Haku

VKL 284/12

Tulosta

Asianumero: VKL 284/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 25.01.2013

Matkatavaroiden katoaminen Näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta Varkaus tai katoaminen

Tapahtumatiedot

Vakuutettu palasi matkaltaan Lusakasta Sambiasta 25.2.2011. Hän laittoi matkalaukut hihnalle Lusakan lentokentällä kello 12.10 ja sai laukut seuraavan kerran käsiinsä 26.2.2011 kello 12.45. Laukut vaihtoivat konetta Addis Abebassa ja Tukholmassa. Kotiin päästyään vakuutettu jätti laukut ulos mahdollisten tuholaisten tappamiseksi ja otti ne sisälle 29.2011. Tällöin hän huomasi, että laukusta oli kadonnut tuliasia sisältänyt pussi, joka oli ollut laukun päällimmäisenä. Laukku oli lisäksi rikkoutunut pyörien kiinnityskohdista.

Korvausta kadonneista matkatavaroista haetaan kotivakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö korvasi vakuutetulle matkalaukun rikkoutumisesta päivänarvon mukaisena korvauksena 40,00 euroa. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei vakuutettu ole vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla voinut osoittaa ajan, olosuhteiden ja paikan suhteen, että kyseessä olisi ollut varkausvahinko.

 

Valitus

Valituksessa toistetaan tapahtumatiedot. Vakuutetun mukaan hänelle oli kerrottu, ettei matkalaukkua saa turvatarkastuksen vuoksi lukita. Varas on anastanut omaisuutta joko Lusakan tai Addis Abeban lentokentällä. Vakuutetulla ei ole mitään mahdollisuutta todistaa tarkkaa ajankohtaa, jolloin varkaus on tapahtunut.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutettu ei ole näyttänyt 25.2.2011–29.2.2011 sellaista yksittäistä tapahtumaa, jonka perusteella voitaisiin katsoa, että kyseessä on vakuutusehtojen tarkoittama varkausvahinko. Ta­pauksessa ei ole voitu osoittaa vahingon tapahtuma-aikaa eikä todeta, että omaisuus olisi nimenomaan varastettu. Tapahtumaa, jota ei voida ajan, olosuhteiden ja paikan suhteen osoittaa varkausvahingoksi, katsotaan omaisuuden katoamiseksi. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei kyseessä ole korvattava vakuutustapahtuma.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5.2.5 mukaan vakuutuksesta korvataan murtautumisesta vakuutuksen kohteena olevalle rakennukselle aiheutunut vahinko.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevan irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko, jos

  • vakuutuspaikkaan tai muualla olevaan suojaavasti suljettuun tilaan, jossa vakuutettua omaisuutta on tilapäisesti säilytetty, on murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen tai tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen tai tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä
  • suojaavasti säilytyspaikkaansa lukittu kanootti, kajakki, soutujolla, soutuvene, perämoottori tai lastenvaunut on anastettu lukitus rikkoen.

Vakuutuksesta korvataan lisäksi vakuutetun irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko silloin kun irtaimisto on anastuksen tapahtuessa ollut vakuutetulla mukana ja jatkuvan valvonnan alaisena (katso kohta 7.4).

Kohdan 7.4 mukaan matkalla mukana olevaa omaisuutta on valvottava varkausvahingon välttämiseksi. Rahan ja muiden maksuvälineiden, arvokkaiden esineiden sekä optisten ja elektronisten laitteiden osalta valvonnan tulee olla jatkuvaa. Mikäli mukaan otettua omaisuutta ei voida valvoa, se tulee jättää lukittuun kiinteään säilytystilaan, johon tunkeutuminen ei ole mahdollista säilytyspaikan rakenteita tai lukkoja vahingoittamatta.

Kohdan 5.4.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta tai unohtumisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Tapahtuma, jota ei voida ajan, olosuhteiden ja paikan suhteen osoittaa varkausvahingoksi, katsotaan omaisuuden katoamisesta, unohtumisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä aiheutuneeksi.

Ratkaisu

Tapauksessa on kiista vakuutetun kadonneiden matkatavaroiden korvattavuudesta.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko silloin kun irtaimisto on anastuksen tapahtuessa ollut vakuutetulla mukana ja jatkuvan valvonnan alaisena. Edelleen vakuutusehtojen mukaan matkalla mukana olevaa omaisuutta on valvottava varkausvahingon välttämiseksi.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutetun matkalaukusta on kadonnut tavaroita 25.2.2011–29.2.2011. Vakuutetun mukaan tavarat on varastettu Lusakassa tai välilaskun aikana Addis Abebassa. Lautakunta toteaa, että vakuutetun tulee esittää riittävät tiedot vakuutusyhtiölle sen vastuun selvittämiseksi. Vakuutetun mukaan varkaus on tapahtunut sen jälkeen, kun hän on jättänyt laukkunsa lentokentän lastaushihnalle. Vakuutettu ei kuitenkaan ole voinut antaa tarkempaa selvitystä omaisuuteensa kohdistuneesta varkaudesta, koska laukut eivät ole olleet hänen hallinnassaan varkauden sattuessa. Vakuutetulla ei ole ollut mahdollisuutta pitää omaisuuttaan mukana eikä myöskään valvoa sitä lennon aikana. Laukut ovat kuitenkin olleet vakuutetun mukana lentokonematkalla sekä lentokenttien työntekijöiden valvonnan alaisena. Tämä vuoksi lautakunta katsoo, että kyseessä on vakuutuksesta korvattava varkausvahinko.

Vakuutusyhtiö on vedonnut vakuutussopimuksen rajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta tai unohtumisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Tapahtuma, jota ei voida ajan, olosuhteiden ja paikan suhteen osoittaa varkausvahingoksi, katsotaan omaisuuden katoamisesta, unohtumisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä aiheutuneeksi. Lautakunta katsoo, että vakuutettu on osoittanut ajan, olosuhteiden ja paikan suhteen, että kyseessä on ollut varkausvahinko. Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ei käy ilmi, että omaisuus olisi kadonnut, unohtunut tai hävinnyt.

Edellä mainituin perustein lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vakuutetulle aiheutuneen vahingon.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros, jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Mäenpää.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia