2013

Kylpyhuoneen kosteusvaurio Tuottamus

Tapahtumatiedot

Vakuutettu T.P. sai sairauskohtauksen suihkussa 25.–26.9.2011 välisenä yönä. Vesi oli valunut koko yön kylpyhuoneen lattialle, johon aiheutui kosteusvaurioita. Asunto-osakeyhtiö vaatii huoneiston omistajana olevaa T.P:n isää maksamaan huoneiston kylpyhuoneen purkamisesta, lattiakaivon vaihtamisesta, lattian valusta, seinien tasoituksesta ja koko kylpyhuoneen vesieristyksistä aiheutuneet kustannukset.

Korvausta haetaan kotivakuutukseen kuuluvasta vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vahinkoraportin mukaan huoneistossa on havaittu kosteutta kylpyhuoneen lattiapinnoitteessa ja vesieristeen päällä olevassa betonikerroksessa. Vettä ei ole päässyt vesieristeenä olleen pikikerroksen läpi muualle kiinteistön rakenteisiin.

Vakuutusyhtiön mukaan kylpyhuone on märkätila ja sen tulee kestää kosteutta. Tässä tapauksessa kylpyhuonetta on käytetty siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu, eikä vettä ole kulkeutunut sellaiseen osaan huoneistoa, johon sitä ei olisikaan pitänyt kulkeutua. Huoneiston omistaja ei ole vastuussa siitä, että kylpyhuoneen lattiapinta kastuu suihkussa käynnin johdosta. Jos pinnoite ei sovellu käyttötarkoitukseensa, ei tämä ole huoneiston osakkaan vaan pinnoitteen asentaneen tahon vastuulla.

Vakuutusyhtiön mukaan kosteutta ei ole päässyt vesieristeiden ohi rakenteisiin, eikä mitään syytä huoneistossa tehdyille korjaustöille ole esitetty. Huoneistossa ei ole siten tapahtunut mitään sellaista vahinkoa, josta vakuutettu olisi korvausvastuussa.

 

Valitus

Valituksen mukaan isännöitsijä vaatii kylpyhuoneen remontointikustannuksia T.P:n isältä. Tämä on väärin, koska ilmeisesti korjausta on tehty enemmän kuin mitä on ollut tarkoituksenmukaista.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutettu on saanut sairauskohtauksen suihkussa, eikä vahinko ole siten aiheutunut tämän tuottamuksesta. Tämän vuoksi hän ei ole korvausvastuussa vahingosta. Lisäksi kylpyhuone on rakennettu siten, ettei se kestä vettä. Vahinko on vakuutusyhtiön mukaan johtunut siitä, ettei kylpyhuone ole ollut vedenpitävä eikä siitä, että vakuutettu on saanut sairaus­kohtauksen suihkussa. Vakuutetun sairauskohtaus ei siksi ole vaadittavassa syy-yhteydessä kylpyhuoneen märkään betonikerrokseen, joten vakuutettu ei ole korvausvastuussa vahingosta.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 190.4.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka syntyy ja todetaan vakuutuksen voimassaoloalueella vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisu

Tapauksessa on kiista huoneistolle tapahtuneen kosteusvahingon korvattavuudesta.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vastuuvakuutuskorvauksen saaminen edellyttää siten, että vakuutettu on menetellyt vahingonkorvausvelvollisuuden perustavalla tavalla ja on siten voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Vahingonkorvausoikeudessa korvausvastuu edellyttää, että vahingon aiheuttaja on menetellyt moitittavalla tavalla tahallisesti tai tuottamuksellisesti. Tuottamuksella tarkoitetaan vaadittavan huolellisuuden laiminlyöntiä.

Tässä tapauksessa vahinko on aiheutunut, kun vakuutettu on saanut sairauskohtauksen suihkussa. Suihku on ollut päällä noin 12 tuntia ja kylpyhuoneen pinnoitteen alla ollut betoni oli kastunut. Vettä ei päässyt rakenteisiin betonin alla olleen pikikerroksen läpi.

Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ei käy ilmi, että vakuutettu olisi syyllistynyt huolimattomuuteen, vaan suihkun auki jättäminen johtui sairauskohtauksesta. Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata vahinkoja, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Tässä tapauksessa vakuutettu ei ole syyllistynyt sellaiseen huolimattomuuteen tai laiminlyöntiin, josta seuraisi korvausvastuu vahingosta. Koska vakuutettu ei ole vastuussa vahingosta, ei vahinkoa vakuutusehtojen mukaan korvata vastuuvakuutuksesta. Lautakunta toteaa lisäksi, että taloyhtiö on vaatinut korvauksia T.P:n isältä. Hänkään ei ole syyllistynyt sellaiseen huolimattomuuteen, että häntä voitaisiin tuottamuksensa perusteella pitää vastuussa vahingosta.

Näillä perusteilla lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Mäenpää.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia