Haku

VKL 295/14

Tulosta

Asianumero: VKL 295/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 27.02.2015

Syy-yhteys liukastumistapaturmaan. Lääketieteellinen arviointi. Lonkkaproteesin uusintaleikkaus. Ruuvien poistaminen.

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsinyt A (syntynyt vuonna 1941) liukastui 2.1.2012 ja hänen oikean reisiluunsa yläosa murtui. Murtuman leikkauksen yhteydessä 4.1.2012 huomattiin, että vuonna 1998 asennettu lonkkaproteesi oli kulunut. Proteesia ei kuitenkaan saatu irti leikkauksessa ja A:lle suoritettiin proteesin uusimisleikkaus 7.3.2013. A on hakenut korvausta lonkkaproteesin uusimisleikkauksen aiheuttamista kuluista kadun kunnossapidosta vastaavan kiinteistön vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on katsonut 3.12.2013 päivätyssä korvauspäätöksessään, ettei lonkkaproteesin vaihtoleikkaus ole syy-yhteydessä liukastumisvahinkoon.

Asiakkaan valitus

A on katsonut 21.3.2014 päivätyssä valituksessaan, että leikkauksen yhteydessä poistettiin myös koukkulevy, joka oli asennettu murtuman takia ja joka oli aiheuttanut istumakipua. Kyseinen toimenpide on näin ollen syy-yhteydessä liukastumisvahinkoon.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 27.6.2014 päivätyssä vastineessaan, ettei ruuvien poistaminen leikkauksen yhteydessä olisi ollut välttämätöntä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko 10.3.2013 suoritettu leikkaustoimenpide syy-yhteydessä liukastumisvahinkoon.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen 1) tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista; 2) ansionmenetyksestä; 3) kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta; 4) pysyvästä haitasta.

Vakuutusehdot:

1.1 Försäkringen ersätter sädana person-och sakskador som orsakas annan i egenskap av ägare till den fastighet som anges i försäkringsbrevet, om skadorna konstateras under försäkringsperioden och försäkringstagaren enligt gällande rätt är ersättningsskyldig för dessa.

Asian arviointi

Vahingonkärsinyt A (syntynyt vuonna 1941) liukastui 2.1.2012 ja hänen oikean reisiluunsa yläosa murtui. Murtuman leikkauksen yhteydessä 4.1.2012 huomattiin, että vuonna 1998 asennettu lonkkaproteesi oli kulunut. Proteesia ei kuitenkaan saatu irti leikkauksessa ja A:lle suoritettiin proteesin uusimisleikkaus 7.3.2013. A on hakenut korvausta lonkkaproteesin uusimisleikkauksen aiheuttamista kustannuksista kadun kunnossapidosta vastaavan kiinteistön vastuuvakuutuksesta.

17.12.2012 päivätyn sairauskertomusmerkinnän mukaan oikea alaraaja jäi vuonna 1998 tehdyn lonkkaproteesileikkauksen seurauksena viisi millimetriä vasenta lyhyemmäksi. A oli pärjännyt lonkkaproteesin kanssa hyvin, kunnes hän kaatui 2.1.2012 ja sai reisiluun yläosan murtuman. Murtuma kiinnitettiin koukkulevyllä ja samassa leikkauksessa oli tarkoitus tehdä myös linerrevisio, mutta nuppia ei saatu irti varresta. Murtuma oli parantunut ja röntgenkuvista nähtiin, että koukkulevy oli asianmukaisesti paikoillaan. Kuppiosan ympärillä luurakenne oli siistin näköistä mutta proteesi oli hyvin kulunut.

7.3.2013 päivätyn leikkauskertomuksen mukaan A:lla ei ollut leposärkyä mutta reisiluuseudussa oli kuitenkin kipua liikkeelle lähdettäessä. Leikkauksessa reisiluun todettiin olevan hyvin luutunut ja ruuvien kannat voitiin poistaa ongelmitta. Proteesin liner vaihdettiin ja leikkauksen jälkeen otetuissa läpivalaisuröntgenkuvassa proteesikomponenttien todettiin olevan hyvässä asennossa. Vakuutuslautakunta katsoo esitetyn selvityksen perusteella, että leikkaus 7.3.2013 tehtiin proteesin kulumisen takia, eikä proteesi vahingoittunut liukastumisen yhteydessä. Asiakirjoista ei käy ilmi, että leikkauksen yhteydessä tehdystä ruuvien poistamisesta olisi aiheutunut A:lle erillistä kustannusta. Näin ollen Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Rusanen, puheenjohtaja
Nikunlassi, sihteeri

Jäsenet:
Eskuri
Karimäki
Korpiola

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia