Haku

VKL 311/08

Tulosta

Asianumero: VKL 311/08 (2008)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 21.08.2008

Lakipykälät: 33

Samastaminen Samastamisen edellytysten täyttyminen Törkeä huolimattomuus Ylinopeus Korvauksen epääminen

Tapahtumatiedot

Lausunnonpyytäjä oli lainannut autoaan tyttöystävälleen, joka lausunnonpyytäjän tietämättä oli ajanut yli 100 km/h nopeudella 40 km/h nopeusrajoitusalueella ja menettänyt auton hallinnan. Auto vaurioitui lunastuskuntoon. Lausunnonpyytäjän tyttöystävä tuomittiin rangaistukseen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Vakuutusyhtiö korvasi autosta olleen loppuvelan rahoitusyhtiölle. Lausunnonpyytäjälle tulevan lunastuskorvauksen osan vakuutusyhtiö epäsi vedoten samastamiseen ja auton kuljettajan törkeään huolimattomuuteen.

Vaatimus ja vastaus

Lausunnonpyytäjän mielestä päätös evätä hänelle kuuluva vakuutuskorvauksen osa hänen tyttöystävänsä menettelyn perusteella on kohtuuton. Jos lausunnonpyytäjä olisi arvannut, että tyttöystävä hurjastelee autolla, hän ei olisi antanut autoaan lainaan. Nyt vahinko tuli täytenä yllätyksenä. Vakuutusyhtiöstä ei kerrottu tällaisesta mahdollisuudesta, että vahinkoa ei korvattaisi. Vakuutusta päinvastoin kehuttiin kattavaksi.

Vakuutusyhtiö toteaa, että samastaminen perustuu lain säännökseen ja vakuutusehtoihin, jotka lausunnonpyytäjälle on asianmukaisesti toimitettu tiedoksi. Auto oli luvallisesti lausunnonpyytäjän tyttöystävän käytössä, joten samastamisen edellytykset täyttyvät. Tyttöystävän menettely on ollut niin moitittavaa, että nyt riidanalaisen korvauksen osan epääminen on perusteltua ottaen myös huomioon, että autosta olleen loppuvelan osuus (runsaat 6.700 euroa) on korvattu ja lausunnonpyytäjän vaatimus koskee loppuvelan ja lunastussumman välistä erotusta, runsaat 2.600 euroa.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutussopimuslain 33 §:n mukaan vakuutettuun voidaan samastaa mm. se henkilö, jonka käyttöön vakuutettu on antanut vakuutuksen kohteena olevan moottoriajoneuvon. Lain mukaisen samastamisen edellytysten täyttyminen merkitsee käytännössä esimerkiksi sitä, että jos samastettava henkilö ajoneuvon saatuaan vaurioittaa sitä törkeän huolimattomalla menettelyllä tai alkoholin vaikutuksen alaisena, samastettavan henkilön huolimattomuus voidaan lukea vakuutetun vahingoksi. Tällöin vakuutetulle tulevaa vakuutuskorvausta lain mukaan voidaan alentaa tai se evätä, vaikka vakuutetun itsensä menettelyssä ei olisi mitään moitittavaa.

Korkein oikeus on ennakkopäätöksessään KKO 2001:52 katsonut, että vakuutuskorvauksen alentaminen tai epääminen samastettavan henkilön menettelyn perusteella oli oikeutettua tilanteessa, jossa samastettava henkilö oli ajoneuvon saatuaan vakuutetun tietämättä nauttinut alkoholia ja ajanut autolla ulos tieltä. Korkein oikeus katsoi, että ajoneuvon luovuttamalla vakuutettu ottaa kantaakseen riskin samastettavan henkilön mahdollisesta moitittavasta menettelystä, ja vain poikkeuksellisesti voidaan kiinnittää huomiota siihen, ettei vakuutettu ole voinut vaikuttaa samastettavan henkilön menettelyyn.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa on riidatonta, että lausunnonpyytäjä oli luovuttanut autonsa tyttöystävälleen, jolloin tyttöystävä lain ja vakuutusehtojen mukaan voidaan samastaa lausunnonpyytäjään. Lakiin perustuvana tällainen samastaminen ei ole kohtuutonta. Tapauksessa ei ole tuotu esiin mitään sellaisia erityisiä syitä, joiden perusteella huomioon tulisi poikkeuksellisesti ottaa se, ettei lausunnonpyytäjä ollut tietoinen tyttöystävänsä menettelystä eikä voinut siihen vaikuttaa. Vakuutussopimuslaki ei myöskään edellytä vakuutusyhtiöltä erityistä suullista tiedottamista tällaisen suoraan lakiin perustuvan määräyksen osalta, vaan riittävää on, että yhtiö toimittaa vakuutuksenottajalle kirjalliset vakuutusehdot.

Yhteenvetona Vakuutuslautakunta katsoo, että tässä tapauksessa samastamisen edellytykset täyttyvät, ja vakuutusyhtiö voi lukea lausunnonpyytäjän tyttöystävän menettelyn lausunnonpyytäjän vahingoksi. Esitetyn selvityksen mukaan tyttöystävä on aiheuttanut ulosajovahingon niin moitittavalla menettelyllä, että vakuutuskorvauksen epääminen lausunnonpyytäjän osalta on ollut perusteltua. Näiden syiden vuoksi Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa lisäkorvausta.

Tämän lausunnon antoi puheenjohtaja Taipale sihteerin esittelystä.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia