Haku

VKL 325/13

Tulosta

Asianumero: VKL 325/13 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 28.11.2013

Omakotitalo vaurioitunut Bangkokin tulvissa. Vahingon korvattavuus vakuutuksesta.

Tapahtumatiedot

Kotivakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan Thaimaassa, Bangkokissa sijaitseva omakotitalo. Vahinkoilmoituksen mukaan rakennus oli vaurioitunut lokakuussa 2011, kun Thaimaan tulvien aiheuttama vesiputkistojen paineen nostama ja ulkoa taloon tullut tulvavesi oli turmellut koko omakotitalon pohjakerroksen. Vesi seisoi talossa yli puolitoista kuukautta. Putkistot rikkoutuivat ja sähköt katkaistiin alueelta turvallisuussyistä. Asuinalue evakuoitiin 27.10.2011, eivätkä asukkaat voineet mennä koteihinsa ennen kuin alue oli avattu 14.12.2011.

Vakuutuksenottaja perheineen muutti evakkoon ensin Suomeen, sitten Hong Kongiin ja sieltä Bangkokiin vuokra-asuntoon kunnes vauriot on korjattu. Perhe menetti myös koko irtaimistonsa, sillä asuinalue toimitti kaiken talossa olleen irtaimen käyttö­kelvottomana kaatopaikalle.

Vakuutuksenottaja vaati korvausta ja katsoi, että kyseessä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma ja lisäksi kyse on ilkivallasta. Bangkokin kuvernööri oli kieltänyt kanaalien täysimittaisen avaamisen, vaikka hän tiesi tai olisi pitänyt tietää, että tästä syntyisi muiden muassa vakuutuksenottajalle tahallista vahinkoa.

Vakuutusyhtiön päätökset

Ehtojen kohdan 3.3 mukaan vakuutuksesta korvataan Suomessa sijaitsevalle vakuutetulle rakennukselle aiheutuneita tulvavahinkoja ehdoissa kuvatulla tavalla. Vakuutusturvien yleisten rajoitusten mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut luonnonilmiön aiheuttamasta tulvasta.

Ehtojen kohdan 3.4 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko, jonka syynä on ilkivalta, jolla tarkoitetaan ulkopuolisen tahallisesti aiheuttamaa vahinkoa. Lisäksi ehtojen kohdan 3.1 mukaan korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Vakuutusyhtiön mukaan ehdot on rakennettu siten, että ne sisältävät erilaisia turvia erilaisia vahinkotilanteita varten. Kukin turva sisältää omat määritelmänsä ja rajoituksensa vahinkojen korvaamiselle. Jokaista vahinkotapahtumaa käsitellään siitä turvasta, johon sen on tarkoitettu sisältyvän.

Tässä vahingossa on ollut kyse poikkeuksellisesta vesistö- tai merivesitulvasta, ja vesi on tunkeutunut rakennukseen suoraan maanpinnalta tai kiinteästi asennettujen putkistojen kautta. Vahinkoon sovelletaan ehtojen kohdan 3.3 mukaista luonnonilmiöturvaa, jonka mukaan korvataan Suomessa sijaitsevalle vakuutetulle rakennukselle, sisustukselle ja irtaimistolle aiheutuneita vahinkoja. Tässä tapauksessa on kyse Thaimaassa sijaitsevasta rakennuksesta, eikä siihen kohdistuva tulvavahinko ole vakuutuksesta korvattava.

Vahinkotapahtumaan ei sovelleta ehtojen kohdan 3.1 mukaista äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman turvaa, koska vahinkotapahtumaa varten vakuutusehtoihin on kirjattu erillinen luonnonilmiövahinkoja koskeva turva. Lisäksi yleisen elämänkokemuksen mukaan Thaimaassa tulvien syntyminen ei ole ennalta arvaamatonta. Thaimaan maantieteellisen sijainnin vuoksi on yleisesti tiedossa, että tulvat alueella ovat yleisiä ja ne voivat aiheuttaa vahinkoa.

Ilkivaltaturvan osalta vakuutusyhtiö katsoo, että vahinkotietojen perusteella ei voida näyttää toteen kuvernöörin tietoisesti aiheuttaneen ilkivaltaa suoraan vakuutuksenottajaa kohtaan. Pelkkä olettamus ilkivallasta ei riitä näytöksi vahingon tahallisesta aiheuttamisesta. Lisäksi vahingon korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei sen seurauksen perusteella. Tässä vahingon alkuperäinen syy on tulva, joka ei ole kuvernöörin tahallisesti aiheuttama.

Valitus

Asiamiehen laatimassa valituksessa vakuutuksenottaja vaatii, että vakuutusyhtiö korvaa omakotitalon, sisustuksen ja irtaimiston vahingosta 200.000 euroa laillisine viivästyskorkoineen 31.1.2012 lukien.

Vakuutuksen kattama vahinko syntyi 27.10.2011, kun vakuutuksenottajan kotiin tulvi vesi siinä määrin, että perhe joutui evakuoitumaan asunnostaan. Vakuutuksenottaja hyväksyy sen, että korvattavuus vakuutuksen perusteella määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella ja että tulvan aiheuttama vahinko olisi ehtojen mukaan korvattavissa vain Suomessa sijaitsevan omaisuuden osalta.

Vakuutuksenottaja katsoo kuitenkin, että vahingon syynä ei ole tulva vaan Bangkokin kuvernöörin toimenpide, jonka seurauksena vettä tuli vakuutettuun rakennukseen. Kyseessä oli äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma ja lisäksi ilkivalta. Yleinen, vuotuinen tulva ei ollut vahingon syynä, vaan vahingon aiheutti kuvernöörin toteuttama tulvaporttien kiinni pitäminen, joka toisaalta oli ilkivaltaa ja toisaalta äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Kuvernööri tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että siitä aiheutuu haittaa. Ilkivalta käsitteenä ei myöskään vaadi sitä, että vahingonkärsijä olisi tekijän tiedossa; tällöin kyseessä olisi eri rikos.

Vakuutuksenottaja on myös kokenut huomattavia vaikeuksia yrittäessään saada kantaansa tukevaa todistusaineistoa paikallisista lähteistä Thaimaassa. Valittajalle on kerrottu useista tahoista, että paikalliset vakuutusyhtiöt ovat suorittaneet korvauksia, mutta kukaan ei valitettavasti ole suostunut vahvistamaan tätä kirjallisesti tai antamaan vakuutusehtoja, jotta vertailu olisi mahdollista.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö kieltäytyy korvaamasta vahinkoa korvauspäätöstensä mukaisilla perusteilla.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutuksen vakuutusturvia koskevien ehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Ehtojen kohdan 3.3 (luonnonilmiöturva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on myrskytuuli tai rakeet.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan Suomessa sijaitsevalle vakuutetulle rakennukselle, ei kuitenkaan piha-alueelle, ja vakuutetussa rakennuksessa olevalle vakuutetulle irtaimistolle ja vakuutetulle huoneiston kiinteälle sisustukselle aiheutunut välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton, poikkeuksellinen rankkasade-, vesistö- tai merivesitulva ja vesi on tunkeutunut rakennukseen suoraan maanpinnalta tai kiinteästi asennettujen putkistojen kautta.

Ehtojen kohdan 3.4 (varkaus- ja ilkivaltaturva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on mm.

- ilkivalta, jolla tarkoitetaan ulkopuolisen tahallisesti aiheuttamaa vahinkoa

Vakuutusturvien yleisten rajoitusehtojen kohdan 4.7 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut luonnonilmiön aiheuttamasta tulvasta, aallokosta tai jäiden liikkumisesta eikä muusta kuin vahinkopaikalla vallinneen myrskytuulen aiheuttamasta vedenpinnan noususta, rankkasade-, vesistö- tai merivesitulvasta.

Ratkaisu

Asiassa on kyse Thaimaassa sijaitsevan omakotitalon, sen sisustusten ja koti-irtaimiston vaurioitumisen korvaamisesta. Vahinko aiheutui Thaimaan vuotuisten tulvien yhteydessä lokakuussa 2011, kun vettä tunkeutui rakennuksen alakertaan putkistoista ja ulkoa.

Asiassa on riidatonta, että vakuutuksen luonnonilmiöturva kattaa tulvavahinkojen osalta vain Suomessa sijaitsevan omaisuuden. Edelleen lautakunta on ymmärtänyt riidattomaksi, että tulvien esiintyminen Thaimaassa ei ole vakuutusehtojen kohdan 3.1 tarkoittamalla tavalla ennalta arvaamatonta.

Riitaa asiassa on siitä, onko vahingon syynä pidettävä tulvan sijasta Bangkokin kuvernöörin toimenpidettä ja onko tällöin kyse vakuutusehtojen kohdassa 3.4 tarkoitetusta ilkivallasta tai ehtojen kohdan 3.1 mukaisesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Vakuutuksenottajan kuvauksen mukaan kuvernöörin määräyksestä tulvaportteja ei avattu, minkä vuoksi vesi vaurioitti mm. vakuutuksen kohteena olevaa omakotitaloa. Vakuutuslautakunta toteaa, että tämä kuvaus on ristiriidassa alkuperäisen vahinkoilmoituksen kanssa, jossa vahingon syyksi on varsin selväpiirteisesti kuvattu tulva. Kuvernöörin toiminnasta ja sen syy-yhteydestä vahinkoon ei ole esitetty mitään asiakirjanäyttöä.

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta ei ole voinut todeta, että vahingon syynä olisi vahinkoilmoituksesta poiketen Bangkokin kuvernöörin toiminta tai että hänen toimintaansa olisi pidettävä vakuutusehtojen mukaisena tahallisena vahingonaiheuttamisena. Lautakunnalle esitetyn selvityksen perusteella kyse on ollut tulvavahingosta, jota vakuutusehtojen kohtien 3.3 ja 4.7 mukaan ei korvata.

Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjoh­taja Melander, jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Raulos.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia