Haku

VKL 310/14

Tulosta

Asianumero: VKL 310/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 25.09.2014

Korvattava vakuutustapahtuma. Näyttö.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja huomasi 15.2.2014, että hänen sormuksensa eivät olleet enää hänen sormissaan. Hän epäili sormusten pudonneen kuntokeskuksen parkkipaikalle. Korvausta on haettu kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 14.3.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, että vahingosta saatujen tietojen mukaan vakuutuksenottaja oli pesemässä käsiään kuntokeskuksen wc:ssä, ja kun vakuutuksenottaja kuivasi käsiään, olivat sormukset vielä kädessä. Vakuutuksenottaja meni autolle ja pyyhkäisi lunta autosta ja lähti ajamaan kohti majapaikkaa ja huomasi etteivät sormukset olleet enää sormissa. Vakuutuksenottaja epäili sormusten pudonneen lumihankeen kun hän pyyhkäisi lunta autosta. Vakuutuksenottaja soitti kuntokeskukseen ja kävi jälkikäteen tarkistamassa parkkipaikan mutta sormuksia ei löytynyt.

Koska vakuutuksesta ei korvata omaisuuden katoamista, unohtamista tai niiden seurauksena aiheutuvaa vahinkoa, ei vahingosta voida suorittaa korvausta.

Valitus

Vakuutuksenottaja kertoo 4.4.2014 päivätyssä valituksessaan, että hän puhdisti lunta auton tuulilasin päältä paljain käsin ja sormukset putosivat lumen mukana maahan. Vakuutuksenottaja huomasi sormusten puuttumisen majapaikan pihalla autosta noustessaan. Sormukset putosivat kuntokeskuksen parkkipaikalle 15.2.2014 kello 02.35. Sormuksia haettiin parkkipaikalta seuraavana aamuna, mutta niitä ei löytynyt. Vakuutuksenottaja jätti yhteystietonsa kuntokeskukseen, jotta hänelle voitaisiin ilmoittaa, jos sormukset löytyisivät. Jos sormukset olisivat pudonneet muualle kuin parkkipaikalle lumen mukana, olisi ainoa mahdollinen paikka auto, josta niitä ei löytynyt. Vakuutuksenottaja vaatii korvausta uusien sormuksien hankintahinnasta 700 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 13.6.2014 päivätyssä vastineessaan, että vahingon korvattavuus määräytyy syyn, ei seurauksen perusteella. Pelkkä jälkikäteinen oletus tai päättelyketju ei itsessään riitä selvitykseksi siitä, mitä menetetyille sormuksille on tapahtunut. Vakuutusyhtiö ei pidä todennäköisenä, että sormukset olisivat voineet lähteä sormista vakuutuksenottajan kuvaamalla tavalla. Sormusten menettämisen syy jää epäselväksi, jolloin kyse on rajoitusehdon mukaisesta katoamisesta aiheutuneesta vahingosta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 (Laaja turva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Kohdan 3.5 (Korvausrajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata omaisuuden katoamista, unohtamista tai niiden seurauksena aiheutuvaa vahinkoa.

Ratkaisu

Vakuutuksenottaja huomasi 15.2.2014, että hänen sormuksensa eivät olleet enää hänen sormissaan. Hän epäili sormusten pudonneen kuntokeskuksen parkkipaikalle. Korvausta on haettu kotivakuutuksesta.

Vahingosta saatujen tietojen mukaan vakuutuksenottaja oli pesemässä käsiään kuntokeskuksen wc:ssä, ja kun vakuutuksenottaja kuivasi käsiään, olivat sormukset vielä kädessä. Vakuutuksenottaja meni autolle ja pyyhkäisi lunta autosta ja lähti ajamaan kohti majapaikkaa ja huomasi etteivät sormukset olleet enää sormissa. Vakuutuksenottaja epäili sormusten pudonneen lumihankeen kun hän pyyhkäisi lunta autosta. Vakuutuksenottaja soitti kuntokeskukseen ja kävi jälkikäteen tarkistamassa parkkipaikan mutta sormuksia ei löytynyt.

Vakuutusehtojen mukaan laaja vakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Vakuutusyhtiö katsoo, että kyse on ollut rajoitusehdon mukaisesta katoamisesta, unohtamisesta ja niiden seurauksena aiheutuvasta vahingosta.

Vakuutuksenottaja kertoo valituksessaan huomanneensa sormusten puuttumisen majapaikan pihalla autosta noustessaan. Sormukset putosivat hänen mukaansa kuntokeskuksen parkkipaikalle kello 02.35. Tämä on kuitenkin vakuutuksenottajan jälkikäteinen päätelmä, eikä sormuksia löytynyt seuraavana päivänä parkkipaikalta. Vakuutuslautakunta katsoo, että kyseessä on rajoitusehdon mukainen tilanne, jossa sormukset ovat kadonneet. Näin ollen lautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Sario, Uimonen Laapotti ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta