Haku

VKL 299/14

Tulosta

Asianumero: VKL 299/14 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 21.10.2014

Johtuiko vahinko irtipäässeestä tulesta? Hitsaustyöt. Korvattavasta vahinkotapahtumasta esitetty näyttö. Palamisjäljet.

Tapahtumatiedot

Onnettomuusselosteen mukaan auton pohja syttyi 9.11.2013 palamaan vakuutuksenottajan hitsattua auton helmakoteloa. Korvausta on haettu autovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 18.12.2013 päivätyssä korvauspäätöksessä, ettei valokuvien perusteella ajoneuvossa voitu todeta mitään varsinaisia palovaurioita eikä näyttöä ole myöskään mistään irti päässeen tulen aiheuttamasta vahingosta. Näin ollen korvausta ei voida suorittaa.

Valitus

Vakuutuksenottaja kertoo 7.1.2013 saapuneessa valituksessaan, että autoon tulleet vauriot ovat selvästi nähtävissä kuskin puoleisessa jalkatilassa. Jalkatilan verhoilun poistamisen jälkeen havaittiin, että johtonippu oli kärsinyt palovaurioita katkeamalla ja sulautumalla kuumudesta yhteen. Vakuutuksenottaja kertoo olleensa yhteydessä korvauskäsittelijään ja pyytäneensä, että vahinkokohteessa voitaisiin tehdä uusi vahinkotarkastus, johon käsittelijä ei kuitenkaan suostunut. Vakuutuksenottaja kertoo, ettei hän päässyt ensimmäisellä kerralla näyttämään vahinkoja, koska hän oli matkoilla toisella paikkakunnalla. Palokunnan tullessa paikalle oli vakuutuksenottaja saanut jo sammutettua palon. Vakuutuksenottaja kertoo, että hänellä on tulityökortti, jota hän tarvitsee työssään.

Vakuutuksenottaja on kertonut 1.12.2013 vakuutusyhtiölle antamassa selvityksessään, että auton vuosikatsastuksessa helmakotelon etuosasta löytyi reikä, joka kehotettiin korjaamaan hitsaamalla. Vakuutuksenottaja kertoo ehtineensä ajaa ulos korjaamotiloista kun hän huomasi montusta noustessaan auton olevan täynnä mustaa savua ja tulien lyövän liekkiä kuskin puoleisen jalkatilan vasemmasta yläreunasta. Vakuutuksenottaja kutsui paikalle palokunnan ja korjaamon omistajan, jonka ensisammutuskalustolla palo saatiin sammutettua. Palokunnan tarkistaessa tilannetta huomattiin auton elektroniikan menneen jostain syystä oikosulkuun ja hapensyöjän arveltiin tuhoavan myös auton sähkölaitteita ja sisustan. Vakuutuksenottajan mukaan hapensyöjäaine ei lähde pois pesemällä ja tunkeutuu helposti pintoihin, mikä savuvahinkojen ohella aiheuttaa vahinkoja ajoneuvolle.

Helmakotelon takana ei ollut verhoilua, joka olisi voinut syttyä tuleen. Sähkölaitteiden oikosulun vuoksi virtalukko, takaluukun avausmekanismi, valot ja keskuslukitus eivät enää toimineet. Lisäksi auton lattiassa oli 15 * 15 senttimetrin kokoinen reikä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 25.6.2014 päivätyssä vastineessaan, että näyttönä irtipäässeen tulen aiheuttamista vahingoista on esitetty ainoastaan tapahtuman nähneen henkilön vahinkoilmoitus. Irtipäässeen tulen vahingoittaessa esinettä voidaan esineessä yleensä todeta jonkinlaiset palamisen aiheuttamat jäljet. Auton sisätiloissa ei kuitenkaan vahinkotarkastuksessa havaittu lainkaan palovaurioita. Johtosarjoille aiheutuneen vahingon syntytapa oli jäänyt myös selvittämättä. Ainoa vahinkotarkastuksessa todettu vahinko oli vaahtosammuttimen tyhjentäminen ajoneuvoon, jota ei voida korvata vahingon torjumis- ja vahingon rajoittamiskuluina koska näyttöä uhkaavasta ja alkaneesta palovahingosta ei ole esitetty.

Selvitykset

17.12.2013 päivätyn palokunnan onnettomuusselosteen mukaan tulipalon aiheutti vakuutuksenottajan tahaton vahinko hitsaustyössä.

15.11.2013 päivätyn vahinkotarkastusraportin mukaan vakuutuksenottajan auton pohja ja kynnyspellit olivat syttyneet palamaan hitsattaessa. Vakuutuksenottaja oli kertonut, että ajoneuvo oli siirretty ulos hallista ja sammutettu vaahtosammuttimella. Auton sisätiloissa ei päällisin puolin havaittu irtipäässeen tulen aiheuttamia vahinkoja, mutta vaahtosammutin oli tyhjennetty autoon. Lattiamatot ja muut verhoilut olivat paikallaan, ja vahinkotarkastaja oli arvellut, ettei niitä ollut suojeluohjeiden edellyttämällä tavalla poistettu ennen hitsauksen aloittamista. Akun kenkä oli irrotettu ja sähköjohdoissa oli vakuutuksenottajan mukaan tapahtunut oikosulku.

Vahinkotarkastaja oli kertonut 5.12.2013 päivätyssä muistiossa, että hitsausta tehtäessä olisi muoviset helmalevikkeet tullut poistaa. Vahinkotarkastaja ihmetteli, miksi pohjapelti oli palanut kun hitsauksen oli tarkoitus kohdistua helmaan. Vahinkotarkastaja ihmettelee myös sitä, miten vakuutuksenottajalla oli aikaa odottaa palokunnan saapumista ilman että auto paloi, kun ajoneuvossa ei kuitenkaan ollut havaittu palovaurioita.

Vakuutuslautakunnalle on lisäksi toimitettu kuvia ajoneuvon vaurioista.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Palovakuutuksen ehtojen kohdan 5.3.4.1 mukaan palovahinkona korvataan vahinko, joka on aiheutunut irtipäässeestä tulesta, sähkölaitteistossa tapahtuneesta oikosulusta tai suorasta ajoneuvoon kohdistuneesta salamaniskusta.

Rajoitusehdon mukaan korvattavaksi ei tule ylikuumenemisesta aiheutunut vahinko itse laitteelle tai ajoneuvolle.

Ratkaisu

Palokunnan onnettomuusselosteen mukaan vakuutuksenottajan auton pohja syttyi 9.11.2013 palamaan hitsaustyön yhteydessä. Korvausta on haettu autovakuutuksesta.

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutuksenottaja näyttänyt, että sulamisvahinko autossa johtui irtipäässeestä tulesta. Vakuutusyhtiön mukaan auton sisätiloissa ei vahinkotarkastuksessa havaittu lainkaan palovaurioita. Johtosarjoille oli aiheutunut vahinko, jonka syntytapa oli kuitenkin yhtiön mukaan jäänyt selvittämättä ja ainoa selvitys irtipäässeestä tulesta oli yhtiön mukaan se, että autoon oli tyhjennetty palosammutin, mikä ei yhtiön mukaan riitä näytöksi korvattavasta irtipäässeen tulen aiheuttamasta vahingosta.

Vakuutuslautakunta katsoo asiassa esitetyn selvityksen, erityisesti palokunnan onnettomuusselvityksen ja vahingoittuneesta ajoneuvosta otettujen valokuvien perusteella, että vahingot ovat todennäköisesti aiheutuneet irtipäässeestä tulesta ja oikosulusta. Näin ollen lautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen autovakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia