Haku

VKL 312/07

Tulosta

Asianumero: VKL 312/07 (2007)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 30.08.2007

Lakipykälät: 31, 34

Suojeluohjeet Ajoneuvon avainten säilyttäminen jalkapallopelin aikana Oliko vakuutusyhtiöllä oikeus alentaa vakuutuskorvausta suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella?

Tapahtumatiedot
 
Lausunnonpyytäjä oli 27.3.2007 pelaamassa jalkapalloa sisäliikuntahallissa noin klo 16.30–17.40.  Hän oli pelin ajaksi jättänyt autonsa ja kotinsa avaimet sekä lompakon kentän laidalla olleeseen urheilukassiin vetoketjulliseen suljettuun sivutaskuun. Tuona aikana sivullinen X oli vienyt kassista lompakon ja avaimet ja niillä edelleen lausunnonpyytäjän Volkswagen Bora -hen­kilö­auton (vm. 2000). Auto vaurioitui luvattoman käytön aikana.
 
Lausunnonpyytäjä kertoo, että ko. hallissa ei ole lukittuja kaappeja, joten varmin tapa on säilyttää arvoesineet kentän laidalla, johon on selvä näköyhteys.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Vakuutuksen suojeluohjeiden mukaan avaimia ei saa säilyttää lukitsemattomassa paikassa tai muutenkaan sellaisessa paikassa, jossa sivullinen voi ennalta olettaa niiden olevan.
 
Vakuutusyhtiö katsoo lausunnonpyytäjän laiminlyöneen vakuutuksen suojeluohjeita vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta, kun hän oli runsaan tunnin ajan säilyttänyt käynnistyksenestojärjestelmällä varustetun ajoneuvon avaimia urheilukassissa pelikentän laidalla eli ennalta arvattavassa paikassa, jonne pääsy on ollut kenellä tahansa. Avainten säilyttämisessä olisi tullut olla erityisen huolellinen, koska ajonestojärjestelmällä varustettua autoa ei saa käyttöön muuten kuin siihen kuuluvilla avaimilla. Lausunnonpyytäjän menettelyn ja varkausvahingon välinen syy-yhteys on kiistaton.
 
Yhtiö viittaa ennakkopäätökseen KKO 2002:89. Korvausta alennetaan kolmasosalla suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella.
 
Lausuntopyyntö
 
Lausunnonpyytäjä ei ole menetellyt huolimattomasti. Urheiluhallissa ei ole lukittavia kaappeja, minkä vuoksi kukaan ei ole koskaan pystynyt säilyttämään avaimia ja muuta irtainta ko. hallissa lukittavissa tiloissa tai kaapeissa. Seuraavaksi paras säilytyspaikka tässä tilanteessa on kentän laidalla, johon on hyvä näköyhteys. Tämä käytännön sanelema ratkaisu on toiminut monet vuodet eikä parempaa ratkaisua ole edes tiedossa. Vakuutusyhtiön viittaama ennakkopäätös ei liity asiaan. Vakuutuskorvaus tulee maksaa alentamattomana. Korvauksen alentaminen on kohtuutonta.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Yhtiö toistaa päätöksessä esitettyä. Pelin aikana kentän laidalla olleille varus­teille ei ollut järjestetty erillistä vartiointia, mikä on lisännyt ulkopuolisten mahdollisuutta anastuksiin.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutussopimuslain 31 §:n mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).
 
Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.
 
Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.
 
Lain 34 §:n mukaan harkittaessa, onko korvausta tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai se evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuu­tuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.
 
Tapaukseen sovellettavien kaskovakuutusehtojen suojeluohjeiden kohdan 1.5 mukaan ajoneuvon, ajoneuvon säilytyssuojan ja ajoneuvon varusteiden säilytyssuojan avaimia ei saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen voi ennalta olettaa niiden olevan.
 
Tapauksessa lausunnonpyytäjä on säilyttänyt ajoneuvonsa avaimia sisäliikuntahallissa jalkapallokentän laidalla olevassa urheilukassissa vetoketjutaskussa noin tunnin ajan. Kentän laidalla oleva urheilukassi on vakuutuksen suojeluohjeiden tarkoittama lukitsematon paikka, jossa sivullinen voi ennalta olettaa avainten olevan. Lausunnonpyytäjän menettely on siten ollut vakuutuksen suojeluohjeiden kohdan 1.5 vastaista.
 
Vakuutussopimuslain 31 ja 34 §:n sekä kaskovakuutuksen yleisten sopimus­ehtojen mukaan suojeluohjeen laiminlyönnin seuraamuksia arvioitaessa huomioon tulee ottaa mm. vakuutetun huolimattomuuden laatu ja olosuhteet muutoin. Korvausta ei voi alentaa lainkaan, jos vakuutetun viaksi jää vain vähäinen huolimattomuus.
 
Lautakunta toteaa, että vakuutusehdoissa ei ole erillismääräyksiä ajonestolaitteella varustetun ajoneuvon avainten säilyttämisestä. Ehdot eivät siis edellytä uudemman, ajonestolaitteella varustetun ajoneuvon omistajalta suurempaa huolellisuutta kuin vanhemman ajoneuvon omistajalta. Käytännössä monet uudempien autojen omistajat eivät välttämättä miellä sitä, että ajonestolaitteella varustetun auton luvaton käyttö ilman auton omaa avainta on huomattavan vaikeaa ja että uuden auton avain on tämän vuoksi varkaille haluttu ”arvoesine”.
 
Lausunnonpyytäjän riitauttamattoman selvityksen mukaan kyseisessä urheiluhallissa ei ole lukittavia kaappeja tai vastaavia säilytystiloja. Lautakunnan arvion mukaan avaimia, lompakkoa, matkapuhelinta yms. tavaroita ei yleensä voi ottaa mukaansa pelikentälle jalkapallopelin tai vastaavan kiivastempoisen lajin ajaksi.
 
Kasseille ei selvityksen mukaan ollut järjestetty ketään tiettyä valvojaa tai ryhdytty muihin vastaaviin erityisjärjestelyihin, mutta toisaalta selvityksestä ei ilmene, että hallilla olisi aiemmin sattunut vastaavissa tilanteissa varkauksia tai muita vahinkoja tai että lausunnonpyytäjällä muutenkaan olisi tällä kertaa ollut erityistä syytä varoa vahingon vaaraa.
 
Vakuutusehtoja, tapauksen olosuhteita, lausunnonpyytäjän menettelyä ja hänen toisintoimimismahdollisuuksiaan kokonaisuutena arvioidessaan Vakuutuslautakunta päätyy siihen, että lausunnonpyytäjän viaksi avainten säilyttämisessä ei jää vähäistä suurempaa huolimattomuutta. Vakuutussopimuslain 31 §:n perusteella vakuutusyhtiöllä ei siten ole oikeutta alentaa korvausta suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella. Lautakunta suosittaa maksamaan varkausvakuutuskorvauksen alentamattomana.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario, Vaitomaa ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia