Haku

VKL 339/15

Tulosta

Asianumero: VKL 339/15 (2016)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 17.03.2016

Lakipykälät: 9

Vakuutusmaksu. Vakuutuksesta annetut tiedot ennen sopimuksen tekemistä. Korvattava vakuutustapahtuma. Oliko vakuutustapahtuma sattunut ennen vakuutuksen voimaantuloa? Tulevasta korvauksesta annetut tiedot ennen korvauspäätöksen antamista.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli ottanut 2.9.2014 vakuutuksen 29.7.2014 ostamalleen henkilöautolle. Vakuutuksenottaja huomasi 15.9.2014 tehdyn huollon jälkeen, että ajoneuvosta kuului outoa ääntä. Korjaamossa arveltiin, että auto oli törmännyt johonkin. Etulampun kannakkeet olivat rikkoutuneet puskurin painuessa sisäänpäin. Vakuutusyhtiö oli aluksi antanut korjaussuostumuksen, mutta ilmoitti kuitenkin myöhemmin, että ajoneuvon myyntikuvien perusteella ajoneuvo oli vaurioitunut jo ennen vakuutuksen voimaantuloa. Vakuutuksenottaja sai vakuutusyhtiöltä 7.10.2014 päivätyn kirjallisen korvauspäätöksen, jossa vahinkojen oli katsottu syntyneen ennen vakuutuksen voimaantuloa.

Vakuutuksenottaja oli ottanut yhteyttä ajoneuvon myyneeseen käytettyjen ajoneuvojen myyntiliikkeeseen, jonka edustaja ilmoitti vakuutuksenottajalle, että kiinnikkeet voitaisiin korjata, mutta puskurien sivupellin vaurioiden sekä naarmujen kustannukset hänen olisi maksettava itse.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut valituksessaan, että aluksi vakuutuskirja tehtiin väärälle ajoneuvolle. Vakuutuksenottaja oli sopinut vakuutusyhtiön edustajan kanssa sähköisestä laskutuksesta, mutta hänelle oli kuitenkin lähetetty paperilaskuja, jotka hän maksoi. Vakuutuksenottajalle on jäänyt epäselväksi, oliko hän maksanut ylimääräisiä laskuja. Vakuutuksenottaja on pyytänyt Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta siitä, voiko vakuutusyhtiö evätä korvauksen myynti-ilmoituksen kuvan perusteella. Vakuutuksenottaja on vaatinut korvausta puskurin vaurioista. Vakuutuksenottaja on vaatinut myös selvitystä siitä, oliko häneltä laskutettu ylimääräisiä eriä vakuutusmaksuina.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut vakuutusmaksuveloitusten vastaavan vakuutuksenottajan kanssa sovittua. Vakuutusyhtiö oli toimittanut selvityksen laskutuksesta vastineensa liitteenä.

Vakuutusyhtiö toteaa, ettei sen myymiin kaskovakuutuksiin kuulu pysäköintiturvaa, joka ei johtaisi bonusmenetykseen. Vakuutuksenottaja oli vakuuttanut tutustuneensa tuoteselosteen, josta ei käy ilmi, että vakuutus sisältäisi kyseistä turvaa. Vakuutuksenottajalle ei ollut annettu myöskään suullisesti tällaista tietoa.

Korjaussuostumuksen antamisen jälkeen kävi ilmi, että vasemman etuvalon korjaamisesta oli annettu korjauskehotus keväällä 2014. Tämän seurauksena vahinkotarkastaja oli tutkinut myyntikuvaa, josta oli havaittavissa, että ajoneuvossa oli jo myyntihetkellä samat vauriot, joista oli haettu nyt korvausta. Tieto vahingon korvattavuudesta oli annettu ennen kuin vakuutusyhtiöllä oli tietoa vahinkojen alkuperästä. Tiedonannossa oli kyse vakuutussopimuslain 9 §:n 2 momentin tarkoittamasta ennakkotiedosta, joka ei sido vakuutusyhtiötä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, olivatko vakuutetun ajoneuvon keulan vahingot syntyneet ennen vakuutuksen voimaan tuloa. Lisäksi asiassa on kysymys sen arvioimisesta, sitoiko ennen korvauspäätöksen antamista annettu korjaussuostumus vakuutusyhtiötä ja oliko vakuutuksenottajalta laskutettu ylimääräisiä eriä vakuutusmaksuina.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Autovakuutusehtojen kohdan 3.1 (Kolarointivakuutus) mukaan kolarointivakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut

1. ajoneuvon tieltä suistumisesta tai kaatumisesta

2. iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta sen kaltaisesta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 3.1 (Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen) mukaan vakuutusyhtiön vastuu alkaa, jollei muusta ajankohdasta ole yksilöllisesti sovittu vakuutuksenottajan kanssa, kun vakuutusyhtiö tai vakuutuksenottaja on hyväksynyt toisen osapuolen tarjouksen. Hyväksymishetki on silloin, kun vastaus on annettu tai lähetetty. Alkamisajankohta voidaan sopia osapuolten kesken tätä myöhemmäksi, mutta ei aikaisemmaksi.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksenhakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että kyseessä oli vakuutusehtojen tarkoittama korvattava vakuutustapahtuma. Katsastusaseman edustaja oli ilmoittanut vakuutuksenottajalle 13.10.2014 lähettämässään sähköpostiviestissä, että ajovalojen suuntaus voi muuttua esimerkiksi tärinän seurauksena. Vakuutuksenottaja ei ollut ilmoittanut vakuutusyhtiölle, että ajoneuvoon olisi kohdistunut vakuutusehdoissa tarkoitettu törmäys. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ajoneuvon autovakuutukseen ei sisälly pysäköintiturvaa.

Vakuutuslautakunta katsoo sille toimitettujen, ajoneuvon myyntiä varten otettujen valokuvien ja korjaamon ottamien valokuvien perusteella, että ajoneuvon vasemmassa etukulmassa oli havaittavissa vaurio ajoneuvon myyntihetkellä ennen vakuutuksen voimaantuloa. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asiassa ole esitetty selvitystä siitä, että ajoneuvoon olisi kohdistunut vakuutusehtojen mukainen törmäys, joka olisi aiheuttanut puskurin vaurion, vaan vaurio oli ajoneuvossa jo ennen vakuutuksen voimaantuloa. Näin ollen vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta vaadituista korjauskuluista.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutussopimuslain 9 §:n 2 momentin mukaan vakuutuksenantajan ei ole vastuussa tiedoista, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiön antamaa korjauslupaa voida pitää vakuutusyhtiötä sitovana korvauspäätöksenä. Kyse oli ennakkotiedoista, jotka vakuutusyhtiö oli antanut vakuutustapahtumasta ilmoittamisen jälkeen ennen korvauspäätöksen tekemistä. Näin ollen vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvastuusta tulevasta korvauksesta antamiensa tietojen perusteella.

Vakuutuksenottaja on pyytänyt selvitystä siitä, oliko hän maksanut ylimääräistä vakuutusmaksua laskutukseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Vakuutuslautakunta toteaa, että 2.8.2014 päivätyn, väärälle ajoneuvolle tehdyn vakuutuskirjan mukaan vuosimaksu oli yhteensä 202,76 euroa. 8.8.2014 päivätyn vakuutuskirjan mukaan vuosimaksu oli 222,05 euroa ja maksu ajalta 30.7.201431.5.2015 olisi 185,65 euroa. 16.8.2014 päivätyn vakuutuskirjan mukaan vuosimaksu olisi yhteensä 233,43 euroa ja maksu ajalta 29.7.201430.6.2015 olisi 215,21 euroa.

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu vakuutuksenottajalle lähetetyt laskut ja näitä alkuperäisiä laskuja korvaavat laskut, joita oli lähetetty laskutusepäselvyyksien vuoksi. Kuitteja tai muuta selvitystä laskujen maksamisesta ei ole. Lautakunta katsoo, että vakuutuksenottajan on oltava yhteydessä suoraan vakuutusyhtiöön maksuepäselvyyksien selvittämiseksi.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei anna ratkaisusuositusta laskutuksen osalta. Muilta osin Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia