Haku

VKL 292/15

Tulosta

Asianumero: VKL 292/15 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 21.10.2015

Ajoneuvon käypä arvo.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja Honda Jazz – merkkinen ajoneuvo vaurioitui 31.12.2014 ja vakuutusyhtiö lunasti auton. Vakuutusyhtiö arvioi ajoneuvon käyväksi arvoksi 8 100 euroa. Vakuutuksenottaja piti arviota selvästi liian alhaisena.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja vaatii, että hänen autonsa käypä arvo on katsottava korkeammaksi. Hän katsoo, että vastaavien ajoneuvojen markkinahinnat ovat olleet merkittävästi korkeampia kuin vakuutusyhtiön arvio käyvästä arvosta. Vakuutuksenottaja toteaa, että todellinen käypä arvo on noin 1 000 euroa vakuutusyhtiön arviota korkeampi.

Vakuutuksenottaja katsoo, että hänen autonsa automaattivaihteisto, business-varustetaso, hyvin alhaiset kilometrit sekä harvinainen siisteys nostavat ajoneuvon arvoa, sillä vastaavaa ei ole käytännössä edes saatavilla alle 10 000 euron hintaan.  Vakuutuksenottaja on myös liittänyt valitukseensa kahden auton myynti-ilmoitukset. Toisesta ajoneuvosta pyydetään 9 999 euroa, ja toisesta 9 499 euroa. Toisella autolla on ajettu 54 000 km ja toisella 90 000 km. Molemmat autot ovat vuosimallia 2006 ja manuaalivaihteisia.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että auton käypänä arvona pidetään sitä arvoa, joka autolla on välittömästi ennen vahingon tapahtumista ollut. Tällä tarkoitetaan sitä käteishintaa, joka autosta olisi voitu saada myymällä se vahinkohetkellä. Kyseinen ajoneuvo Honda Jazz on automaattivaihteinen ja ensirekisteröity vuonna 2006. Auton mittarilukema vahinkohetkellä oli 58 775 kilometriä.

Yhtiön vertailussa käyttämien autojen myynti-ilmoituksissa olevat pyyntihinnat vaihtelevat noin 7.500 eurosta 8.500 euroon. Verrokeilla on ajettu keskimäärin 65 500 km. Kaikissa verrokeissa ei ole automaattivaihteita, mutta vuosimalli saattaa olla uudempi ja ajomäärä alhaisempi. Yhtiö toteaa, että kyseinen Honda Jazz mallia on valmistettu vuodesta 2001 vuoteen 2008 asti. Vuonna 2009 tuli markkinoille uusi korimalli, jossa oli myös nykyaikaisemmat ja vähäpäästöisemmät moottorit.

Yhtiö toteaa, että lunastettu auto on automaattivaihteinen, ja ikäisekseen erittäin vähän ajettu. Ennen vuotta 2008 rekisteröityjä, alle 100 t km ajettuja ja automaattivaihteistolla varustettuja Honda Jazz autoja on erittäin vähän markkinoilla. Jos kuitenkin vertailun vuoksi tarkastellaan tarjontaa 100-150t km ajettujen autojen kohdalla, on havaittavissa, etteivät manuaalivaihteistolla varustettujen autojen pyyntihinnat juurikaan eroa automaattivaihteistolla varustetuista. Yhtiö arvelee tämän johtuvan siitä, että moni käytetyn auton ostaja suosisi manuaalivaihteistoa sen toimintavarmuuden, alhaisemman polttoainekulutuksen sekä usein myös edullisten ylläpitokustannusten takia. Näistä syistä yhtiö on ottanut hintapyyntövertailuun mukaan myös manuaalivaihteistolla varustettuja autoja.

Yhtiö toteaa vielä, että vahinkotarkastajan lausunnosta selviää, että myös auton yksilöllinen kunto, varustetaso ja ajomäärä on otettu huomioon sen käypää arvoa määritettäessä. Lisäksi kaikissa verrokeissa on sekä kesä- että talvirenkaat. Vakuutusyhtiö katsoo, että sen lunastuspäätöksen mukainen korvaussumma 8 100 euroa vastaa auton käypää arvoa.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu kuusi kappaletta vastaavien ajoneuvojen myynti-ilmoituksia sekä vahinkotarkastajan lausunto ajoneuvon käyvästä arvosta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa arvioidaan, voidaanko ajoneuvon käyvän arvon katsoa olevan enemmän kuin 8 100 euroa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 27.2.1. mukaan suoranaisessa esinevahingossa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuksen kohteen tai sen osan käypä arvo. Käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa on moottoriajoneuvosta yleisesti saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Ajoneuvon käypää arvoa määriteltäessä otetaan huomioon ajoneuvon ja sen merkin päivän markkinahinnat, ajoneuvon yksilöllinen kunto, varusteet, vuosimalli, käyttötapa, ajetut kilometrit sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät.

Asian arviointi

Kyseessä olevan auton käyvän arvon arviointia vaikeuttaa se, ettei saatavilla ole juurikaan samanikäisiä, yhtä vähän ajettuja automaattivaihteisia autoja. Vahinkotarkastajan lausunnon mukaan ajoneuvo on myös ikäänsä nähden keskimääräistä paremmassa kunnossa. Vakuutusyhtiö on verrannut autoa neljään myynnissä olleeseen autoon, jotka yhtiön vahinkotarkastajan mukaan ovat mahdollisimman lähellä asiakkaan autoa. Lisäksi vakuutuksenottaja on vaatimuksensa perusteluiksi liittänyt valitukseensa kahden auton myynti-ilmoitukset. Kaikista vertailussa käytetyistä autoista vain yksi on automaattivaihteinen, mutta sen hintapyyntö ei käytännössä eroa muista.

Käyvän arvon määrityksessä on otettava huomioon, että yksittäisten ajoneuvojen pyyntihinnat internetissä eivät välttämättä vastaa todellisia myyntihintoja. Yksittäistä hintapyyntöä tärkeämpää onkin ottaa huomioon mahdollisimman monen vastaavan ajoneuvon hintapyyntö. Vakuutuksenottajan esittämissä ajoneuvojen myynti-ilmoituksissa hintapyynnöt poikkeavat melko merkittävästi vakuutusyhtiön vertailussa käyttämien ajoneuvojen hinnoista. Vakuutuksenottaja ei kuitenkaan ole esittänyt perusteita sille, miksi vakuutusyhtiön vertailussa käyttämien ajoneuvojen hintapyynnöt eivät kuvaisi hänen ajoneuvonsa käypää arvoa tai miksi hänen toimittamansa myynti-ilmoitukset kuvaisivat sitä paremmin. Lisäksi vakuutuksenottajan toimittamat myynti-ilmoitukset näyttävät olevan saman autoliikkeen ilmoituksia, joten pelkästään niiden perusteella ei voida tehdä luotettavaa arviota asiakkaan ajoneuvon käyvästä arvosta. Ottaen huomioon kaikki asiassa esitetyt selvitykset, lautakunta katsookin, että vakuutusyhtiön vakuutuksenottajan ajoneuvolle määrittämä käypä arvo on perusteltu.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei ajoneuvon käyvän arvon ole näytetty olevan enemmän kuin 8 100 euroa. Näin ollen lautakunta pitää yhtiö korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Järvelä

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia