Haku

VKL 322/12

Tulosta

Asianumero: VKL 322/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.01.2013

Yksityishenkilön vastuu Vakuutetut henkilöt

Tapahtumatiedot

Valittaja A oli ollut poikansa kanssa vierailulla tuttavansa luona 14.6.2012. A:n poika oli tällöin pidellyt sylissään tuttavan koiraa ja pudottanut sen vahingossa sillä seurauksella, että koiran tassu oli murtunut. Tuttavat olivat vaatineet A:lta vahingonkorvausta tapahtuneen johdosta. A puolestaan oli vaatinut korvausta vastuuvakuutuksensa perusteella.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö ei ole maksanut korvauksia tapahtuneen johdosta sillä perusteella, että A:n poika ei ole vakuutusehdoissa määritellyin tavoin vakuutettuna A:n yksityishenkilön vastuuvakuutuksessa. Vakuutusehdon mukaan vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen taloudessaan vakinaisesti asuvat henkilöt. Ehdon mukaan vakuutetun asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta. Koska A ja hänen poikansa ovat asuneet eri osoitteissa väestörekisterimerkintöjen mukaan, ei A:n poika siten ole vakuutettuna A:n vakuutuksessa. Näin ollen myöskään korvausta A:n pojan aiheuttamasta vahingosta 14.6.2012 ei tule korvattavaksi A:n vakuutuksen perusteella.

 

Valitus

A on tyytymätön yhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan ratkaisusuositusta asiasta. A:n lapsi on väestörekisterin mukaan kirjoilla eri osoitteessa kuin A. Tosiasiassa A kuitenkin asuu samassa osoitteessa poikansa ja muun perheensä kanssa, vaikka A väestörekisterin mukaan onkin eri osoitteessa. Osoitteen ero johtuu siitä, että perheeseen nähden eri osoitteessa toimii A:n toiminimiyritys. Lisäksi tuossa eri osoitteessa asuu vakituisesti A:n veli kolmen lapsensa kanssa. A on ottanut yksityishenkilön vastuuvakuutuksen sisältävän vakuutuksen nimenomaan asuinosoitteeseensa, jossa hän asuu koko perheensä, mukaan lukien poikansa, kanssa. Toinen osoite on ainoastaan laskutusosoite.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö kiistää vaatimuksen korvauspäätöksessään esittämillään perusteilla.

 

Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys

Lautakunnalla on ollut käytettävissä:

  • vahinkoilmoitus
  • väestötietojärjestelmän ote
  • vakuutusehdot

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Ehdon 1 mukaan vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen taloudessaan vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakuutetun asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta.

Ratkaisu

Asiassa on riidatonta, että A:n, jonka vakuutuksesta korvausta nyt on haettu, väestörekisteriin merkitty osoite on eri kuin hänen poikansa osoite. Selvän vakuutus­ehdon mukaan A:n poika ei siten ole vakuutettuna A:n yksityishenkilön vastuuvakuutuksessa. Seikoilla, joilla on perusteltu, minkä vuoksi A ja hänen poikansa on merkitty väestörekisteriviranomaisen rekisteriin eri osoitteisiin, ei ole merkitystä vakuutusehtojen soveltamisen kannalta. A:n pojan aiheuttama vahinko ei siten tule korvattavaksi A:n yksityishenkilön vastuuvakuutuksen perusteella.

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä ehtojen mukaisena.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Saarikoski.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta