Haku

VKL 334/10

Tulosta

Asianumero: VKL 334/10 (2010)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 20.09.2010

Ranneketjun menettäminen Katoamista koskeva rajoitus

Tapahtumatiedot
Lausunnonpyytäjä oli mökillä. Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan lausunnonpyytäjä vietti aikaa rantasaunalla, ui ja istui kuistilla. Myöhemmin teetetyistä valokuvista ilmeni, että lausunnonpyytäjällä oli ollut panssariranneketju kädessään kello 18 aikaan. Kello 23 ranneketju ei ollut enää lausunnonpyytäjällä. Korvausta menetetystä ranneketjusta haettiin laajasta kotivakuutuksesta.                                    

Vakuutusyhtiön päätökset
Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen mukaan lausunnonpyytäjän antamista tiedoista ei käy ilmi sellaista äkillistä tapahtumaa, joka olisi syy­nä ranneketjun menettämiselle. Päätöksen mukaan lausunnonpyytäjän ei ole esimerkiksi tuntenut mitään nykäisyä, joka viittaisi siihen, että koru olisi mennyt rikki. Kultasepänliikkeen lausunnossa mainittu epäily papukaijalu­kon jatkeena olleen välilenkin katkeamisesta kiinni jäämisen yhteydessä ei ole vakuutusyhtiön mukaan riittävä selvitys siitä, että näin olisi tapahtunut. Kotivakuutuksesta ei korvata katoamisesta ai­heutunutta vahinkoa. Vahinko jää tämän takia korvauspiirin ulkopuolelle.
 
Lausunnonpyytäjä pyysi vakuutusyhtiötä käsittelemään asian uudelleen. Kysymyksessä ei ole katoaminen. Ranneketju on jostain ennalta arvaamattomasta tai äkillisestä vahinkotapahtumasta johtuen irronnut huomaamatta lausunnonpyytäjän ranteesta. Ketjun huomaamaton äkillinen irtoaminen on todennäköisesti tapahtunut siten, että joko lukko on rikkoutunut tai lukon ja ketjun yhdistävä välilenkki on joko katkennut tai avautunut liitoskohdastaan. Tämä on voinut tapahtua esimerkiksi silloin, kun lausunnonpyytäjä kuivasi itseään saunan jälkeen kookkaalla saunapyyhkeellä voimakkain ja reippain ottein. Lukko-osa on todennäköisesti tarttunut tukevaan saunapyyhkeeseen kiinni siten, että ketjun ja lukon yhdistävä välilenkki on äkillisesti joko auennut liitoskohdastaan tai lenkki on katkennut kohtalokkain seurauksin. Ketjun äkillinen ja huomaamaton irtoaminen ranteesta on tapahtunut joko saunomisen aikana tai kohta saunomisen jälkeen, koska ketju näkyy valokuvassa alkuillasta, mutta myöhemmin otetussa valokuvassa sitä ei enää näy. Lausunnonpyytäjä viittaa myös Vakuutuslautakunnan lausuntoon VKL 669/06. Kyseisessä tapauksessa vahingon täsmällisen syyn jääminen epäselväksi ei estänyt vahingon korvattavuutta.
 
Vakuutusyhtiö käsitteli asian uudelleen ja viittasi edelleen katoamista koskevaan rajoitukseen. Lisäksi yhtiö viittasi kultasepänliikkeen antaman lausunnon mainitaan panssariketjun lenkin kulumisesta sekä lukon kielen tai sen jousen rikkoutumisesta. Yhtiö huomautti, että vakuutuksesta ei korvata kulumisesta aiheutuneita vahinkoja.
 
Lausuntopyyntö
Lausunnonpyytäjä viittaa uudelleenkäsittelypyynnössä esittämäänsä selvitykseen. Hän toteaa, että jos hänellä olisi jotain vielä parempaa tietoa ketjun kohtalosta, ketju olisi todennäköisesti vielä tällä hetkelläkin hänellä
 
Kultasepänliikkeen lausunnosta ilmenee kyseisen ketjutyypin heikko kohta, joka on joko ketjun lukko tai ketjun ja lukon yhdistävä välilenkki. Lausunnosta ilmenee edelleen se, mitä asiakkaat ovat kertoneet vastaavan tyyppisen ketjun katkeamisen tai lukon avautumisen syyksi ja tilanteeksi silloin, kun ketjun putoaminen on onneksi huomattu. Lausunnonpyytäjän mukaan hänellä tai vakuutusyhtiöllä ei ole varmuutta siitä, miten ketjun jonkun osan äkillinen rikkoutuminen tai lukon avautuminen on aiheuttanut ketjun katkeamisen ja mikä tämän katkeamisen todellinen syy on ollut. Hän on kuitenkin täysin varma, että ei ole itse kadottanut tai unohtanut ketjua mihinkään.
 
Kulta on ominaisuudeltaan useimpiin metalleihin verrattuna suhteellisen pehmeää ja samalla helposti muotoiltavaa alkuainetta. Kullasta valmistetaan koruja nimenomaan käyttöä varten. Mikäli kullan kulumisominaisuus olisi luokiteltavissa sellaiseksi kulumiseksi, mitä vakuutusehtojen korvausrajoitukset tarkoittavat, kulta tulisi nimenomaan ja erikseen mainita kyseisissä ehdoissa raaka-aineeksi, josta valmistettuja tuotteita ei korvata. Koska panssariranneketju on käyttökoru, joka on tarkoitettu jokapäiväiseen käyttöön, ei sen kulumisominaisuus voi olla sitä luokkaa, että se ei kuuluisi korvattaviin esineisiin.
 
Vakuutustapahtumana on tässä tapauksessa ketjun katkeaminen tai lukon avautuminen ennalta arvaamattomalla tavalla ja tapahtuma-aika valokuvien ottamisen välinen aika. Vakuutustapahtuman tarkka määrittäminen näissä olosuhteissa on mahdotonta.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiön vastineen mukaan korvauksen haki­jalla on näyttövelvollisuus korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta. Korvauksen hakijan tulee määritellä vakuutustapahtuma eli mitä, missä ja milloin on tapahtunut. Yhtiön mukaan ei ole varmuutta siitä, mitä ketjulle on todellisuudessa tapahtunut. Varmuutta ei ole siitä, onko se katkennut vai pudonnut. Lisäksi tarkempaa vahingon sattumisajankohtaa ei ole pys­tytty määrittelemään, vaan ajankohta sijoittuu kello 18 ja 23 väliselle ajalle. Lausunnonpyytäjä ei ole pystynyt nimeämään tiettyä vahinkotapahtumaa, jonka seurauksena ketju on menetetty. Näin ollen omaisuus on katsottava kadonneeksi. Mikäli ketjun välilenkki on ajan myötä kulunut ja ohentunut niin, että lenkki on huo­maamatta katkennut, on vahinko vakuutusyhtiön mukaan aiheutunut vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajautuvasta kulumisesta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto VKL 669/06 on vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan erilainen tapaus kuin nyt kyseessä oleva asia. Mainitussa lausunnossa korvauksenhakija on pystynyt määrittelemään esimerkiksi vahingon sattumisajankoh­dan ja paikan tarpeeksi tarkalla tasolla.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
3.1 Laaja turva
Laaja turva korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta ai­heutuneet suoranaiset esinevahingot.
 
3.5 Korvausrajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata
– omaisuuden katoamista tai unohtamista
 
Ratkaisu
Lausunnonpyytäjä on menettänyt ranneketjun mökki-illan aikana. Ranneketju oli lausunnonpyytäjän kädessä kello 18. Ranneketju ei ollut hänellä enää kello 23. Lausunnonpyytäjä katsoo menettämisen johtuvan todennäköisesti siitä, että ranneketjun lukko tai välilenkki on rikkoutunut saunomisen yhteydessä.
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Katoamiset on rajoituslausekkeelle rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vakuutuslautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että silloin, kun korvauksen hakija voi osoittaa vahingon ensisijaisena syynä olleen vakuutuksesta korvattava äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, ei vakuutusyhtiö voi vedota katoamista koskevaan rajoitukseen, vaikka menetetty esine sittemmin olisikin jäänyt kadoksiin.
 
Korvauksenhakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että häntä on kohdannut vakuutuksesta korvattava vahinko. Laajoja kotivakuutuksia koskevissa menettämisvahingoissa tämä merkitsee sitä, että korvauksen hakijan on voitava osoittaa vahingon aiheutuneen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.
 
Vakuutuslautakunta on käsitellyt lausunnossa VKL 669/06 rannekorun menettämisvahinkoa. Kyseisessä tapauksessa vakuutettu oli menettänyt rannekorun tungoksessa määritellyssä tilanteessa. Mainitussa tapauksessa lautakunta ei pitänyt merkityksellisenä rannekorun täsmällistä menettämistapaa tilanteessa, jossa vakuutettu oli osoittanut menettämisen johtuneen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Vaikka lautakunta ei kyseisessä tapauksessa edellyttänytkään selvitystä täsmällisestä menettämistavasta, on korvauksen hakijalla kuitenkin näyttövelvollisuus siitä, että vahinko on aiheutunut vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.
 
Vakuutuslautakunta toteaa, että tässä tapauksessa ranneketjun menettämistä ei ole heti huomattu, vaan lausunnonpyytäjän käsitys menettämisestä perustuu jälkikäteiseen päättelyyn. Lautakunta pitää mahdollisena, että hän on voinut menettää ranneketjun muullakin kuin käsityksensä mukaisella tavalla.
 
Samankaltaisissa vahinkotapauksissa omaksumansa ratkaisukäytännön mukaisesti Vakuutuslautakunta katsoo, että korvauksenhakijan jälkikäteinen oletus tai päättelyketju siitä, mitä omaisuudelle on täytynyt tapahtua, ei itsessään riitä osoitukseksi siitä, mitä menetetylle esineille on tapahtunut. Vakuutuslautakunta katsoo ranneketjun menettämisen syyn jäävän epäselväksi, jolloin lautakunnan tulkinnan mukaan kyse on vakuutuksen rajoitusehtojen mukaisesta katoamisesta aiheutuneesta vahingosta. Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia