Haku

VKL 326/01

Tulosta

Asianumero: VKL 326/01 (2001)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 25.09.2001

Moottorin vaurioituminen Rajoitusehdot Puutteellinen öljynkierto

Tapahtumatiedot             
 
Vahinkoilmoituksen mukaan lausunnonpyytäjä ajoi pakettiautolla työhön ja väisti tiellä olevia mutapaakkuja, jolloin hän törmäsi yhteen mutapaakkuun. Sen seurauksena öljypohja todennäköisesti vaurioitui estäen öljynkierron riittävyyden moottorissa, sytyttämättä kuitenkaan öljynpaineen merkkivaloa. Törmääminen oli hyvin pehmeä eikä aiheuttanut käytännöllisesti katsoen mitään ääntä, josta olisi voinut päätellä jotain sattuneen. Törmäys ei sytyttänyt öljynpaineen varoitusvaloa, jolloin lausunnonpyytäjä olisi osannut keskeyttää ajon. Hän jatkoi ajoa noin 27 km kunnantalolle.
 
Kun työt yöllä kunnantalolla lopetettiin, lausunnonpyytäjä käynnisti auton. Öljynpaineen varoitusvalo ei sammunut. Auto jätettiin parkkipaikalle. Seuraavana päivänä tarkastuksessa todettiin, että moottorissa ei ole öljynpainetta. Tämän jälkeen ajoneuvo toimitettiin merkkikorjaamoon, jossa todettiin öljypohjan vahingoittuneen.
 
Lausunnonpyytäjä epäili, että öljypohjan vaurioitumisen jälkeen öljyn tulo ei lakannut kokonaan niin, että se olisi sytyttänyt varoitusvalon. Vasta yöllä autoa käynnistettäessä moottoriöljy oli niin jäykkää, ettei öljypumppu enää nostanut öljynpainetta ja vasta tällöin hän huomasi jotain olevan vialla. Hän on toiminut vahinkotapauksessa niin kuin pitääkin toimia eikä ole myötävaikuttanut vahinkojen syntyyn.

Lausunnonpyytäjä haki Opel Astra –merkkisen pakettiauton, joka oli otettu käyttöön vuonna 1997, moottorin korjaamisesta aiheutuneesta laskusta korvausta 30.855,10 markkaa.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös
 
Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta korjauskustannuksia. Vakuutuksesta korvataan äkillinen, ennalta arvaamaton, ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko, jonka syynä on törmäys, tieltä suistuminen, kastuminen tai muu vastaava ulkoinen tapahtuma. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu ajoneuvon moottorille ja sen lisälaitteille, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle puutteellisesta öljyn- tai jäähdytysnesteen kierrosta.

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja on tarkastanut auton vauriot ja todennut, että öljypohja on vaurioitunut törmäyksessä. Öljypohja on painanut öljyreiän lähes kokonaan tukkoon ja estänyt öljypumppua saamasta öljyä. Moottorille on aiheutunut vahinko puutteellisesta öljynkierrosta, mikä ei vakuutusehtojen mukaan kuulu korvattavaksi autovakuutuksesta.
                      
Lausuntopyyntö               
 
Lausunnonpyytäjä vetoaa siihen, että korvauspäätös on virheellinen ja kohtuuton. Lausunnonpyytäjällä on merenkulkuhallituksen myöntämä moottorikoneenhoitajan kirja ja hän on toiminut pienalusten konemestarina useita vuosia. Hän tietää mitä tarkoittaa, jos öljynpaineen merkkivalo syttyy.
 
Tässä tapauksessa merkkivalo ei syttynyt mutapaakkuun törmäyksen seurauksena. Missään vaiheessa ajon aikana ei olisi voinut todeta, että törmäyksestä olisi syntynyt jotain vaurioita. Vasta ajon päätyttyä useiden tuntien jälkeen autoa käynnistettäessä uudelleen, öljyn ollessa kylmää, öljynpaine ei kohonnutkaan niin, että se olisi sammuttanut varoitusvalon. Tämän jälkeen auto toimitettiin korjaamolle.

Vakuutuksen rajoitusehtoa 9 ei tule soveltaa tässä tapauksessa, koska ajoneuvon käyttäjänä ja vakuutuksenottajana lausunnonpyytäjä ei olisi voinut mitenkään tapahtumaan vaikuttaa. Lausunnonpyytäjä ymmärtää rajoituksen, jos ajoneuvolla ajetaan tietoisesti ilman öljyä tai nesteitä tai merkkivalo tai muu on indikoinut jotain tapahtuneen. Tässä tapauksessa kaikki moottorille tapahtuneet vauriot ovat yhtä ja välitöntä tapahtumaa, jonka seuraukset on korvattava autovakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut moottorille öljyn puutteellisesta kierrosta. Ajoneuvon moottorin kiinnileikkautuminen on aiheutunut öljyn puutteellisesta kierrosta. Vahinko on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle eikä sitä voida korvata vakuutuksesta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Autovakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisen, ennalta arvaamattoman, ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko, jonka syynä on törmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu vastaava ulkoinen tapahtuma.

Autovakuutusehtojen kohtaan 4 (vakuutusturvien yleiset rajoitukset) sisältyvän kohdan 9 mukaan autovakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
        ajoneuvon moottorille ja sen lisälaitteille, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle puutteellisesta öljyn- tai jäähdytysnesteen kierrosta.

Auton öljypohja on tapauksessa vaurioitunut äkillisesti ja ennalta arvaamatta törmäyksessä mutapaakkuun. Vaikka öljynpohjan vaurioituminen on vakuutuksesta korvattava vahinko, niin puutteellisesta öljynkierrosta ajoneuvon moottorille aiheutuva vahinko on kuitenkin rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.
 
Vakuutusehdon soveltamiseen ei vaikuta se, onko vahinko aiheutettu huolimattomuudesta. Lautakunta katsoo, että vakuutussopimuksen ehto ei ole kohtuuton eikä sen soveltaminen johda kohtuuttomuuteen.
Lautakunnalle esitetyn tapahtumatiedon mukaan moottorin vaurioitumisen syy on puutteellinen öljynkierto. Koska puutteellisesta öljynkierrosta aiheutuvia vahinkoja moottorille ei vakuutusehtojen mukaan korvata, vakuutusyhtiön päätös olla korvaamatta moottorin korjauskustannuksia on oikea.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo, jäsenet Kainulainen, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Heikkinen. Sihteerinä toimi Majola.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta