Haku

VKL 29/16

Tulosta

Asianumero: VKL 29/16 (2016)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 11.05.2016

Lakipykälät: 69

Uudelleenkäsittely. Purkukustannukset.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja ilmoitti vakuutusyhtiölle 28.5.2013, että hänen omistamassaan vuonna 1969 rakennetussa omakotitalossa oli havaittu kosteuden aiheuttamia läikkiä olohuoneen lattian ja seinän rajassa. 9.9.2013 päivätyn kosteuskartoitusraportin mukaan tulovesiputkessa havaittiin vuoto pesuhuoneessa. Myöhemmin kävi ilmi, että rakennuksessa oli hometta ja se tuli mahdollisesti purkaa.

Vakuutusyhtiö oli suorittanut kertakorvauksen 7.11.2013 päivätyllä korvauspäätöksellä. Vakuutusyhtiö oli tehnyt 65 136.25 euron korvaussummasta 1/3 vähennyksen. Korvaus sisälsi korvauksen purkukustannuksista. Vakuutuslautakunta oli hyväksynyt ratkaisusuosituksessaan VKL 471/14 vakuutusyhtiön tekemän 1/3 vähennyksen suoritetusta korvauksesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut, että vakuutusyhtiö suorittaisi hänelle lisäkorvausta purkamiskustannuksista 10 599,04 euroa. Vakuutuksenottaja on viitannut valituksessaan kirvesmies L:n 16.7.2013 antamaan lausumaan, jonka mukaan talo oli purkukuntoinen eikä sen korjaaminen ollut mahdollista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei korvausta suoriteta, koska vakuutuksenottajalle oli jo suoritettu purkukustannuksista korvausta 11 520, 84 euroa. Korvaus on asianmukainen, koska se perustuu Vakuutuslautakunnan antamaan ratkaisusuositukseen VKL 471/14. Vakuutuksenottaja ei ole myöskään esittänyt sellaisia uusia seikkoja, joiden vuoksi korvauspäätöstä tulisi muuttaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiöllä korvausvelvollisuus vakuutuksenottajan esittämästä purkukustannuksia koskevasta lisäkorvausvaatimuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Asian arviointi

FINE käsittelee ohjesääntönsä 12 §:n mukaan ratkaisemansa asian uudelleen, jos siihen on painava syy. Painavia syitä voivat olla ratkaisun perustuminen selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka ilmeisen väärään lain soveltamiseen tai se, että ratkaisua tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe.

Vakuutuslautakunta toteaa, että se vakuutusyhtiön korvauspäätös, josta vakuutuksenottaja oli valittanut, ja josta Vakuutuslautakunta oli antanut ratkaisusuosituksen VKL 471/14, oli sisältänyt korvauksen purkukustannuksista. Koska vakuutuksenottaja ei ollut esittänyt selvitystä siitä, mihin uusi vaatimus perustuu eikä selvitystä siitä, miksi vaatimusta ei ollut esitetty aikaisemman valituksen aikana, Vakuutuslautakunta ei ota asiaa uuteen käsittelyyn.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei käsittele asiaa uudestaan.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta