Haku

VKL 341/14

Tulosta

Asianumero: VKL 341/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 25.09.2014

Korvattava vakuutustapahtuma. Katoaminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan 3.7.2013 tekemän vahinkoilmoituksen mukaan hänen matkapuhelimensa, aurinko- ja silmälasit sekä avaimet olivat kadonneet. Lisäksi kateisiin oli joutunut myös muuta omaisuutta, mutta näistä ei ollut tehty kirjallista vahinkoilmoitusta. Korvausta on haettu vakuutuksenottajan laajasta kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön korvauspäätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 3.10.2013 ja 20.10.20134 päivätyissä korvauspäätöksissään, että korvauksenhakijan tulee toimittaa vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Näyttövelvollisuus korvattavasta vakuutustapahtumasta on korvauksen hakijalla.

Vakuutuksenottajan 3.7.2013 tekemän vahinkoilmoituksen mukaan hänen matkapuhelimensa, aurinko- ja silmälasit sekä avaimet olivat kadonneet. Vakuutuksenottaja sai epilepsiakohtauksen ja joutui viikoksi sairaalaan, josta hänet siirrettiin hoitoon toiseen sairaalaan. Vakuutuksenottaja ei muistanut tapahtuneesta mitään eikä hän osannut sanoa milloin ja miten tavarat olivat kadonneet. Vakuutuksenottajan vaatteet olivat myös likaantuneet käyttökelvottomiksi. Vakuutuksenottaja teki vahinkoilmoituksen puhelimitse, mutta ei halunnut jatkaa puhelua kyseisen korvausneuvojan kanssa ja jätti soittopyynnön toiselle korvausneuvojalle.

Toinen korvausneuvoja soitti vakuutuksenottajalle myöhemmin ja hänelle vakuutuksenottaja kertoi, että epilepsiakohtauksen jälkeisen raivokohtauksen jälkeen hänellä rikkoutuivat silmälasit, puhelin ja vaatteita. Myös avaimet olivat kadonneet, mutta ne löytyivät myöhemmin. Vakuutuksenottaja kertoi, että tilanne paranisi, jos hänelle maksettaisiin korvaus välittömästi. Vakuutuksenottajan puhelimen akku oli lopussa ja vakuutuksenottajan kanssa sovittiin, että hänelle soitettaisiin seuraavalla viikolla.

Vakuutuksenottaja kertoi seuraavalla viikolla joutuneensa sairaalaan 26.5.2013 ja hän oli siellä puolitoista kuukautta. Vakuutuksenottaja kertoi, että hänen tietokoneensa, puhelimensa ja silmälasinsa varastettiin kun hän oli tupakalla sairaalassaoloaikana. Myös vaatteet olivat menneet rikki tuona aikana. Korvausneuvoja pyysi vakuutuksenottajaa toimittamaan rikosilmoituksen, lääkärin lausunnot, ostokuitit tuotteista sekä tarkemmat merkki- ja mallitiedot.

Vakuutuksenottaja toimitti rikosilmoituksen ja lausunnon sairaalasta. Lausunnosta käy ilmi, että vakuutuksenottaja oli osasto APS7:ssa 29.5‑ 31.5.2013 välisen ajan ja toisella osasto PSG4:ssä 31.5-1.7.2013 välisenä aikana. Korvausneuvoja oli yhteydessä osasto PGS4:ään ja tiedusteli varkaustapahtumista. Osastolta kerrottiin, että sisään kirjautumisen yhteydessä tehdyssä mukana olevan omaisuuden listauksessa ei ollut kirjattu tietokonetta, puhelinta ja silmälaseja vakuutuksenottajan kohdalle.

Tämän jälkeen korvausneuvoja soitti vakuutuksenottajalle uudestaan ja nyt vakuutuksenottaja kertoi, että hänen tyttärensä oli tuonut tavarat tupakkapaikalle, jotta vakuutuksenottaja saisi maksettuja laskuja. Tämän jälkeen vakuutuksenottaja oli saanut epilepsiakohtauksen ja tytär oli lähtenyt pois. Tässä vaiheessa tavarat oli varastettu ja myös vakuutuksenottajan kalenteri oli kadonnut.

Puhelun aikana korvausneuvoja kertoi, ettei vahinkoa voida korvata vakuutuksesta, koska vakuutuksenottaja ei voinut luotettavasti selvittää, mitä omaisuudelle oli tapahtunut. Vakuutuksenottaja kysyi heti, olisiko vakuutuksesta suoritettu korvausta, jos esineet olisivat menneet rikki. Korvausneuvoja kertoi, että vakuutuksesta korvataan omaisuuden rikkoutuminen, jolloin vakuutuksenottaja kertoi esineiden menneen rikki. Vakuutuksenottajalta pyydettiin korjauskustannusarvot esineistä. Vakuutuksenottaja halusi kuitenkin keskustella asiasta korvausneuvoja esimiehen kanssa.

Seuraavana päivänä vakuutuksenottaja jätti soittopyynnön korvausneuvojalle ja kertoi löytäneensä aurinkolasit käsilaukustaan, mutta lasit olivat kuraiset. Vakuutuksenottaja epäili samoilleensa sairaalan tupakkapaikan viereisessä metsässä. Vakuutuksenottaja halusi korvauksen vaatteista ja kalenterista koska hän oli menossa kauppakeskukseen ostoksille ja hänen tilinsä oli tyhjä.

Vakuutuksenottaja pyysi uudestaan, että esimies olisi yhteydessä häneen. Esimies soitti vakuutuksenottajalle seuraavana päivänä ja vakuutuksenottaja kertoi, että tietokone oli kadonnut ja aurinkolasit olivat menneet pilalle. Vakuutuksenottaja halusi, että vakuutus korvaisi hänelle uudet aurinkolasit. Puhelu päättyi, koska vakuutuksenottajalle tuli uusi puhelu.

Myöhemmin vakuutuksenottaja valitti vakuutusyhtiön hylkäävästä päätöksestä ja vetosi voimakkaisiin epilepsiakohtauksiinsa, joiden aikana hän oli lamaantunut eikä hän tämän vuoksi voinut kertoa tarkkaan, mitä omaisuudelle oli tapahtunut. Vakuutusyhtiö toteaa, että korvauksenhakijan tulee toimittaa vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Näyttövelvollisuus korvattavasta vakuutustapahtumasta on korvauksen hakijalla. Asiassa ei ole voitu varmuudella todeta, mitä omaisuudelle on tapahtunut, eikä sitä, onko kysymyksessä yksi vai useampi vahinkotapahtuma. Omaisuudesta ei ole saatu sellaisia riittäviä ja luotettavia tietoja, joiden perusteella olisi voitu selvittää omaisuuden olemassaolo ja vahingon määrä. Näin ollen korvausta ei voida suorittaa.

Valitus

Vakuutuksenottaja katsoo 5.4.2014 päivätyssä valituksessaan, että kyse on kahdesta eri vahingosta. Vakuutuksenottaja kertoo, että hänen miehensä toi hänelle sairaalaan juuri ostetut kaksiteholasit, jotka olivat arvoltaan noin 600‑ 680 euroa, aurinkolasit, joiden arvo oli noin 600‑ 700 euroa sekä matkapuhelimen, jonka arvo oli noin 160 euroa. Vakuutuksenottajan tytär toi sairaalaan vakuutuksenottajan tietokoneen, jolla vakuutuksenottajan oli tarkoitus maksaa laskuja. Vakuutuksenottaja hukkasi kaiken hänelle tuodun omaisuuden sairaalassa, eikä hän tiedä johtuiko tavaroiden hukkaaminen epilepsiakohtauksista vai vakuutuksenottajan sekavuustilasta.

Toinen vahinko sattui toisella sairaalajaksolla 27.7‑ 8.8.2013, jolloin vakuutuksenottaja oli edelleen sekava, eikä hän pysynyt huolehtimaan omaisuudestaan. Vakuutuksenottaja hävitti silmälasit, joiden arvo oli noin 250 euroa, 130 euron arvoiset helmikorvakorut, timanttireunusteisen smaragdisormuksen, jonka arvo oli noin 450 euroa, kultaisen helmisormuksen, jonka arvo oli 170 euroa sekä sileän kultasormuksen, jonka arvo oli 350 euroa.

Vakuutuksenottaja katsoo, että vahinko johtui sairaudesta ja vakuutusyhtiö on vakuutuksenottajan mukaan korvannut sairaudesta johtuvia vahinkoja aiemminkin. Vakuutuksenottaja kertoo, että hänelle oli tarkoitus hankkia edunvalvoja vuoden 2014 alussa, mikä kertoo sairauden vakavuudesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 27.6.2014 päivätyssä vastineessaan, ettei tapauksessa voida varmuudella todeta, milloin vahinko on tapahtunut ja mitä vahingoittuneelle omaisuudelle on tapahtunut. Näin ollen on mahdollista, että omaisuus on kadonnut. Katoamiset eivät ole vakuutuksesta korvattavia vakuutustapahtumia. Omaisuudesta ei ole myöskään saatu riittäviä ja luotettavia tietoja, joiden perusteella voitaisiin arvioida vahingon määrää.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan laaja turva korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Vakuutusehtojen kohdan 3.5 (Korvausrajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata

-omaisuuden katoamista, unohtamista tai niiden seurauksena aiheutuvaa vahinkoa

-varkausvahinkoa, kun tapahtumapaikkaa, tai -aikaa ei voida määritellä.

Kohdan 6.3.5 (Omavastuu) mukaan vakuutuksenottajalla on jokaisessa vahinkotapauksessa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu, ellei kyseessä ole kohdassa 6.3.5.1 mainittu poikkeava omavastuu.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 11.1 (Korvauksen hakija velvollisuudet) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan omalla kustannuksellaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvitystä. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset.

Ratkaisu

Vakuutuksenottajan 3.7.2013 tekemän vahinkoilmoituksen mukaan hänen matkapuhelimensa, aurinko- ja silmälasit sekä avaimet olivat kadonneet. Lisäksi kateisiin oli joutunut myös muuta omaisuutta. Korvausta on haettu vakuutuksenottajan laajasta kotivakuutuksesta.

Osastohoitajan selvityksen mukaan vakuutuksenottaja on ollut osastolla hoidettavana 27.7.2013‑ 8.8.2013 välisen ajan. Hänen hoitojaksoonsa on sisältynyt useita eristyshoitoja. 28.7.2013 päivätyn hoitokertomusmerkinnän mukaan vakuutuksenottajan koruja etsittiin hänen tavaroistaan. Kolme kappaletta sormuksia ja yksi korvakoru löytyi hoitajien kanslian säilytystiloista ja vakuutuksenottaja sai ne itselleen. Merkintöjä siitä, mitä koruja vakuutuksenottajalla oli mahdollisesti mukanaan sairaalaan tullessaan, ei löytynyt. Myöskään merkintöjä siitä, että koruja olisi otettu talteen eristyshoitojen yhteydessä, ei ole tehty. Vakuutuksenottaja oli selvityksen mukaan hoitojakson alussa sekava ja muistamaton.

Neurologian poliklinikan osastonylilääkärin 28.3.2014 päiväämän lausunnon mukaan vakuutuksenottaja tuotiin sairaalaan 26.5.2013 neurologiseen sairauteen liittyvien oireiden vuoksi. Vakuutuksenottaja oli sairaalassa 29.5.2013 saakka. Vakuutuksenottaja oli hoitojakson ajan sekava, ja hänelle oli hoitojakson päätteeksi tehty lähete psykiatriseen hoitoon. Jakson aikana hänellä todettiin myös pitkittynyt kohtausoireisto. Vakuutuksenottaja on hakenut korvausta korvakorujen menettämisestä sairaalalta, mutta korvausta ei ole myönnetty, koska asiassa ei voitu osoittaa sairaala-henkilökunnan tuottamusta.

Laaja kotivakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Vakuutuksenottajan vakuutustapahtumasta vahingon sattumisen jälkeen antamien tietojen mukaan omaisuus on kadonnut sairauden ja sekavuuden vuoksi. Myöhemmin vakuutuksenottaja on kertonut, että omaisuutta on mennyt rikki. Vakuutuslautakunta toteaa, että luotettavimpana pidetään yleensä sitä kertomusta, jonka vakuutuksenottaja on antanut heti vahinkotapahtuman sattumisen jälkeen. Vakuutuslautakunta katsoo, että esitetyn selvityksen perusteella vakuutuksenottajan omaisuutta ei ole varastettu, vaan se on rajoitusehdon mukaisesti kadonnut. Näin ollen lautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Sario, Uimonen Laapotti ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta