Haku

VKL 321/12

Tulosta

Asianumero: VKL 321/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 04.04.2013

Virheellisestä asennuksesta johtunut viemärilinjan vuoto Hitaasti ja vähitellen aiheutunut vahinko

Tapahtumatiedot

Vakuutetun lvi-yrityksen työntekijä oli tehnyt viemäriputken asennustöitä huoneistossa, joka luovutettiin tilaajalle 19.12.2008. Ensimmäiset asukkaat muuttivat huoneistoon 21.5.2011. Asukkaat huomasivat 23.2.2012 vuodon huoneiston alakerran wc:ssä. Vahinkotarkastus tehtiin 28.2.2012. Tarkastuksen mukaan vuoto oli aiheuttanut kosteusvaurioita asunnon rakenteisiin. Vuoto oli aiheutunut siitä, että viemäriputken liitos oli asennettu vinoon.

Korvausta vahingoista haettiin lvi-yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksissään 8.5.2012 ja 16.5.2012 lausunut, että vahinkotapahtuma ei ollut äkillinen ja odottamaton vaan se perustui hitaaseen ja vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen. Tämän vuoksi kyseessä ei ollut vastuuvakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma.

 

Valitus

Ratkaisusuosituspyynnön mukaan putken asennusvaiheessa syntynyt vika oli tapahtunut äkillisesti ja nopeasti. Lisäksi sen seurauksena syntynyt vahinko oli syntynyt nopeasti kun jo ensimmäisen käytön jälkeen wc:n likaveden pääsivät valumaan levyrakenteiseen putkikoteloon. Koska vedet valuivat koteloon, ei vahinkoa havaittu heti. Vahinko havaittiin vasta kun wc:tä oli käytetty noin 8 kuukautta ja kosteus laajeni.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan kosteudesta ja vedestä aiheutuneet vahingot korvataan vain hyvin poikkeuksellisesti eli vain silloin, kun vahingon syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute ja tällöinkin vain edellyttäen, että myös vahinko on aiheutunut äkillisesti.

Tässä tapauksessa vahingon aiheuttanut vika tai puute oli syntynyt, kun putkiasennuksen liitos oli tehty virheellisesti vuonna 2008. Vahinko oli ilmennyt 23.2.2012 eli yli kolmen vuoden kuluttua asennuksesta ja vasta 9 kuukauden kuluttua siitä, kun asuntoon oli muutettu. Lisäksi vahinko oli perustunut hitaaseen ja vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen. Vaikka vika olisi syntynyt äkillisesti, vahinko ei kuitenkaan ollut äkillinen vaan se oli aiheutunut vähitellen, minkä vuoksi vahinkoa ei tullut korvata vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 201.2 mukaan vakuutusturva ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat kosteudesta tai vedestä.

Vakuutusturva korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

Tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton, kun se perustuu esimerkiksi

  • hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen,
  • toistuviin tapahtumiin,
  • jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin.

Ratkaisu

Tapauksessa on kiista kosteusvahingon korvattavuudesta.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei lähtökohtaisesti korvata kosteudesta aiheutuneita vahinkoja. Tällaiset vahingot kuitenkin korvataan, jos vahingon syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä käy ilmi, että vahinko on johtunut virheellisesti tehdystä asennustyöstä. Tällaista vikaa voidaan mahdollisesti pitää vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla äkillisesti ja odottamatta syntyneenä. Vakuutusehtojen mukaan korvauksen edellytyksenä on kuitenkin se, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti ja odottamattomasti. Lautakunnan saaman selvityksen mukaan huoneisto on rakennettu vuonna 2008. Asukkaat ovat muuttaneet huoneistoon 21.5.2011. Kosteusvahinko on huomattu 23.2.2012 eli noin yhdeksän kuukautta wc:n käyttöönoton jälkeen. Lautakunta katsoo, ettei vahinko ole aiheutunut äkillisesti ja odottamattomasti vaan kyseessä on ollut hitaasti ja vähitellen tapahtunut vaikutus.

Näillä perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätön on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä ja Sarpakunnas sekä varajäsen Taivalmaa. Sihteerinä toimi Mäenpää.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta