Haku

VKL 301/10

Tulosta

Asianumero: VKL 301/10 (2010)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 13.08.2010

Avioliitonomaisen yhteiselämän päättymiseen liittyvä varallisuusriita Korvausta tai perusteettoman edun palautusta yhteisen kiinteistön kunnostamisesta koskeva riita

Lausunnonpyytäjä on ollut vastaajana riita-asiassa, jossa lausunnonpyytäjän entinen avopuoliso on hakenut korvausta osapuolten yhteisesti omistaman kiinteistön perusparannuskorjauksista. Avopuoliso on vaihtoehtoisesti hakenut korjaustoimien aikaansaaman perusteettoman edun palautusta.

Oikeusturvaetua haetaan tähän riitaan.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö ei ole myöntänyt oikeusturvaetua, koska se on katsonut, että riita liittyy avioliitonomaisen yhteiselämän lopettamiseen.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnön mukaan korvausta tai perusteetonta etua koskeva asia on puhtaasti siviilioikeudellinen riita-asia. Asia ei liity yhteiselämän päättymiseen kuten yhteisomistussuhteen purkaminen tai asumiskorvaus. Lausunnonpyytäjä katsoo, että oikeusturvaetu tulisi asiassa myöntää.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että riita liittyy avoeron jälkeiseen omaisuuden jakamiseen. Vakuutusyhtiön mukaan kyse on osapuolten yhteisenä kotina olleen kiinteistön kauppahinnan oikeanlaisesta jakamisesta ja osapuolten omaisuuteen laittaman panoksen huomioimisesta. Sillä, hoidetaanko asia kauppahinnan jakamisena uskotun miehen toimesta vai erillisellä korvauskanteella käräjäoikeudessa, ei ole oikeusturvaedun myöntämisen kannalta merkitystä. Jos kyseessä on avoeroon liittyvä varallisuusriita, vakuutus ei korvaa siitä koituvia kustannuksia. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö ei ole myöntänyt oikeusturvaetua.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Vakuutusehtojen kohdan 2 mukaan vakuutuksen kohteena ovat vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.
 
Kohdan 4.8 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka avioeroon, avioliiton päättymiseen, yhteiselämän lopettamiseen, avioliitonomaisen yhteiselämän lopettamiseen, rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia.
 
Ratkaisusuositus
 
Tapauksessa on kiista oikeusturvaedun myöntämisestä. Vakuutusyhtiö on evännyt oikeusturvaedun sillä perusteella, että riita liittyy avoliiton päättymiseen, minkä vuoksi se on evännyt oikeusturvaedun.
 
Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan lausunnonpyytäjän ja tämän entisen avopuolison välillä on kiista siitä, miten kiinteistön arvoa nostaneet kunnostustyöt otetaan huomioon kiinteistön arvonmäärityksessä. Myyminen on tullut ajankohtaiseksi, koska osapuolet ovat päättäneet yhteiselämänsä. Osapuolten välinen riita liittyy siis lähinnä siihen, miten heidän yhdessä omistamansa omaisuus on jaettava yhteiselämän päätyttyä. Kyseessä on siten vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla avioliitonomaisen yhteiselämän lopettamiseen liittyvä varallisuusriita, joka on rajattu pois vakuutuksen korvauspiiristä.
 
Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Norio-Timonen ja Rusanen.
Sihteerinä toimi Mäenpää.
 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia