Haku

VKL 295/11

Tulosta

Asianumero: VKL 295/11 (2012)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.01.2012

Matkasairaus Vatsainfektio

Lausunnonpyytäjä (syntynyt 1947) oli lomamatkalla Thaimaassa Bangkokissa 7.5.–9.6.2009. Lausunnonpyytäjä hakeutui Thaimaassa sairaalaan 26.5.2009 ns. kahvinsumppioksennuksen ja kuumeen vuoksi. Hän oli sairaalassa tutkimuksissa ja hoidossa 29.5.2009 saakka. Lausunnonpyytäjällä diagnosoitiin tutkimusten perusteella maha-suolitulehdus ja ruokatorvitulehdus.

SOS-yhteyslääkärin lausunnon mukaan lausunnonpyytäjä olisi kertonut sairaalassa juoneensa alkoholia neljä päivää yhteen menoon ja olleensa syömättä ennen oireiden alkamista. Suomesta sairaalasta saatujen tietojen mukaan lausunnonpyytäjällä on diagnosoitu alkoholiin liittyvä monihermosairaus ja aivosairaus.

Lausunnonpyytäjä haki korvausta ammattiliittonsa jäsenilleen ottaman kollektiivisen matkustajavakuutuksen perusteella.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö viittasi siihen, että lääkärinlausunnon mukaan lausunnonpyytäjä oli sairaalaan mennessään ilmoittanut juoneensa runsaasti alkoholia neljän päivän ajan eikä hän ollut syönyt mitään. Yhtiö totesi, että matkustajavakuutuksen ehtojen mukaan matkasairaudella tarkoitetaan matkan aikana alkanutta, odottamatonta ja äkillistä sairastumista, joka on edellyttänyt välitöntä lääkärinhoitoa tai jonka lääketieteellisen kokemuksen mukaan muutoin on katsottava saaneen alkunsa matkan aikana.

Vakuutusyhtiö katsoi, että kyseessä ei ole vakuutusehtojen tarkoittama odottamaton sairastuminen, koska lääketieteellisen kokemuksen mukaan sairaudet, jotka lausunnonpyytäjällä todettiin (ruokatorventulehdus, mahakatarri ja suolistotulehdus) ovat aiheutuneet alkoholinkäytöstä. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö ei suorittanut korvausta hoitokuluista.

 

Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. Vakuutusyhtiö väittää, että vatsatulehduksen saa juomalla runsaasti alkoholia. Lausunnonpyytäjä totesi, ettei ole ottanut yhtään alkoholia kuukauden aikana. Hänellä ei ole ollut vatsassa koskaan mitään vikaa. Lausunnonpyytäjän lääkäri Suomessa sanoi, ettei lausunnonpyytäjä ainakaan laboratorioarvojen mukaan ole juonut alkoholia, mm. maksa-arvot olivat hyvät.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö uudistaa kaiken asiassa aikaisemmin lausutun ja toteaa lisäksi, että SOS-lääkärin lausunnoista ilmenee lausunnonpyytäjän alkoholinkäyttö. Vakuutusyhtiö katsoo, että runsas alkoholinkäyttö neljän päivän ajan ja syömättömyys ovat aiheuttaneet lausunnonpyytäjän vatsaoireet. Näin ollen kyseessä ei ole vakuutusehtojen tarkoittama odottamaton ja äkillinen matkasairaus. Vakuutusyhtiö viittaa myös sairauskertomukseen, josta ilmenee, että lausunnonpyytäjällä on muitakin alkoholiperäisiä sairauksia.

Yhtiö katsoo edelleen, että sen tekemä päätös on oikea.

 

Vakuutuslautakunnan lausunto

Matkustajavakuutuksen ehtojen kohdan 4 mukaan matkasairaudella tarkoitetaan matkan aikana alkanutta, odottamatonta ja äkillistä sairastumista, joka on edellyttänyt välitöntä lääkärinhoitoa tai jonka lääketieteellisen kokemuksen mukaan muutoin on katsottava saaneen alkunsa matkan aikana.

Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että lausunnonpyytäjä on Thaimaan-matkan aikana ollut sairaalahoidossa maha-suolitulehduksen, ruokatorvitulehduksen ja mahakatarrin vuoksi. Vakuutusyhtiön puolesta asiaa hoitanut SOS-yhteyslääkäri kertoo lausunnossaan, että lausunnonpyytäjä on sairaalassa kertonut juoneensa ennen oireiden alkamista neljä päivää yhteen menoon ja olleensa syömättä. Lautakunnan käytettävissä olevista thaimaalaisista lääkärinlausunnoista yms. lääketieteellisestä selvityksestä ei tällaista tietoa ilmene. Lausunnonpyytäjällä on aiemmin todettu alkoholiperäisiä sairauksia, joten hän on todennäköisesti ainakin jossain vaiheessa käyttänyt runsaasti alkoholia. Lausunnonpyytäjä itse kiistää käyttäneensä runsaasti alkoholia matkalla ennen sairastumistaan tai tällaista sairaalassa kertoneensa.

Vakuutusyhtiö on evännyt vakuutuskorvauksen katsoen, että runsaan alkoholinkäytön jälkeen kyseessä olevat ruoansulatuselimistön sairaudet eivät ole vakuutusehtojen tarkoittamia odottamattomia ja äkillisiä matkasairauksia.

Lautakunnan käytettävissä olevasta lääketieteellisestä selvityksestä ei ilmene, että lausunnonpyytäjällä olisi ollut kyseisiä ruoansulatuselimistön tulehdussairauksia ennen matkaa. Kyseiset sairaudet voivat liittyä alkoholinkäyttöön, mutta niitä esiintyy runsaasti myös ilman alkoholinkäyttöä. Vaikka lausunnonpyytäjä vastoin väittämäänsä olisikin ennen sairastumistaan käyttänyt runsaasti alkoholia usean päivän ajan, kyseisiä sairauksia ei kuitenkaan voida pitää alkoholinkäytön siinä määrin todennäköisinä seurauksina, etteikö niiden kehittyminen olisi vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla odottamatonta.

Edellä todetun vuoksi lautakunta katsoo, että lausunnonpyytäjän sairastuminen matkan aikana on ollut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla odottamatonta ja äkillistä, minkä vuoksi lautakunta suosittaa, että hänelle maksetaan korvausta matkustajavakuutuksen perusteella.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Norio-Timonen ja Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Haapasaari.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia