Haku

VKL 314/11

Tulosta

Asianumero: VKL 314/11 (2013)

Vakuutuslaji: Yksityistapaturmavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.04.2013

Vakuutussopimuksen sisältö Vakuutusehtojen tulkinta Tapaturmakäsite Taakkaa nostaessa aiheutunut yläraajavamma

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen 22.12.2010 mukaan vakuutettu (s. 1964) loukkasi kätensä 8.11.2010 nostaessaan valuviemäriputkea maasta, jolloin jänne irtosi kiinnityskohdastaan. A-todistusten 10.11., 15.11. ja 16.11.2010 mukaan diagnoosi oli joko olkanivelen kiertäjäkalvosimen venähdys tai revähdys taikka määrittämätön hartianseudun ja olkavarren vamma.

Vakuutettu haki korvausta käden toimintakyvyn rajoittumisesta mm. pysyvän haitan korvauksen sisältävästä yksityistapaturmavakuutuksestaan. Taakan paino aiheutti vamman ja kyseessä on ilmeinen vakuutuksesta korvattava tapaturma. Vakuutusyhtiö ei ole maksanut korvausta vedoten vakuutusehtojen kohdan 5.1 tapaturman määritelmään. Tapahtuneessa ei ole ulkoista tekijää, joten ehtojen mukaan kyse ei ole tapaturmasta. Vakuutettu ei ole yllättäen saanut raskasta esinettä päälleen vaan hän on tietoisesti nostanut raskasta viemäriputkea, jonka painoa lihas ei ole kestänyt ja nosto on aiheuttanut loukkaantumisen.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Korvauksen saaminen tapaturman varalta voimassa olevasta vakuutuksesta edellyttää, että vamma on aiheutunut vakuutusehdoissa erikseen korvattavaksi tapaturmaksi määritellyssä tilanteessa. Muulla tavalla aiheutuneet vammautumiset eivät ole vakuutuksesta korvattavia tapaturmia. Vakuutetun vakuutukseen sovellettavien 31.3.2010 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 5.1 tapaturman määritelmän mukaan tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka tapahtuu vakuutetun tahtomatta. Myös paleltuminen, lämpöhalvaus tai hukkuminen ovat tapaturmia.

Käytettävissä olevan asiakirjaselvityksen mukaan vakuutettu on loukannut kätensä 8.11.2010 nostaessaan valuviemäriputkea maasta. Vahinkokuvauksen perusteella vamma on syntynyt pelkän nostoliikkeen yhteydessä eikä siihen ole ollut vaikuttamassa mikään ulkoinen tekijä. Vakiintuneen soveltamiskäytännön mukaan ulkoisena tekijänä ei pidetä pelkkää nostettavan taakan painoa, koska tällöinkin vammautumisen syynä on vain vakuutetun oma ponnistus. Selostetuista syistä vakuutusyhtiön päätöstä on pidettävä asianmukaisena.

Tämän lausunnon antoi puheenjohtaja Rissanen sihteerin esittelystä.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia