Haku

VKL 280/12

Tulosta

Asianumero: VKL 280/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 21.05.2013

Suoranainen esinevahinko Parkettikorjauksen laajuus Yhtenäinen lattiapinnoite

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiön kerrostalossa (rakennusvuosi 2008) sattui vuotovahinko, kun patteri rikkoutui. Vuotovettä joutui porrashuoneeseen ja kolmeen huoneistoon. O Oy:n kartoitusraportin mukaan asunnossa 58 oli kosteuspoikkeamia eteisessä noin 1,5 m² alueella porrashuoneen oviaukon vieressä. Lattiapinnoitteena ollut parketti poistettiin eteisen alueelta. Huoneistossa 58 oli yhtenäinen lattiapinnoite. Eteistilan ja siihen rajautuvan olohuoneen välillä ei ollut kynnyslistaa.

Asunto-osakeyhtiö haki vuotovahingon korjauskuluista korvausta kiinteistövakuutuksesta. O Oy:n korjaustöitä koskevan tarjouksen mukaan huoneistossa 58 parketin asennus eteiseen maksaisi 1 200 euroa (sis. alv). Työ sisältää jalka-, peite- ja lattialistojen asennuksen.

 

Korvausmenettely

Vakuutusyhtiö katsoi vahingon kuuluvan kiinteistövakuutuksen korvauspiiriin. Korvausmenettelyssä vakuutusyhtiö ilmoitti, että asunnon 58 lattiapinnoitteen korvauksessa huomioidaan ainoastaan eteisen osuus.

Asunto-osakeyhtiön korvausmenettelyn yhteydessä vakuutusyhtiöön toimittaman kirjelmän mukaan huoneiston 58 alkuperäinen parketti oli tehty ilman saumoja ja listoja alkaen eteisestä ja jatkuen olohuoneeseen sekä keittiöön. Huoneiston omistajan mukaan on kohtuutonta, että vain eteiseen tulisi uusi parketti ja eteinen sekä olohuone yhdistettäisiin listalla. Näin ei ollut alkuperäisessä lattiassa. Huoneiston omistajan näkemyksen mukaan jäljestä tulisi esteettisesti tyylitön ja työtapa laskisi asunnon jälleenmyyntiarvoa. Uusi ja vanha parketti erottuvat toisistaan selkeästi.

Vakuutusyhtiö viittaa päätöksessään vakuutusehtojen korvaussäännökseen, jonka mukaan vakuutus korvaa vakuutustapahtumasta vakuutuksen kohteelle aiheutuneen suoranaisen, rahassa mitattavan esinevahingon. Tunnearvoja, arvon­alennusta tai menetettyjä tuloja ei korvata. Päätöksen mukaan huoneiston 58 parketti oli kastunut eteisen alueella. Olohuoneen ja keittiön parketti ei ollut vahingoittunut vuodon seurauksena. Päätöksen mukaan vakuutuksesta korvataan huoneiston 58 osalta eteisen lattiapinnoitteen uusiminen mahdollisine kynnyslistoineen. Eteinen on kartoitusraporttiin sisältyvän pohjapiirustuksen ja valokuvien perusteella toiminnoiltaan oma erillinen huonetilansa, vaikka kulkuaukossa eteisen ja olohuoneen välillä ei olekaan saumaa, ovea, kynnystä tai kynnyslistaa. Kustannukset huoneiston C 58 olohuoneen ja keittiön parketin uusimisesta eivät kuulu vakuutuksen korvauspiiriin, koska olohuoneen ja keittiön lattiapinnoitteissa ei ole vaurioita vuodosta. Kyseessä ei ole vakuutustapahtumasta vakuutuksen kohteelle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon korjaamisesta aiheutunut kustannus. Parketin uusimisesta aiheutuneita kuluja ei korvata O Oy:n tarjousta laajemmin.

 

Valitus

Asunto-osakeyhtiö pyytää Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta asunnon 58 parkettikorjauksesta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan antamaansa korvauspäätökseen, Vakuutuslautakunnan lausuntoihin VKL 184/96 ja VKL 169/00 ja kertoo, että vakuutusehdoissa on maininta, jonka mukaan vakuutus ei korvaa mahdollista esinevahingon aiheuttamaa asunnon myyntiarvon alenemista.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen Omaisuuden korvaaminen mukaan:

1 Vahingon määrän laskeminen
Vakuutus korvaa vakuutustapahtumasta vakuutuksen kohteelle aiheutuneen suora­naisen, rahassa mitattavan esinevahingon. Omaisuuden arvo ja vahingon määrä mää­ritetään vahinkohetken hintatason mukaan. Tunnearvoja, arvonalennusta tai menetettyjä tuloja ei korvata. Vahingosta vähennetään omaisuuden jäännösarvo.

Ratkaisu

Tapauksessa on riitaa parkettikorvauksen laajuudesta. Asunto-osakeyhtiön puolelta on esitetty, että huoneiston 58 parkettikorvauksen tulisi koskea myös olohuoneen ja keittiön lattioita. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut korvaavansa asunto-osakeyhtiölle huoneiston 58 osalta eteisen parkettikorjauksen osuuden. Korjaustyötä koskeva 1 200 euron laskelma sisältää peitelistan osuuden. Osapuolten välillä ei ole riitaa eteisen parkettikorvauksen määrästä.

Vesivahinko ei ole ulottunut olohuoneen ja keittiön alueelle. Asunto-osake­yhtiön vaatimus perustuu siihen, että olohuoneen ja keittiön lattiapinnoite on muodostanut yhtenäisen kokonaisuuden eteisen kanssa eikä olohuoneen ja eteistilan välillä aikaisemmin ole ollut listaa.

Vakuutusehtojen perusteella vakuutusyhtiön tulee korvata vakuutustapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko. Esimerkiksi asunnon arvon aleneminen vahingon johdosta mahdollista myyntitilannetta silmällä pitäen ei ole vakuutusehtojen tarkoittamaa suoranaista esinevahinkoa, eikä se tule vakuutuksesta korvattavaksi.

Vakuutuslautakunta on samankaltaisia tapauksia koskevassa ratkaisukäytännössään katsonut, että vakuutusyhtiön tulee korvata lattiapinnoitteen uusiminen mahdollisine kynnyslistoineen jonkin luonnollisesti rajautuvan kokonaisuuden alueella, vaikka lattia aikaisemmin olisi ollut yhtenäinen eikä tilojen välillä ole ollut kynnyslistaa. Asunnon pohjapiirroksen ja valokuvien perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että eteistila muodostaa suhteessa olohuoneeseen luonnollisesti rajautuvan erillisen tilan. Vakuutuslauta katsoo, että parketin uusimisesta olohuoneen ja keittiön alueella aiheutuneet kustannukset eivät ole suoranaista esinevahinkoa. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan näitä kuluja vakuutusehtojen perusteella. Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa lisäkorvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta