Haku

VKL 26/15

Tulosta

Asianumero: VKL 26/15 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2015

Johtuiko ajoneuvon moottorivaurio ulkoisesta tekijästä? Näyttö korvattavan vahingon sattumisesta.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja kertoo väistäneensä tiellä ollutta maakiveä kesäkuussa 2014. Tämän seurauksena hän menetti ajoneuvon hallinnan ja ajautui ojan luiskaan. Tällöin moottorista kuului rolahtava ääni, jonka jälkeen käynti heikkeni ja kohta moottori sammui kokonaan. Ajoneuvo vietiin ensin yhdelle korjaamolle, jossa tehtiin vianmääritys.  Myöhemmin ajoneuvo siirrettiin korjattavaksi toiselle korjaamolle.

Vianmäärityksen tehnyt korjaamo epäili, että moottorivaurion olisi aiheuttanut moottoriin tunkeutunut risu. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei näyttöä ulkoisesta vauriosta ollut ja kieltäytyi korvaamasta vahinkoa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on tyytymätön yhtiön kielteiseen korvauspäätökseen. Hän toteaa vianmäärityksen tehneen korjaamon kertoneen autoa tutkittuaan, että moottorivaurion on aiheuttanut moottoriin tunkeutunut risu ja kotelon sisällä oli puusilppua ja keppi. Vakuutuksenottajan mukaan olisi ollut suorastaan jonkin asteinen ihme, jos oksia tai oksan kappaleita moottorissa olisi säilynyt jälkimmäiselle korjaamolle asti ottaen huomioon, että auto oli ollut tutkittavana ja korjattavana sekä sitä oli kuljetettu korjaamojen väliä kaikkiaan puolen vuoden ajan. Todennäköisesti jossain vaiheessa oksa ja oksan kappaleet moottorista on poistettu.

Vakuutuksenottaja toteaa, että kun moottoriin tunkeutuu oksa, moniurahihnan pinnasta irtoaa varmasti murusia ja sivut rispaantuvat. Hihna oli uusittu edellisen omistajan toimesta vajaa vuotta aikaisemmin, joten hihnan hajoaminen ei voi johtua vanhuudesta tai huonoudesta. Näin ollen vakuutuksenottaja katsoo, että vakuutusyhtiön tulisi korvata vahinko.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, ettei vianmäärityksen tehnyt korjaamo ole havainnut puunoksia tai muutakaan ulkopuolista vahingon aiheuttajaa. Kyse on ollut vain korjaamon teoriasta, miten vaurio olisi mahdollisesti voinut syntyä. Lisäksi korjaamolta on kerrottu, että mikäli vahingon synnyn takana olisi oksa, olisi tämä voinut mennä hihnan väliin jo huomattavasti aikaisemmin ja nostaa hihnan hihnapyörän laidalle, joka on korkeammalla kuin itse hihnapinta ja näin laita olisi hangannut hihnan huonoon kuntoon. Tämä olisi voinut tapahtua jo aikoja sitten, koska hihna oli rispaantunut niin vanhan näköiseksi.

Jälkimmäisellä korjaamolla ei ole omia havaintoja ulkopuolisesta aiheuttajasta. Heidän esittämänsä on perustunut ensimmäisen korjaamon teoriaan. Vakuutusyhtiö katsoo myös, ettei sille ole varattu vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla tilaisuutta tarkastaa moottoria ennen korjaustyön aloittamista.

Yhtiö toteaa, että vaurioitumisen on ilmoitettu tapahtuneen 2.6.2014, mutta vahinkoilmoitus on tehty lähes puoli vuotta myöhemmin 27.11.2014 tilanteessa, jossa moottoria oli pitkään yritetty korjata ensimmäisessä korjaamossa ja sen epäonnistuttua ajoneuvo siirretty jo toiselle korjaamolla. Tämä ei tue teoriaa moottorivaurion ulkoisesta aiheuttajasta. Lisäksi vahinkotapahtumasta annettu selvitys, jossa ajoneuvolla ei ole kerrottu ajetun ulos tieltä tavanomaisin vaurioseurauksin tai muutoinkaan törmätyn minnekään, ei tue tapahtumaa, jossa koteloidun ja lujaa vauhtia pyörivän hihnan väliin olisi tunkeutunut siinä määrin vahva risu, joka olisi vaurion kerrotulla tavalla välittömästi aiheuttanut. On myös yleisesti tunnettua, että hihnan vaurioitumisesta aiheutuneen moottoririkon syynä on tavanomaisestikin joku muu kuin kolarointivakuutuksen vakuutustapahtuman tunnusmerkistön edellyttämä isku, törmäys, putoaminen tai muu sen kaltainen syy.

Yhtiö vetoaa korvauksen hakijan velvollisuuteen osoittaa, että vahinko on aiheutunut syystä, jonka vakuutus kattaa. Pelkästään se, että ajoneuvoon on esitetyn tositteen mukaan vaihdettu hihna alle vuosi aikaisemmin, ei riitä osoittamaan vaurion aiheutuneen vakuutuksesta korvattavasta syystä. Näin ollen yhtiö katsoo jääneen näyttämättä, että vahinko olisi johtunut vakuutusehtojen mukaan korvattavasta vahinkotapahtumasta.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu mm. vahinkotarkastajan kertomus korjaamoiden kanssa vahingon mahdollisista syistä käydyistä keskusteluista, tiedot ajoneuvolle vuonna 2013 tehdyistä korjauksista sekä kuvia rikkoutuneesta hihnasta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa arvioidaan, onko korvauksen hakija osoittanut, että ajoneuvon vaurio on välittömästi aiheutunut iskusta, törmäyksestä tai muusta sen kaltaisesta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavat vakuutusehdot:

Kaskovakuutusehdot 5.1.1

Kolarointivakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut

1. ajoneuvon tieltä suistumisesta tai kaatumisesta

2. iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta sen kaltaisesta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä

3.kuorma-auton äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta kaatumisesta kuormaa lastattaessa tai purettaessa.

4.moottorityökoneen kaatumisesta tai uppoamisesta.

Yleiset sopimusehdot, 11.9.1. Korvauksen hakijan velvollisuudet

Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut omaisuus ennen kuin sitä ryhdytään korjaamaan tai hävittämään.

Asian arviointi

Vakuutuksenottaja on katsonut, että vahingon on täytynyt johtua jostakin ulkoapäin ajoneuvoa vaurioittaneesta syystä, koska ajoneuvon moniurahihna oli vaihdettu vain vuotta aikaisemmin. Vakuutusyhtiö on puolestaan katsonut, ettei mitään näyttöä ulkoisesta tekijästä ole.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakija on velvollinen näyttämään, että on sattunut vakuutusehtojen mukainen vakuutustapahtuma. Tässä tapauksessa näyttö perustuu ainoastaan vianmäärityksen tehneen korjaamon teoriaan ja siihen, että huonokuntoiseksi rispaantunut moniurahihna oli vain noin vuoden vanha. Mitään konkreettista näyttöä siitä, että vahingon olisi todella aiheuttanut moottoriin mennyt suuri risu tai oksa, ei ole. Vianmäärityksen tehnyt korjaamo on myös todennut, että oksa on saattanut mennä hihnan välistä jo aikaisemminkin ja nostaa hihnan hihnapyörän laidalle, koska hihna oli ehtinyt rispaantua niin huonoon kuntoon. Myöskään se, että rikkinäinen hihna on vaihdettu vain vuotta aikaisemmin, ei ole osoitus siitä, että rikkoutuminen johtuisi vakuutuksesta korvattavasta vahingosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vahingon ole näytetty johtuneen vakuutusehtojen mukaisesta vakuutustapahtumasta. Näin ollen lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä asianmukaisena. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Järvelä

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia