Haku

VKL 280/06

Tulosta

Asianumero: VKL 280/06 (2006)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 31.08.2006

Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma Rajoitusehdot Jään liikkumisen aiheuttama kattovaurio

Tapahtumatiedot
 
Lausunnonpyytäjä kuuli omakotitalonsa katolta kovaa ääntä 27.3.2006. Kävi ilmi, että katolle kertynyt jää oli lähtenyt liikkeelle kattolapetta pitkin. Kattotiilet olivat pysyneet paikoillaan.
 
30.3.2006 havaittiin, että ulkoseinää pitkin valuu vettä. Kosteuskartoitusraportin mukaan vesikatolla käytäessä todettiin, että liikkeelle lähteneet jäät olivat tehneet reiän lyijypellitykseen piipun juuressa. Kun vuotokohta suojattiin muovilla, veden tulo sisäpuolella loppui lähes välittömästi. Pintakosteusindikaattori osoitti maalatussa hormissa ja ulkoseinässä kohonneita kosteusarvoja. Sisäkaton kipsilevyssä oli havaittavissa tummentumia.
 
Lausunnonpyytäjän vaatimukset
 
Kyseessä on äkillinen ja ennalta arvaamaton esinevahinko, joka pitäisi korvata vakuutuksesta. Vahinko aiheutui jäiden äkillisestä törmäyksestä. Vastaavaa ei aiemmin ollut tapahtunut, koska katon tiilikate on varsin karkea­pintainen. On ennalta arvaamatonta, että jäät alittivat piipun suojaksi yläpuoliselle kattolappeelle asennetun kulkusillan. Kosteuskartoitusyhtiön mukaan kulkusilta oli asennettu asianmukaisesti.
 
Vakuutuksen rajoitusehtojen määräykset vähitellen syntyvistä vahingoista eivät sovellu nyt käsillä olevaan tilanteeseen. Jäät lähtivät liikkeelle ja törmäyksen jälkeen tilanne oli ohi yhtä nopeasti kuin se oli alkanutkin.
 
Vakuutusyhtiön vastaus
 
Tapauksessa lienee kiistatonta, että vahinko on syntynyt kun jäät olivat kattolappeelle asennetun kulkusillan alitettuaan tehneet reiän lyijypellitykseen piipun juuressa.
 
Vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttamia vahinkoja. Suomen talvioloissa ei ole ennalta arvaamatonta, että katolla oleva lumi ja jää liikkuu ja sulaa lämpötilan vaihdellessa. Lumen ja jään kerääntymisestä ja sen painosta tai liikkumisesta aiheutuneita vahinkoja ei yhtiön mielestä voida pitää talvioloissa odottamattomana vahinkona, vaikka vastaavaa ei aiemmin olisikaan sattunut.
 
Rakennusten katoilla tapahtuvasta lumen ja jään liikkumisesta aiheutuvaa riskiä vakuutusyhtiöt eivät yleensä ole vakuuttaneet eikä sitä riskiä ole vakuutettu tässäkään tapauksessa. Vakuutuksen rajoitusehtojen kohta 4.3 rajaa lumen ja jään aiheuttamat vahingot vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko.
 
Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 4.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut pakkasesta, jäästä, jäätymisestä, lumesta, sateesta, kuivuudesta, kuumuudesta, routimisesta, maan liikkumisesta tai muusta vähitellen syntyvästä ilmiöstä.
 
Tapauksessa lausunnonpyytäjän omakotitalon katolle kertynyt jää oli lähtenyt liukumaan kattoa pitkin alaspäin ja kattolappeella olevan kulkusillan alitettuaan törmännyt piipun lyijypellitykseen vaurioseurauksin. Riitaa on siitä, tuleeko talon kärsimä vahinko korvata vakuutuksesta.
 
Vakuutuslautakunta on käytännössään katsonut, että lähtökohtaisesti ei ole vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla ennalta arvaamatonta, että Suomen talvioloissa katolle voi kertyä lunta ja jäätä, joka sään vaihdellessa voi liikkua ja vaurioittaa kattorakenteita. Tässä tapauksessa kotivakuutusehtoihin sisältyy myös erityinen jään ja lumen aiheuttamia vahinkoja koskeva rajoitus­ehto.
 
Vakuutuslautakunta katsoo, että nyt kyseessä oleva vahinko ei vakuutusehtojen mukaan ole korvattava, vaikka vastaavaa ei aiemmin ollutkaan sattunut. Tämän vuoksi lautakunta ei suosita korvausta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Tuomela ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia