Haku

VKL 328/12

Tulosta

Asianumero: VKL 328/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.01.2013

Yksityishenkilön vastuu Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus

Tapahtumatiedot

A oli ollut 9.5.2012 siirtämässä omakotitalon pihassa ollutta sivullisen omistamaa leikkimökkiä traktorin peräkärrylle. A oli työntänyt rautakangella mökin alla ollut kuormalavaa saadakseen mökin alle kuormaliinat. Tällöin rautakanki oli kuitenkin luiskahtanut ja A oli työntänyt vahingossa kallellaan olleen leikkimökin nurin. Tässä yhteydessä leikkimökki oli vaurioitunut.

Korvausta leikkimökille aiheutuneista vaurioista haettiin A:n yksityishenkilön vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö on antanut korvauspäätöksen 21.5.2012 ja käsitellyt asiaa uudemman kerran 4.6.2012. Yhtiö on viitannut rajoitusehtoon 3.8, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuudelle, joka on ollut vakuutetun hallussa tai jonka vakuutettu on ottanut valmistaakseen, asentaakseen, korjatakseen, kuljettaakseen tai säilytettäväkseen taikka muulla tavoin käsitelläkseen tai huolehdittavakseen.

Esillä olevassa tapauksessa leikkimökki on ollut säilytettävänä A:n hallussa hänen pihallaan ja lisäksi kyseessä on ollut työn kohteena oleva omaisuus. Rajoitusehdon 3.8 nojalla vahinko ei siten tule korvattavaksi A:n yksityishenkilön vastuuvakuutuksesta.

 

Valitus

A on ilmoittanut tyytymättömyyttään yhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiasta. Leikkimökki ei ollut A:n säilytettävänä, vaan ainoastaan A:n luvalla ja leikkimökin omistajan vastuulla väliaikaisesti A:n omakotitalon pihassa. A ei ole voinut teoreettisestikaan vastata kyseisestä mökistä, minkä myös sen omistaja on tiennyt jättäessään leikkimökin A:n pihaan. A katsoo, ettei hän ollut myöskään ottanut leikkimökkiä käsiteltäväkseen vakuutusyhtiön esittämällä tavalla, vaan tapausta voidaan rinnastaa esimerkiksi horjahtamalla aiheutettuun vahinkoon.

A pyytää lautakuntaa joka tapauksessa tekemään esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle vakuutusehtojen muuttamiseksi, mikäli päädyttäisiin siihen, että vahinko jäisi rajoitusehdon nojalla korvausvastuun ulkopuolelle.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö on antanut vastineen. Yhtiö kiistää vaatimuksen toistaen korvauspäätöksessä mainitsemansa.

 

Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys

Lautakunnalla on ollut käytettävissä:

  • vahinkoilmoitus 14.5.2012
  • valokuvaliite
  • mökin rakennekuva
  • vakuutusehdot

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Ehdon 3.8 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuudelle, joka on ollut vakuutetun hallussa tai jonka vakuutettu on ottanut valmistaakseen, asentaakseen, korjatakseen, kuljettaakseen tai säilytettäväkseen taikka muulla tavoin käsitelläkseen tai huolehdittavakseen. Asiassa on kysymys siitä, rajautuuko leikkimökille A:n aiheuttama vahinko rajoitusehdon 3.8 nojalla A:n yksityishenkilön vastuuvakuutuksen korvausturvan piirin ulkopuolelle.

Ratkaisusuositus

Lautakunta toteaa, että leikkimökki, jota A on ollut siirtämässä traktorin lavalle kuormaamista varten, on ollut paitsi A:n säilytettävänä ennen tuota tapahtumaa myös hänen käsiteltävänään, kun sitä on siirretty traktorin lavalle. Kysymys on siten selvästi rajoitusehdossa 3.8 korvausturvan piirin ulkopuolelle rajautuvasta vahingosta.

Lautakunnan toimivaltaan ei kuulu tehdä yksittäisten tapausten perusteella esityksiä sosiaali- ja terveysministeriölle vakuutus­ehtojen muuttamiseksi. Myöskään sosiaali- ja terveysministeriön toimivaltaan ei kuulu säädellä tämän kaltaisten vakuutusten ehtoja. A on ollut velvollinen perehtymään ostamansa vakuutuksen ehtoihin ja vakuutusturvan laajuuteen.

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä ehtojen mukaisena.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Saarikoski.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta