Haku

VKL 274/14

Tulosta

Asianumero: VKL 274/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 21.05.2015

Uudelleenkäsittely. Vakuutustapahtumasta esitetty selvitys. Jälkiä jättämättä tehty asuntomurto. Oliko rakennukseen tunkeuduttu erityistä viekkautta käyttäen? Lukon tiirikointi.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan asunnosta omakotitalosta varastettiin tavaroita 3.11.2013 ja 9.11.2013 välisenä aikana. Vahinkoilmoituksen liitteenä olleen poliisin tutkintailmoituksen mukaan asunnosta varastettiin ainakin rannekello, järjestelmäkamera, tablettitietokone, sormus ja lompakko. Korvausta on haettu kotivakuutuksesta, mutta vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen. Vakuutuksenottaja oli pyytänyt Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta.

Vakuutuslautakunta oli pitänyt ratkaisusuosituksessa VKL 274/14 vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena, koska selvitystä ei ollut esitetty siitä, millä tavoin varkaat olisivat päässeet rakennukseen. Rakennuksesta ei havaittu murtojälkiä eikä vakuutuksenottaja ollut osoittanut, että asuntoon olisi päästy muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja oli pyytänyt Vakuutuslautakuntaa käsittelemään asian uuden selvityksen perusteella. Vakuutuksenottaja oli lausunut 30.9.2014 päivätyssä valituksessa, että Suomessa tehdään paljon asuntomurtoja ja on yleisesti tiedossa, että viime vuosina etenkin pientaloalueille on ilmestynyt runsaasti ovelta ovelle kaupustelijoita, joiden tarkoituksena on kartoittaa lukitusjärjestelmiä myöhemmin tehtävää murtautumista varten. Poliisilla on ollut tutkittavana lukuisia kodin murtovarkauksia, joissa ei ollut havaittavissa minkäänlaisia murtojälkiä. Vakuutuksenottaja on vaatinut, että vakuutusyhtiö suorittaisi korvauksen varastetuksi ilmoitetusta omaisuudesta.

Vakuutuksenottaja epäili, että asuntoon oli päästy tiirikoimalla Schlage-merkkinen lukko. Lukkoalan asiantuntijoiden mukaan kyseinen lukko on helposti tiirikoitavissa. Vakuutuksen suojeluohjeen mukaan rakennuksen, asunnon tai säilytystilan ovien, ikkunoiden ja muiden sisäänpääsyteiden on oltava varkauden ja murtautumisen varalta suojaavasti suljetut siten, ettei tiloihin tunkeutuminen ole mahdollista rakenteita tai lukkoja vahingoittamatta.

Vakuutusyhtiön olisi tullut ohjata vakuutuksenottajaa valitsemaan riittävän suojan antava lukkomalli ja vakuutusyhtiön olisi pitänyt vaatia lukitusjärjestelmän vaihtamista Finanssialan Keskusliiton hyväksymään järjestelmään.

Vakuutuksenottaja on kertonut 3.4.2015 ja 28.4.2015 päivätyissä lisävastineissaan asuinalueella ennen vahinkopäivää liikkuneesta oudosta taulukauppiaasta. Kyseinen taulukauppias oli vieraillut vakuutuksenottajan ulko-ovella esitellen erästä taulua eikä hän ollut puhunut mitään. Taulukauppiaan käynnin tarkoituksena oli täytynyt olla sen selvittäminen, millaisia lukkoja asunnossa käytettiin ja oliko asunto tyhjillään. Tämä osoitti tekijässä poikkeuksellista viekkautta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 25.2.2015 päivätyssä vastineessaan, ettei vakuutuksenottaja ollut esittänyt näyttöä väitteelleen siitä, että ovi olisi tiirikoitu auki. Vakuutuslautakunnan ratkaisuosituskäytännössä on katsottu, ettei pelkkä tiirikointi ole osoitus erityisestä viekkaudesta, vaan erityisellä viekkaudella on katsottu tarkoitettavan erityisen kekseliästä ja vaikeasti toteutettavaa toimintatapaa, jollaisesta tässä tapauksessa ei ollut kyse.

Vakuutuksenottajan toimittamista selvityksistä ei ilmene, että lukkoalan asiantuntijat olisivat voineet todeta, että rakennuksen ulko-oven lukko olisi tässä tapauksessa avattu tiirikoimalla. Huomioitavaa käsiteltävänä olevassa tapahtumassa on lisäksi se, että rakennuksen sisätiloihin ei ollut jäänyt mitään varkaiden jättämiä jälkiä.

Vakuutusyhtiö on lausunut 5.5.2015 päivätyssä lisävastineessaan, ettei se edellytä, että vakuutuksenottaja käyttäisi tietynlaista lukkoa tai hälytysjärjestelmää kodissaan. Vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta tiedottaa vakuutuksenottajaa erilaisista lukitusjärjestelmistä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vakuutuksenottaja esittänyt riittävän selvityksen siitä, että asuntoon oli päästy tiirikoimalla.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen Rikos-kohdan alakohdan 1 (Murto ja varkaus) mukaan vakuutus korvaa rakennukselle tai irtaimistolle aiheutuneen vahingon, jos rakenteellisesti ja lujuudeltaan riittävän suojan antavaan rakennukseen, huoneistoon tai muuhun säilytyspaikkaan on

- murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen
- tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun varkauden, murtautumisen tai ryöstön yhteydessä
- tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että näyttövelvollisuus korvattavasta vakuutustapahtumasta on korvauksenhakijalla. Vakuutuksenottaja oli 30.1.2014 päivätyn vahinkotarkastuspöytäkirjan mukaan arvellut, että rakennukseen oli murtauduttu alakerran ikkunan kautta. Vakuutuksenottaja ei ollut aivan varma siitä, milloin ikkunan alumiinipellin vääntyminen oli tapahtunut. Pesuhuoneen ikkunankarmista löytyi poliisin tutkintailmoituksen mukaan vähäisiä vääntöjälkiä. Asiaa tutkineen poliisimiehen mukaan vääntöjäljet eivät liittyneet varkausvahinkoon.

Vakuutuksenottaja oli kertonut 30.9.2014 päivätyssä valituksessaan epäilevänsä, että asuntoon oli päästy tiirikoimalla Schlage-merkkinen lukko. Vakuutuksenottajan asunnolla oli käynyt taulukauppias. Vakuutuksenottaja epäili, että käynnin tarkoituksena oli kartoittaa lukot ja lukitusjärjestelmät myöhemmin tehtävää murtautumista varten.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei olettamus tiirikoinnista ole riittävä näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta. Vakuutuksenottajan toimittamista selvityksistä ei ilmene, että lukkoalan asiantuntijat olisivat voineet todeta, että rakennuksen ulko-oven lukko oli avattu tiirikoimalla. Rakennuksen sisätiloihin ei ollut jäänyt myöskään mitään varkaiden jättämiä jälkiä. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asiassa ole esitetty riittävää selvitystä siitä, että vakuutettuun rakennukseen olisi tunkeuduttu ehtojen tarkoittamalla tavalla erityistä viekkautta käyttäen, eikä kyseessä näin ollen ole ollut korvattava vakuutustapahtuma.

Valituksessa on lausuttu, että vakuutusyhtiön olisi tullut ohjata vakuutuksenottajaa valitsemaan riittävän suojan antava lukkomalli ja vakuutusyhtiön olisi pitänyt vaatia lukitusjärjestelmän vaihtamista Finanssialan Keskusliiton hyväksymään järjestelmään. Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksenottajalla on vastuu omaisuutensa suojaamisesta, eikä vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta huolehtia omaisuuden lukitusjärjestelmän asianmukaisuudesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia