Haku

VKL 342/15

Tulosta

Asianumero: VKL 342/15 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 17.11.2015

Rajoitusehdon tulkinta. Käyttövirhe. Ilmalämpöpumpun sisäosan siirtäminen. Vuotovahinko.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja siirsi asunnossaan olleen ilmalämpöpumpun sisäosan seinätelineestä tuolille maalaustöiden ajaksi 18.8.2014. Maalaustöiden suorittamisen jälkeen vakuutuksenottaja huomasi, että sisäosasta oli valunut nestettä suojapahvin läpi parkettilattialle. Korvausta parketille aiheutuneesta vahingosta oli haettu kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen, koska laitteen vuoto oli johtunut rajoitusehdon tarkoittamasta käyttövirheestä. Laite ei ollut rikkoutunut, eikä vahinko ollut johtunut muustakaan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Vakuutusyhtiön mukaan ennalta arvaamattomana vahinkona ei voitu pitää myöskään sitä, että pahvinen suojaus ei pitänyt vettä.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja katsoo toimineensa huolellisesti pumpun sisäosan siirrossa ja vaatii vakuutusyhtiöltä korvausta parketin hionnasta ja lakkauksesta aiheutuvista kuluista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 20.7.2015 päivätyssä vastineessaan, että ilmalämpöpumpun käyttöohjeen mukaan laitteen sisäisten osien puhdistukseen, korjaukseen, asennukseen, poistamiseen ja jälleenasennukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai alan ammattilaiseen. Virheellinen asennus ja käsittely voivat aiheuttaa vuodon, sähköiskun tai tulipalon. Tässä tapauksessa kyse oli sisäosan käyttöohjeen vastaisen siirron aiheuttamasta vuotovahingosta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko kyseessä korvattava äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma vai oliko vahinko aiheutunut rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla ilmalämpöpumpun käyttövirheestä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 21.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Ehtokohdan 21.2.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka irtaimistolle aiheutuu huollon laiminlyönnistä, valmistus- tai aineviasta, työ-, asennus- tai käyttövirheestä.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että on tapahtunut vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko. Mikäli vakuutusyhtiö haluaa korvausvelvollisuudesta vapautuakseen vedota vakuutusehtojen rajoitusehtoihin, on vakuutusyhtiöllä näyttövelvollisuus siitä, että tapauksessa on kysymys rajoitusehdon tarkoittamasta tilanteesta.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vuotovahinko ollut aiheutunut mistään äkillisestä vahinkotapahtumasta. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että ilmalämpöpumpun sisäosa olisi rikkoutunut äkillisesti, vaan esitetyn selvityksen perusteella laitteesta oli vuotanut vettä sen takia, että sisäyksikkö oli siirretty käyttöpaikastaan. Ilmalämpöpumpun käyttöohjeen mukaan laitteen sisäisten osien puhdistukseen, korjaukseen, asennukseen, poistamiseen ja jälleenasennukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai alan ammattilaiseen. Virheellinen asennus ja käsittely voivat käyttöohjeen mukaan aiheuttaa vuodon, sähköiskun tai tulipalon. Vakuutuslautakunta katsoo edellä mainituin perustein, että parketin vahinko on aiheutunut rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla käyttövirheestä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia