Haku

VKL 305/14

Tulosta

Asianumero: VKL 305/14 (2014)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 18.11.2014

Olivatko veneen kuomun katoaminen pesulasta ja veneen tuulilasin rikkoutuminen talven aikana vakuutuksesta korvattavia vahinkoja.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vene on useita vuosia ollut säilytettävänä tuttavan pihalla. Kesällä 2010 tuttava oli vienyt veneen kuomun asiakkaan luvalla pesulaan. Pesulasta ei kuitenkaan koskaan ilmoitettu, että kuomu olisi valmis haettavaksi, joten se jäi noutamatta. Kuomun puuttuminen havaittiin kolme vuotta myöhemmin kesällä 2013. Kuomua kyseltiin pesulasta, mutta pesulayrittäjien vaihtumisen vuoksi sitä ei enää löytynyt.

Keväällä 2013 havaittiin, että veneen tuulilasi oli talven aikana rikkoutunut. Tuulilasi oli suojattu, mutta poikkeuksellisen raskas lumikuorma oli rikkonut myös suojauksen.

Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei kumpikaan vahinko ole vakuutuksesta korvattava äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko.

Asiakkaan valitus

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. Kuomun osalta asiakas katsoo, että se on kadonnut rikoksen seurauksena, jonka takia se tulisi korvata vakuutuksesta. Kuomun katoamisesta on tehty rikosilmoitus, ja poliisi on kirjannut asian kavalluksena, joka on varkautta vastaava rikosnimike. On myös mahdollista, että esimerkiksi joku yrityksen työntekijöistä on varastanut sen. Kuomu ei siis ole vain ”kadonnut” kuten vakuutusyhtiö väittää. Vakuutusyhtiö ei voi itse päättää, ettei mitään rikosta ole tapahtunut. Veneeseen on kohdistunut rikos, ja vene on vakuutettu rikosten varalta, joten kadonnut kuomu on korvattava.

Tuulilasin vahingon asiakas katsoo johtuneen kevätmyrskyistä, joihin ei ole etukäteen voinut varautua. Vahinko on asiakkaan käsityksen mukaan syntynyt epätavallisen runsaan märän lumituiskun sekä myrskytuulen yhteisvaikutuksesta. Lumikuorma itsessään ei talvella 2012–2013 ollut tavallista suurempi, joten tuulilasin rikkoutuminen ei ole johtunut pelkästään lumesta, vaan jostain ennalta arvaamattomasta ja poikkeuksellisesta syystä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei kumpikaan asiakaan ilmoittama vahinko ole vakuutuksesta korvattava. Kuomusta vakuutusyhtiö on todennut, että se on todennäköisesti kadonnut inhimillisten virheiden seurauksena, kun pesulayrittäjät ovat vaihtuneet. Myös pitkä ajanjakso, jonka kuomu on ollut pesulassa, aiheuttaa sekaannusta. Näin ollen vahinko ei johdu vakuutusehtojen mukaan korvattavasta vahinkotapahtumasta.

Yhtiö toteaa, että tuulilasin rikkoutuminen on havaittu keväällä kun talvisuojia on purettu veneen ympäriltä. Asiakkaan yhtiölle antamien tietojen mukaan vahinko on johtunut vähitellen sataneen lumen painosta. Lumisadetta ja siitä vähitellen syntyvää kuormaa ei voida pitää äkillisenä ja odottamattomana tapahtumana. Lisäksi vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata mm. lumesta, jäästä tai jäätymisestä aiheutuvia vahinkoja.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa arvioidaan, voidaanko kuomun katsoa kadonneen sellaisesta syystä, joka voidaan rinnastaa vakuutusehtojen mukaan korvattavaan varkauteen.

Lisäksi arvioidaan, onko korvauksen hakija näyttänyt, että tuulilasin rikkoutuminen olisi johtunut esimerkiksi myrskystä tai jostakin muusta ennalta arvaamattomasta, ulkoapäin äkillisesti vaikuttavasta tapahtumasta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 41.1.1 mukaan laajan venevakuutuksen perusteella korvataan kohdassa 40.4 mainittujen korvausperusteiden mukaan vakuutuksen kohteelle

- ennalta arvaamattomasta, ulkoapäin äkillisesti vaikuttavasta tapahtumasta, kuten karille ajosta, pohjakosketuksesta, yhteentörmäyksestä tai kaatumisesta aiheutuneet vahingot

- myrskystä tai rajuilmasta aiheutuneet vahingot veneen koko ja ominaisuudet huomioon ottaen. Veneen ollessa laiturissa, poijussa tai telakoituna, katsotaan korvattavan vakuutustapahtuman sattuneen, kun keskituulen nopeus on yli 15 m/s

- ilkivallasta tai varkaudesta aiheutuneet vahingot.

Vakuutusehtojen kohdan 41.1.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

- moottorin, varusteiden tai kalastusvälineiden varkaudesta, elleivät ne olleet lukittu, lukitussa tilassa tai kiinteästi asennettu niin, että ne voidaan irrottavain työkaluja käyttäen.

- saastuneesta vedestä, lumesta, jäästä tai jäätymisestä

Asian arviointi

Vakuutuksesta maksetaan vakuutusehtojen mukaisista vahingoista. Näyttövelvollisuus siitä, että on sattunut korvaukseen oikeuttava vahinko, on korvauksen hakijalla.

Tässä tapauksessa veneen kuomu on kadonnut pesulasta, jonne se oli viety noin kolme vuotta aikaisemmin. Asiakas epäilee, että kuomu olisi kavallettu tai varastettu pesulasta. Rikoksesta ei kuitenkaan ole muuta näyttöä kuin asiakkaan oma epäily. Aikaisemman ratkaisukäytäntönsä mukaisesti Vakuutuslautakunta katsoo, että korvauksenhakijan jälkikäteinen oletus tai päättelyketju siitä, mitä esineille on täytynyt tapahtua, ei itsessään riitä osoitukseksi siitä, mitä menetetylle esineelle on tapahtunut. Myöskään pelkkä poliisille tehty rikosilmoitus ei ole riittävä näyttö korvattavan vahingon sattumisesta.

Veneen tuulilasin rikkoutuminen huomattiin keväällä, kun veneen talvisuojaus purettiin. Asiakas on aluksi itsekin ilmoittanut, että ”arvaamattoman raskas lumikuorma” oli rikkonut veneen talvisuojuksen ja ilmeisesti samalla myös tuulilasin. Myöhemmin asiakas on epäillyt, ettei tuulilasin rikkoutumisen syynä voi olla pelkästään raskas lumikuorma, vaan todellisen syyn täytyy olla myrsky tai muu ennalta arvaamaton vahinko, sillä aikaisempinakin talvina on ollut runsaasti lunta. Mitään näyttöä myrskystä tai muusta korvattavasta vahingosta ei kuitenkaan ole. Koska muuta syytä tuulilasin rikkoutumiselle ei ole näytetty, on tuulilasin rikkoutuminen todennäköisesti johtunut lumesta, jonka aiheuttamat vahingot on vakuutusehdoissa rajattu korvauksen ulkopuolelle.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vahinkojen ole näytetty johtuvan korvattavista vakuutustapahtumista. Näin ollen lautakunta ei suosita korvausta kummastakaan vahingosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Melander, puheenjohtaja
Järvelä, sihteeri

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia