Haku

VKL 340/15

Tulosta

Asianumero: VKL 340/15 (2016)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 18.01.2016

Veneen kylki- ja pohjavaurioiden korvattavuus. Vahingon syy. Johtuiko vahinko ilkivallasta.

Tapahtumatiedot

A oli huomannut 4.7.2014 saapuessaan kesämökilleen, että hänen veneensä oli kulkeutunut veneen telipaikan (nk. ranturi) vierellä sijaitsevaan kivikkoon, jossa veneen pohja ja kylki olivat vaurioituneet naarmuista ja kiven hakkautumista.

A on vaatinut vakuutusyhtiötä korvaamaan veneen pohja- ja kylkivauriot venevakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on 31.10.2014 ja 6.3.2015 päätöksissään todennut, että veneen vahinkojen ei ole näytetty aiheutuneen ilkivallasta, myrskystä tai mistään muustakaan venevakuutuksesta korvattavasta vahinkotapahtumasta. Näin ollen vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa venevakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A on vaatinut korvausta veneen kyljen naarmuista, hakkautumista sekä pohjassa olevasta halkaisijaltaan noin 20 cm painaumasta, koska näiden vaurioiden johdosta veneen kylki joudutaan vaihtamaan. 

A on kertonut, että vahinko oli tapahtui hänen ollessaan poissa kesämökiltä 22.6.-4.7.2014. Moottorivene oli ollut omassa mökkirannassa vinssattuna venetelin päälle ja kiinnitettynä teliin muovipäällysteisellä lukitulla ketjulla. Lisäksi veneessä oli ollut päällä käynnistyksenesto. A:n tullessa 4.7.2014 mökille, vene oli löytynyt venerannan vieressä olevasta kivikosta. Veneen oikeassa kyljessä sekä etu- että takapuolella oli naarmuja ja kivenhakkaamia. Vene oli ollut edelleen kiinni telissä, joka oli kääntynyt paikaltaan 50 astetta oikealle poikittain vesirajalle. Telin oikea etupyörä oli puuttunut ja se oli löytynyt myöhemmin vedestä useiden metrien päästä rannasta oikealla olevasta kivikosta. A:n venepaikka on puolikaaren muotoinen hiekkaranta, jonka molemmissa päissä on entisen kivilaiturin jäänteet, jotka muodostavat eräänlaisen pienen aallonmurtajan rannan molemmille sivuille. Kesämökkisaaressa on toistakymmentä kesäasuntoa, mutta niistä ei ole näköyhteyttä A:n venerantaan.

A vielä toteaa, että hänen veneensä on 1-pulpettinen avovene, jonka sisällä tapahtuma-aikana ei ollut mitään irtainta tavaraa. Veneen ulkopuolella olevat vahingot ovat voineet aiheutua osittain myös veneen väkivaltaisesta irrotusyrityksestä. Mahdollista on myös, että anastus on epäonnistunut, koska ko.vesialueella on melko runsasta vesiliikennettä varsinkin juhannuksen aikaan. A:n mielestä On kuitenkin selvää, ettei vene ole itsestään lähtenyt liikkeelle eikä telin pyörä irronnut ja siirtynyt metrien päähän.  Alueella ei ole ollut ko. aikana myöskään myrskyä. Ilkivalta on todennäköinen syy mutta koska tapahtumalla ei ole silminnäkijöitä, A ei voi sitä todistaa.

A on tehnyt rikosilmoituksen ko. tapahtumasta, mutta 11.11.2014 on päätetty tutkinnan keskeyttämisestä, koska uusia seikkoja ko. tapahtumaan liittyen ei ole ilmennyt.

Veneen vahinkojen laatu ja laajuus selvisivät vasta kun vene nostettiin 1.10.2014 vedestä talvisäilöön kuljetusta varten. Oikean kyljen naarmujen ja hakkautumien lisäksi veneen takapohjassa oli n. 20 cm halkaisijaltaan oleva pyöreä painuma. Venehuollon asiantuntija on arvioinut, että veneen kylki joudutaan vaihtamaan ja kustannukset ovat n. 2000 euroa.   

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että ilkivaltavakuutuksesta korvataan veneelle tahallisesta vahingonteosta aiheutunut esinevahinko. Tahallisella teolla tarkoitetaan, että teon tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa teon kohdetta. Pelkkä epäily tapahtuneesta tai rikosilmoituksen tekeminen ei riitä korvausperusteeksi. Vakuutusyhtiön mielestä näyttöä ilkivallasta ei ole esitetty, eikä yhtiö näin ollen voi korvata vahinkoa ilkivaltavakuutuksen perusteella.

Nyt kysymyksessä olevassa A:n tapauksessa vene oli edelleen lukittuna ja kiinni telissä. Teli itse oli pois paikoiltaan. Vakuutusyhtiön mukaan vahinko on tyypillinen ns. ranturilla olevalle veneelle aiheutunut vahinko esim. veden korkeuden vaihteluista tai aallokon aiheuttamana, jolloin vene pääsee liikkumaan pois paikoiltaan.

Ilmatieteenlaitokselta puhelimitse saadun tiedon mukaan on vahinkoajankohtana 22.6.-4.7.2014 alueella on tuullut navakasti, mutta ei kuitenkaan yli 15 m/s, joka on myrskyvakuutuksessa korvattavuuden alaraja. Näin ollen vahinkoa ei voida myöskään korvata myrskyvakuutuksen perusteella.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko moottoriveneen kylki- ja pohjavaurioiden syynä ilkivalta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Venevakuutuksen ehtojen kohdan 4.2.5 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut tahallisesta vahingonteosta, jonka tapahtuma-aika voidaan tarkoin määritellä.

Asian arviointi

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka vaatimuksensa perusteista, kuten siitä, että korvattavaksi vaadittu vahinko johtuu jostakin vakuutusehtojen mukaan korvaukseen oikeuttavasta syystä. A:n veneen vaurioiden tulee tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan korvattavaksi vain silloin, kun se johtuu ehtojen kohdan 4.2.5 mukaisesta syystä.  Näyttötaakka tästä on A:lla.

Vakuutuslautakunta toteaa, että A:n veneessä ei ole todettu ulkoisia merkkejä vahingonteosta vaan A:n käsitys vahingon tahallisuudesta / ilkivaltaisuudesta perustuu A:n jälkikäteiseen päättelyyn. A on vakuutusyhtiön vahinkokäsittelyyn 14.10.2014 lähettämässään sähköpostissa mm. todennut, että ”Vene oli edelleen lukossa ja kiinni telissä, joten mistään ilkivallasta siinä tuskin oli ollut kyse.”.

Vaurioituneesta venetelistä ei ole esitetty muuta selvitystä kuin A:n kertomus telin oikean etupyörän irtoamisesta ja sen löytymisestä vedestä muutaman metrin päästä venetelistä.

Ottaen huomioon A:n kertomus veneensä telisäilytyksestä mökkirannallaan sekä A:n veneestä esitetyt valokuvat Vakuutuslautakunta katsoo, että asiassa ei ole sellaista näyttöä, jonka perusteella ilkivaltaa olisi pidettävä todennäköisenä vahingon syynä. A ei siten ole näyttänyt, että kysymys olisi korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä asianmukaisena eikä suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Ylitapio

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia