Haku

VKL 274/14

Tulosta

Asianumero: VKL 274/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 20.08.2014

Oliko rakennukseen tunkeuduttu erityistä viekkautta käyttäen? Näyttö. Murto- ja varkausvahinko. Murron jäljet.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan asunnosta omakotitalosta varastettiin tavaroita 3.11.2013 ja 9.11.2013 välisenä aikana. Liitteenä olleen poliisin tutkintailmoituksen mukaan varkauden kohteena olivat ainakin rannekello, järjestelmäkamera, tablettitietokone, sormus ja lompakko. Pesuhuoneen ikkunankarmista löytyi vähäiset vääntöjäljet. Korvausta on haettu kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 11.2.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, että vahinkotarkastajan selvityksen mukaan pesuhuoneen ikkunasta ei ole mahdollista murtautua sisälle, jos ikkuna on kiinni. Ulkopuolelle olevalla ikkunanpellin vääntyneellä kohdalla ei ole merkitystä sisäänpääsyn kannalta. Vakuutuksenottaja on lisäksi kertonut, että ajanjaksona, jona varkauden ilmoitettu tapahtuneen, on pesuhuoneessa saunottu ja ikkunan auki oleminen olisi varmasti havaittu.

Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei vakuutuksenottaja ole näyttänyt, että kyseessä olisi ollut korvattava rikosvahinko. Omakotitaloon ei ollut jäänyt murtojälkiä. Vahinkotarkastajan ja poliisin mukaan rakennuksen ulkopuolella olevalla ikkunapellin vääntyneellä kohdalla ei ole merkitystä taloon sisäänpääsyn kannalta. Asiassa ei ole myöskään tullut ilmi, että taloon olisi tunkeuduttu avaimilla tai muuten väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen.

Valitus

Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta. Vakuutuksenottaja on kertonut 23.4.2014 päivätyssä valituksessaan, että kaikki varastetut esineet on viety asiallisesti lukitusta asunnosta ja vakuutuksenottaja katsoo, että asuntoon on tunkeuduttu erityistä viekkautta käyttäen. Vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu varkausvahinko, jonka tapahtumapaikkaa ja – aikaa ei ole voitu määritellä. Tässä tapauksessa sekä aika että paikka on määritelty.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 23.5.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, ettei vahinkoilmoituksessa tai valituksessa ole esitetty selvitystä siitä, millä tavalla tunkeutuminen rakennukseen olisi tapahtunut. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei asiassa ole osoitettu, että varas olisi tunkeutunut rakennukseen erityistä viekkautta käyttäen. Vakuutustapahtuman sattumista ei osoita se, että tapahtuma-aika ja –paikka ovat tiedossa. Tapauksessa ei ole esitetty näyttöä siitä, että tavaroiden anastus olisi johtunut vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta vakuutustapahtumasta.

Selvitykset

15.11.2013 päivätyn tutkintailmoituksen mukaan talon alakerrassa sijaitsevan pesuhuoneen ikkunan karmissa oli noin kahden senttimetriä leveän välineen vääntöjälki. Uloimman ikkunan tuulihaka oli irti sisemmästä ikkunasta. Muita murtojälkiä ei havaittu. Talossa on kolme kerrosta, mutta tavaroita oli kadonnut ainoastaan keskikerroksesta. WC:n kaapistosta oli viety arvokas rannekello ja timanttisormus. Olohuoneen kirjahyllyn päältä oli kadonnut kamera. Tablettitietokoneen anastuspaikka ei ollut tiedossa. Tyttären lompakko oli viety makuuhuoneen laatikostosta.

30.1.2014 päivätyn vahinkotarkastuspöytäkirjan mukaan asunnon kaikki neljä avainta ovat tallessa. Vakuutuksenottaja kertoi löytäneensä ikkunan läheltä pihalta anastetun kameran linssisuojauksen.

Poliisin tutkijan mukaan ikkunasta ei ole voitu päästä sisälle kuvatut jäljet jättäen, jos ikkuna oli lukittuna. Vakuutuksenottaja oli samaa mieltä siitä, ettei sisään ole voitu päästä jos ikkuna on ollut kiinni. Ulkopuolella olevalla ikkunapellin vääntyneellä kohdalla ei ole tuossa tapauksessa merkitystä itse sisäänpääsyn kanssa.

Vakuutuksenottaja on kertonut, että varkauden havaitsemisen jälkeen vakuutuksenottajan vaimo oli havainnut, että ikkunan aukaisukahva oli ikkunan edustalla kaakelitason päällä, kun normaalisti on ikkunassa kiinni. Vakuutuksenottaja ei osaa sanoa, miten kahva on päätynyt kaakelitason päälle. Kohta on ikkunan alapuolella ja kahva on voinut esimerkiksi pudota siihen.

Myöhemmin vakuutuksenottaja huomasi, että ikkunan karmiin menevät lukitustapit olivat jotenkin jäykät eivätkä menneet koloihin. Kolojen ulkopuoliset metalliset reunuslevyt olivat myös osittain löysentyneet ruuvikiinnityksistään. Vakuutuksenottaja ei ollut aivan varma siitä, milloin ikkunan alumiinipellin vääntyminen on tapahtunut.

Vakuutuksenottaja kertoo, että ikkunaa pidetään auki vain silloin kun poreammetta käytetään. Varkauden tapahtumisajankohtana ammetta ei ollut käytetty, mutta pesuhuoneessa oli saunottu ja jos ikkuna olisi ollut auki, olisi tämä varmasti huomattu.

Vakuutuksenottaja ei havainnut sisätiloissa mitään poikkeavaa. Sisällä ei ollut esimerkiksi mitään kurajälkiä eikä esimerkiksi penkomisen jälkiä. Vahinkotarkastaja oli ilmoittanut vakuutuksenottajalle, että vahinkoajankohtana oli sääpalvelun mukaan enimmäkseen sateista ja lämpötila oli tuona ajanjaksona yli nollan.

Vakuutuksenottaja kertoi, että kameralla otettiin kuvia vielä 2.11.2013. Seuraavalla viikolla vakuutuksenottajan 14-vuotias tytär ei löytänyt enää lompakkoaan. Hän kävi kyselemässä sitä poliisilaitokselta koska hän epäili pudottaneensa sen johonkin. Tablettitietokoneen katoaminen havaittiin myös samalla viikolla. Seuraavana lauantaina 9.11.2013 vakuutuksenottaja huomasi, että wc:n kaapistossa olleet kello ja sormus olivat kadonneet. Vakuutuksenottajan mukaan ei ole mahdollista, että pesuhuoneen ikkuna olisi jäänyt auki.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen Rikos-kohdan alakohdan 1 (Murto ja varkaus) mukaan vakuutus korvaa rakennukselle tai irtaimistolle aiheutuneen vahingon, jos rakenteellisesti ja lujuudeltaan riittävän suojan antavaan rakennukseen, huoneistoon tai muuhun säilytyspaikkaan on

-murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen

-tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun varkauden, murtautumisen tai ryöstön yhteydessä

-tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen

Ratkaisu

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan asunnosta omakotitalosta varastettiin tavaroita 3.11.2013 ja 9.11.2013 välisenä aikana. Liitteenä olleen poliisin tutkintailmoituksen mukaan varkauden kohteena olivat ainakin rannekello, järjestelmäkamera, tablettitietokone, sormus ja lompakko.

Näyttövelvollisuus korvattavasta vakuutustapahtumasta on korvauksenhakijalla. Vakuutuksenottaja on katsonut 30.1.2014 päivätyn vahinkotarkastuspöytäkirjan mukaan, että rakennukseen on murtauduttu alakerran ikkunan kautta. Vakuutuksenottaja ei ollut aivan varma siitä, milloin ikkunan alumiinipellin vääntyminen on tapahtunut. Pesuhuoneen ikkunankarmista löytyi poliisin tutkintailmoituksen mukaan vähäisiä vääntöjälkiä. Asiaa tutkineen poliisimiehen mukaan vääntöjäljet eivät liity varkausvahinkoon.

Vakuutuslautakunta katsoo asiasta tehdyn tutkintailmoituksen ja muiden vakuutustapahtumasta annettujen tietojen perusteella, että vakuutettuun rakennukseen ei ollut murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen. Asiassa ei ole myöskään esitetty selvitystä siitä, että rakennukseen olisi päästy anastetulle avaimella, sillä 30.1.2014 päivätyn vahinkotarkastuspöytäkirjan mukaan asunnon kaikki neljä avainta olivat tallessa. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, että asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutuksen kohteena olevaan omakotitaloon tunkeuduttu vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen.

Vakuutuksenottaja on kertonut vahinkotarkastajalle, että varkauden havaitsemisen jälkeen vakuutuksenottajan vaimo oli havainnut, että pesuhuoneen ikkunan aukaisukahva oli ikkunan edustalla kaakelitason päällä, kun se normaalisti on ikkunassa kiinni. Vakuutuksenottaja ei osaa sanoa, miten kahva on päätynyt kaakelitason päälle. Kaakelitaso sijaitsee ikkunan alapuolella ja kahva on voinut esimerkiksi pudota siihen. Myöhemmin vakuutuksenottaja huomasi, että ikkunan karmiin menevät lukitustapit olivat jotenkin jäykät eivätkä menneet koloihin. Kolojen ulkopuoliset metalliset reunuslevyt olivat myös osittain löysentyneet ruuvikiinnityksistään.

Vakuutuksenottaja kertoo, että pesuhuoneen ikkunaa pidetään auki vain silloin kun poreammetta käytetään. Varkauden tapahtumisajankohtana ammetta ei ollut käytetty, mutta pesuhuoneessa oli saunottu ja jos ikkuna olisi ollut auki, olisi tämä varmasti huomattu. Vakuutuksenottajan mukaan asunto oli lukittuna asianmukaisesti vahingon sattumisajankohtana 3.11.2013 ja 9.11.2013 välisenä aikana ja vakuutuksenottaja ei vakuutustarkastajan raportin mukaan ollut havainnut sisätiloissa mitään poikkeavaa. Sisällä ei ollut esimerkiksi mitään kurajälkiä tai penkomisen jälkiä. Koska selvitystä siitä, millä tavoin varkaat olisivat päässeet rakennukseen, ei ole esitetty, katsoo lautakunta, ettei vakuutuksenottaja ole osoittanut, että asuntoon olisi päästy muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen. Näin ollen Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Sario, Uimonen, Laapotti ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia