Haku

VKL 263/13

Tulosta

Asianumero: VKL 263/13 (2013)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 30.10.2013

Auton takaosan vaurioituminen Oliko kysymyksessä ilkivaltavahinko? Selvitykset

Tapahtumatiedot

Poliisin tutkintailmoituksen mukaan A kertoi poliisille lähettämässään sähköpostiviestissä jättäneensä autonsa aamulla noin kello 9 (19.12.2012) työnantajansa hallin pihaan. Hän palasi hallille noin kello15.20 ja jatkoi matkaansa omalla autollaan noin kello 15.25. A pysähtyi matkalla noin kello 15.35 esimiehensä puheille. Ennen liikkeellelähtöä peräkonttiin laitettiin tavaraa, ja luukkua kiinni laitettaessa A ja hänen esimiehensä huomasivat, että takalasin alareunassa on jotain epäilyttävää. Lasista puuttui noin 2 x 5 cm kokoinen pala. A ja esimies yrittivät katsoa, oliko perässä muuta vahinkoa, mutta se oli kokonaan lumen ja jään peitossa. Peräluukun tutkiminen lopetettiin. A jatkoi matkaansa ja oli myöhemmin yhteydessä vakuutusyhtiöön. Seuraavana päivänä auto otettiin sisälle sulamaan. Kun auto oli sulanut, ilmeni, että lasi oli kokonaan säpäleinä ja pysyi tuurilla paikoillaan. Peräluukussa oli iso lommo lasin alareunassa. Vahingon tekijästä ei ole tietoa.

A oli vakuuttanut vuonna 2000 käyttöönotetun Volkswagen Golf -mallisen farmariauton ilkivaltaosan sisältävällä osakaskolla.

Vakuutusyhtiön käyttämän vahinkotarkastajan korjauslaskelman merkinnän mukaan kysymyksessä on törmäysvahinko, ei ilkivalta. Auton rikkoutuneesta peräosasta otettiin valokuvia

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan ilkivaltavahinkona korvataan vahinko, joka on aiheutunut tahallisesta vahingonteosta vakuutuksen kohteel­le siltä osin kuin vahinkoa ei korvata varkausvahinkona. Vahinkotarkastajan mukaan kyseessä ei ole ilkivaltavahinkona korvattava vakuutustapahtuma. Korvausta ei suoriteta.

 

Valitus

A pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. Kyseinen auto oli peruutettu hallin ovia vasten. On mahdotonta, että vahinko olisi toisella autolla.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Ilkivaltavakuutuksesta voidaan korvata vahinko, joka on aiheutunut tahallisesta vahingonteosta. Tahallisella teolla tarkoitetaan tekoa, jonka tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vaurioittaa kyseistä ajoneuvoa. Korvauksen hakijan tulee esittää riittävät tiedot vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Vakuutetulla on näyttötaakka siitä, että kyseessä on todennäköisesti ollut tahallinen vahingonteko eli teon tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta. Asiassa jää selvittämättä, miten vahinko on aiheutunut. Vahinkotarkastajan arvion mukaan vauriot eivät ole tyypillisiä tahallisen vahingonteon seurauksena aiheutuneita vaurioita. A ei ole osoittanut, että kysymyksessä on ilkivaltavahinko.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

5.3.3 Ilkivaltavahinko

5.3.3.1 Vakuutustapahtuma

Ilkivaltavahinkona korvataan vahinko, joka on aiheutunut tahallisesta vahingonteosta vakuutuksen kohteel­le, siltä osin kun vahinkoa ei korvata varkausvahinkona. Tahallisella tarkoitetaan, että teon nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta.

Ratkaisu

Tapauksessa on riitaa siitä, onko farmariauton takaosan rikkoutumisessa kysymys ilkivaltavahingosta. Vakuutusehtojen mukaan ilkivaltavaltavahinkona korvataan tahallisesta vahingonteosta aiheutunut vahinko. Ehtojen perusteella teon nimenomaisena tarkoituksena on tullut olla vakuutuksen kohteen vahingoittaminen.

A:n mukaan auto oli 19.12.2012 ollut peruutettuna hallin ovia vasten työpäivän ajan, jolloin kysymyksessä ei voi olla toisen auton aiheuttama vahinko. Vakuutusyhtiö katsoo jääneen selvittämättä, että kysymyksessä olisi ilkivaltavahinko.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että häntä on kohdannut korvattavaksi määritelty vakuutustapahtuma. Tässä tapauksessa A:n tulee voida osoittaa, että auton vauriot ovat aiheutuneet vakuutusehdoissa tarkoitetusta ilkivallasta.

Vakuutuslautakunnalla on ollut käytettävissään valokuvia vauriokohdasta. Tapahtumakuvauksen ja valokuvien perusteella auton takaosa oli ollut luminen ja kurainen. Valokuvista näkyy, että auton takaluukussa oli rekisterikilven kohdalla painauma pellissä ja takalasi oli rikki. Selvityksestä ei ilmene, että autossa olisi ollut vaurioita muualla.

Valokuvien perusteella auton vauriojäljet viittaavat osumaan kovaan esineeseen. Vakuutuslautakunta pitää epätodennäköisenä, että joku olisi aiheuttanut tahallisesti tällaisen vaurion selvityksestä ilmenevänä vahinkoaikana hallikiinteistön piha-alueella. Vakuutuslautakunta pitää todennäköisenä, että A:n auton vauriot eivät ole tahallisen ilkivallan seurausta. Tapauksessa jää näyttämättä, että kysymyksessä olisi ilkivaltavahinko. Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta