Haku

VKL 329/15

Tulosta

Asianumero: VKL 329/15 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 17.11.2015

Korvattava vakuutustapahtuma. Tiskialtaan poistoputken liitoksen vuoto. Asennusvirhettä koskeva rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan omistaman omakotitalon keittiötilassa havaittiin kastumisjälkiä ja hajuhaitta helmikuussa 2015. Kosteuskartoitusraportin mukaan keittiön allaskaapissa olleen vesilukon liitos oli kiinni löysästi. Keittiökaapin väliseinä oli vesilukon edessä joten mekaaninen rasitus ei ole voinut irrottaa liitosta. Kosteus oli levinnyt keittiön ja olohuoneen alapohjaan eristetilaan ja keittiön allaskaappien takan olleeseen ulkoseinään. Puurakenteissa ei todettu pitkäaikaisen kosteusrasituksen aiheuttamia vaurioita, kuten lahoamista.

Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen 26.2.2015 päivätyllä korvauspäätöksellä, koska vahinko ei yhtiön mukaan ollut aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vaan asennusvirheestä.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on katsonut valituksessaan, että vahinko ei johtunut asennusvirheestä. Vesilukon liitos oli asennettu vuonna 2011 tehdyn keittiöremontin yhteydessä ja jos vahinko johtuisi liian löysälle asennetusta liitoksesta, olisi vahinko tullut ilmi jo aiemmin ja todennäköisesti vuoden kuluessa asennuksessa. Jos vuoto olisi jatkunut neljän vuoden ajan asennuksesta lähtien, olisi vuotoalueella todennäköisesti ollut havaittavissa laho-, mikrobi- tai homevaurioita.

Liitokseen kohdistuu vedenpaineen aiheuttamaa liikettä, joka oli voinut löysentää liitoksen. Jäteveden lämpötilaerot liikuttavat hajulukkorakennetta aiheuttaen vastaavanlaista liitosten löystymistä. Vakuutuksenottaja on vaatinut vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen liitoksen vuodosta aiheutuneista korjauskustannuksista ja asumisen keskeytymisestä aiheutuneista kuluista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut vastineessaan, ettei liitos tai putki ole voinut rikkoutua äkillisesti, kun putki tässä tapauksessa toimi moitteettomasti liitoksen kiristämisen jälkeen. Vahinko on aiheutunut joko asennusvirheestä tai käyttöpaikan olosuhteista, mutta se on joka tapauksessa aiheutunut hiljalleen eikä kyseessä ollut näin ollen korvattava äkillisen tapahtuman aiheuttama vahinko.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vahinko aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vai asennusvirheestä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 21.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Vakuutusehtojen kohdan 21.2.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka irtaimistolle aiheutuu huollon laiminlyönnistä, valmistus¬ tai aineviasta, työ¬, asennus­ tai käyttövirheestä. Kohdan 21.2.2 vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka rakennukselle aiheutuu suunnittelu-, perustus-, rakennus-, työ-, asennus- ja käyttövirheen vuoksi tai valmistus- tai aineviasta tai huollon tai kunnossapidon laiminlyönnistä.

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauskäytännössä liitosvuodot on lähtökohtaisesti katsottu korvattaviksi vahingoiksi, jos vuodon syynä ei ole rajoitusehdon tarkoittama tilanne, kuten asennusvirhe. Vakuutuslautakunta katsoo esitetyn selvityksen perusteella, ettei liitoksen löystymisen ole selvitetty johtuneen asennusvirheestä, ottaen huomioon, että liitos oli asennettu jo vuonna 2011 ja vuotovahinko havaittiin vuonna 2015, eikä puurakenteissa todettu pitkäaikaiseen kosteusrasitukseen viittaavia lahovaurioita. Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta katsoo, että kyseessä oli korvattava vuotovahinko.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen vuotovahingon korjauskuluista.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia