Haku

VKL 333/08

Tulosta

Asianumero: VKL 333/08 (2008)

Vakuutuslaji: Kuljetusvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.11.2008

Traktorin katon irtoaminen kuljetuksen aikana. Tavaran puutteellinen laatu.

Vakuutuksenottajana oleva kuljetusliike otti 9.4.2008 kuljetettavakseen käytetyn Belarus 525 –merkkisen traktorin Kajaanista Ruovedelle. Lähettäjä lastasi traktorin kuljetusauton lavalle ja kuljettaja kiinnitti traktorin kiinni kuljetuslavaan. Kuljetuksen aikana traktorin katto oli irronnut kiinnityksistään ja kadonnut. Vahinkoilmoituksen mukaan katon irtoaminen on tyyppivika ko. traktorissa. 

Korvausta aiheutuneesta vahingosta haettiin rahdinkuljettajan tiekuljetusvastuuvakuutuksen perusteella.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö viittasi tiekuljetussopimuslain 28 §:ään, jonka mukaan rahdinkuljettajalla ei ole vastuuta tavaran vahingoittumisesta, jos on näyttöä, että vahingoittuminen on johtunut lähettäjän tai vastaanottajan virheestä tai laiminlyönnistä, tämän muutoin kuin rahdinkuljettajan virheen tai laiminlyönnin johdosta antamista ohjeista, tavaran puutteellisesta laadusta tai olosuhteista, joita rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä.
 
Vakuutusyhtiö totesi, että ennen kuljetusta kuljettajalle ei ilmoitettu mitään poikkeavaa lastattavan traktorin suhteen. Lähettäjä lastasi traktorin, jonka jälkeen kuljettaja sitoi traktorin kiinni kuljetusalustaan. Kuljettajalla ei ollut mitään syytä epäillä tai tarkastaa katon lukitusta.
 
Edellä todetun perusteella vakuutusyhtiö katsoi, että vahingoittuminen oli johtunut tavaran puutteellisesta laadusta. Tämän vuoksi rahdinkuljettaja ei ole tiekuljetussopimuslain 28 §:n perusteella vastuussa vahingosta. Tästä johtuen vakuutusyhtiökään ei suorittanut korvausta tiekuljetusvakuutuksen perusteella.
 
Lausuntopyyntö

Tavaran vastaanottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiassa. Hän katsoo, että kuljettaja aina vastaa siitä, ettei kuormasta irtoa mitään. Lähettäjä ei ole voinut tietää katon irtoamisvaaraa, koska hän oli muutama päivä aiemmin joutunut kuljettamaan ko. traktoria kuorma-autolla ja silloin katto oli pysynyt paikoillaan.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö uudistaa korvauspäätöksessä todetun. Valituksessa ei ole tuotu esiin sellaisia uusia seikkoja, jotka aiheuttaisivat muutosta ratkaisuun.
 
Asiassa esitetyn selvityksen perusteella vakuutusyhtiö katsoo, että kuljetetun traktorin vahingoittuminen on johtunut tavaran puutteellisesta laadusta. Täten rahdinkuljettaja ei ole vastuussa vahingosta.
 
Vakuutuksenottajan vastine
 
Vakuutuksenottajana olevan yrityksen puolesta lautakunnalle on puhelimitse ilmoitettu, ettei sillä ole lisättävää asiaan.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tiekuljetusvakuutuksen ehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutus kattaa näissä ehdoissa määrätyin rajoituksin sen vahingonkorvausvelvollisuuden, jonka alaiseksi vakuutuksenottaja voi tiekuljetussopimuslain tai kansainvälisen CMR-yleissopimuksen perusteella kotimaisessa tai kansainvälisessä kuljetuksessa joutua tavaralle tapahtuneesta katoamisesta, vähentymisestä tai tavaran vahingoittumisesta taikka luovutuksen viivästymisestä.
 
Tiekuljetussopimuslain 27 §:n mukaan rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana.
 
Lain 28 §:n mukaan rahdinkuljettajalla ei ole 27 §:ssä tarkoitettua vastuuta, jos hän näyttää, että katoaminen, vähentyminen, vahingoittuminen tai tavaran luovutuksen viivästyminen on johtunut lähettäjän tai vastaanottajan virheestä tai laiminlyönnistä, tämän muutoin kuin rahdinkuljettajan virheen tai laiminlyönnin johdosta antamista ohjeista, tavaran puutteellisesta laadusta tai olosuhteesta, jota rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä.
 
Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan vakuutuksenottajana oleva rahdinkuljettaja otti 9.4.2008 kuljetettavakseen käytetyn Belarus ‑merkkisen traktorin. Lähettäjä lastasi traktorin kuljetusauton lavalle ja kuljettaja kiinnitti traktorin kiinni kuljetuslavaan. Kuljetuksen aikana traktorin katto oli irronnut kiinnityksistään ja kadonnut.
 
Se, että tietynmerkkisissä ja ikäisissä traktoreissa katto voi helposti irrota, on sellainen seikka, jota rahdinkuljettajan ei voida edellyttää tietävän etukäteen. Kuljettaja kiinnitti traktorin kuljetuslavaan eikä lautakunnan käytettävissä olevista asiakirjoista ilmene, että lähettäjä olisi erityisesti varoittanut kuljettajaa siitä, että traktorin katto voi kuljetuksen aikana irrota.
 
Vahinko on tässä tapauksessa aiheutunut tavaran puutteellisesta laadusta eikä rahdinkuljettaja näin ollen tiekuljetussopimuslain 28 §:n perusteella ole korvausvastuussa vahingosta.
 
Edellä olevan perusteella lautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävää päätöstä asianmukaisena.
 

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Koskenvuo, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Haapasaari.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA


 

Tulosta