Haku

VKL 335/14

Tulosta

Asianumero: VKL 335/14 (2014)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 19.09.2014

Matkapuhelimen putoaminen laskettelurinteeseen. Tavaran hukkaaminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu T.T. oli laskettelemassa 22.12.2013 Kittilässä Levitunturilla. Hän oli noussut hissillä rinteen huipulle, josta hän soitti asiakkaalleen. Puhelun jälkeen hän laittoi puhelimen takin taskuun ja laski rinteen alas sovittuun kohtaamispaikkaan. Kun hän ei nähnyt asiakastaan sovitussa paikassa, hänen tarkoituksenaan oli soittaa hänelle. Tällöin hän huomasi puhelimen kadonneeksi. Puhelin oli pudonnut taskusta T.T:n laskiessa alas kohtaamispaikkaan.

Korvausta puhelimen ja suojakuoren lisäksi uuden puhelimen hankkimisesta johtuneita puhelin-, tekstiviesti-, soitonsiirto-, ajoneuvon lainaus- ja polttoainekustannuksista haetaan M Oy:n matkatavaravakuutuksesta, jossa T.T. on vakuutettuna.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä on tavaran katoamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä aiheutunut vahinko. Tällaista vahinkoa ei korvata vakuutuksesta.

Valitus

Puhelin katosi taskusta vakuutetun laskiessa mäen alas eli katoamisajankohta on tarkoin määritelty noin 30 sekunnin ajalle, tapahtuma on tarkoin kuvattu ja puhelimesta on tehty katoamisilmoitus paikan päällä. Tästä huolimatta vakuutusyhtiö on hylännyt korvauspäätöksen. Päätös on täysin perusteeton.

Asian tulisi automaattisesti kuulua korvattavuuden piiriin. Mikäli korvaukseen ei olisi perustetta, ei koko matkatavaravakuutukseen olisi näin ollen perustetta, koska se ei korvaa tarkoin määriteltynä ajankohtana kadonnutta matkatavaraa. Lisäksi T.T:n saaman tiedon mukaan vakuutusyhtiö on korvannut henkilön taskusta veneestä veteen pudonneen ja kadonneen puhelimen, eikä T.T. näe näissä muuta eroa kuin alustan elementin, joka on toisessa lumi ja toisessa vesi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tavaran katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan, -olosuhteen ja -paikan suhteen osoittaa varkaudeksi, katsotaan omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta hukkaamisesta tai häviämisestä aiheutuneeksi.

Kyseessä ei ole korvattava vahinko, vaan kyseessä on omaisuuden katoamisesta aiheutunut vahinko. Esitetyn selvityksen perusteella T.T:llä ei ole täsmällistä tietoa siitä, mitä ja milloin puhelimelle on tapahtunut ja näyttöä siitä että puhelimen katoaminen olisi seurausta jostain äkillisestä ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Hän on normaalisti laskenut mäen alas, alas laskussa ei ole tapahtunut mitään äkillistä ennalta arvaamatonta tapahtumaa, jonka seurauksena puhelin olisi pudonnut. Puhelin on pudonnut jossain vaiheessa laskun aikana rinteeseen. Koska vahinkotapahtumasta ei ole selkeää näyttöä, yhtiö katsoo omaisuuden kadonneen tarkemmin määrittelemättömällä tavalla. Tästä syystä vakuutusyhtiö ei voi maksaa korvausta vakuutuksen perusteella.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 100.5.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Kohdan 100.5.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tavaran katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan ja -paikan tai olojen suhteen osoittaa varkaudeksi, katsotaan tavaran katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä aiheutuneeksi.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys laskettelurinteeseen pudonneen matkapuhelimen korvaamisesta matkatavaravakuutuksesta.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisesti ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutunut vahinko. Vakuutuksesta ei korvata tavaran katoamisesta aiheutunutta vahinkoa.

T.T:n puhelin on kadonnut laskettelurinteeseen hänen laskiessaan lumilaudalla. T.T. ei ole esittänyt, että matkapuhelimen tippuminen olisi aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta syystä. Puhelimen tippumista laskiessa ei voida itsessään pitää äkillisenä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana. Kysymyksessä on lisäksi tavaran katoamisesta aiheutunut vahinko. Tällaisia vahinkoja ei vakuutusehtojen mukaan korvata vakuutuksesta.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheen­johtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia