Haku

VKL 333/09

Tulosta

Asianumero: VKL 333/09 (2009)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 26.11.2009

Korvattava vahinko Murto- ja ryöstövahinko Murron merkit Oliko autoon jäänyt murron merkkejä? Näyttötaakka

Sähköasennusliikkeen autoon on menty torstaina 29.1.2009 klo 13.00–17.30 välisenä aikana siihen kuulumattomilla avaimilla. Autolla on ajettu ulos tieltä ja tämän jälkeen on auton vienyt henkilö saatu kiinni ja hän on ilmoittanut menneensä autoon hallussaan olleilla avaimilla ja käynnistäneensä auton niillä. Tämä henkilö ei myöntänyt vieneensä autosta mitään irtainta omaisuutta. Sähköasennusliike on ilmoittanut, että autosta on viety sähkötyökaluja ja –välineitä. Korvausta varastetusta irtaimistosta on haettu sähköasennusliikkeelle myönnetystä yritysvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö on viitannut asiasta tehtyyn poliisitutkintailmoitukseen, jonka mukaan tapahtumapaikan läheisyydestä otettu henkilö oli kertonut poliisille, että hän oli mennyt autoon sisälle omilla vanhoilla samanmerkkisen auton avaimilla ja näillä avaimilla auto oli myös lähtenyt käyntiin. Autoon ei ollut täten päästy sen rakenteita tai lukituksia rikkoen eikä avaimia ollut saatu haltuun vakuutuspaikkaan tehdyn murron tai ryöstön yhteydessä. Vahinkotapahtuma ei täten täyttänyt vakuutukseen liittyvän lisäsopimuksen tarkoittamaa murtoa autoon, missä omaisuutta oli säilytetty, koska sen rakenteita tai lukituksia ei ollut rikottu eikä vahinkoja voitu tämän vuoksi korvata vakuutuksen perusteella.
 
Päätös ei ollut muuttunut vakuutusyhtiön uusintakäsittelyssä eikä vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössä on todettu, että murtovahingon tunnusmerkistö on tahallaan väärin ymmärretty. Korvauspäätöksessä sanotaan, ettei autossa ole ollut murron jälkiä. Silti on selvästi sanottu, että auton omilla avaimilla ei autoon ole menty ja että murtovaras on tunnustanut menneensä autoon jollain muilla avaimilla kuin auton omistajan avaimilla. Vakuutuksenottaja ei usko, että autonvalmistajat ovat tehneet sellaisia autoja, joissa olisi identtiset avaimet. Jos auton lukkoa tutkittaisiin tarkkaan, niin varmasti löytyisi jotain jälkiä. Vakuutuksenottaja ei voi käsittää, mikä on murtovahingon tunnusmerkki, jollei varkaan poliisille antama tunnustus ole riittävä.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö viittaa antamiinsa korvauspäätöksiin sekä oman sisäisen muutoksenhakumenettelynsä käsittelyyn. Lausuntopyynnössä ei ole tuotu esille sellaisia uusia seikkoja, joiden perusteella korvauspäätöstä olisi syytä muuttaa. Vakuutuksenottajan velvollisuutena on näyttää toteen, että vahinko on aiheutunut korvattavasta vakuutustapahtumasta vakuutuksen voimassa ollessa. Esitetyn selvityksen mukaan ajoneuvoon ei ole jäänyt murtojälkiä. Vakuutusehdot edellyttävät, että lukittuun autoon on tunkeuduttu sen lukkoa tai rakenteita vahingoittaen tai avaimella, joka olisi saatu haltuun vakuutuspaikkaan tehdyn murron tai ryöstön yhteydessä. Kyseessä ei ole vakuutusehtojen tarkoittama murtovahinko silloin, kun tapauksesta ei jää murtojälkiä. Tällöin omaisuuden sijaintipaikka ei ole ollut suojaavasti lukittu.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
Vakuutusehtojen kohdan 4.5 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut anastaminen tai vahingonteko, kun vakuutuskirjassa mainittuun rakennukseen tai huoneistoon on
-         murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen tai
-         tunkeuduttu avaimella, joka on saatu ryöstön tai edellä mainitulla tavalla suoritetun murtautumisen avulla.
 
Vakuutuskirjan mukaan vakuutukseen on liittynyt sähköasennuksia koskeva erityisehto, jonka mukaan mukana kuljetettavat työkalut ovat poiketen yrityksen perusvakuutuksen ehtokohdasta 3.2.2 vakuutuksen kohteena 30.000 euroon saakka vahinkoa kohti myös autossa Suomen alueella.
 
Murtovahinkona (ehtokohta 4.5) korvataan myös vahinko, jonka on aiheuttanut anastaminen lukitusta autosta, kun autoon on tunkeuduttu sen lukkoa ja rakenteita vahingoittaen tai avaimella, joka on saatu ryöstön tai ehtokohdassa 4.5 mainitulla tavalla suoritetun murtautumisen avulla. Murtovahingossa autoista omavastuu on 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 1.000 euroa.
 
Ratkaisusuositus
Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevien selvitysten mukaan sähköasennusliikkeen autoon on menty sisään luvatta ja auto käynnistetty muilla kuin auton omilla avaimilla. Autossa olleita sähköasennustyökaluja sekä –laitteita on ilmoitettu varastetun tässä yhteydessä. Asiassa ei ole tarkemmin selvitetty, onko auton oven lukkoon tai virtalukkoon tullut vieraista avaimista jälkiä tai ovatko lukot edes jossain määrin vaurioituneet.
 
Vakuutuksenottaja on ottanut yritysvakuutukseensa lisäyksen, jonka mukaan myös autossa olleita työkaluja korvataan anastusrikoksissa tietyin edellytyksin. Asiassa on riittävästi näytetty, että autoon on menty luvatta vierailla avaimilla. Auto on löydetty ja tekijä on saatu kiinni. Auton lukkoja ei ole tutkittu. Vakuutuslautakunta katsoo, että tässä tapauksessa vakuutuksenottaja on osoittanut riittävästi, että autoon on tunkeuduttu ehtojen edellyttämällä tavalla. Tämän vuoksi tunkeutumisen yhteydessä varastetut työkalut tulee korvata yrityksen esinevakuutuksen perusteella.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Kallioinen, Nyyssölä ja Sjögren sekä varajäsen Kainulainen. Sihteerinä toimi Snellman.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia