Haku

VKL 259/03

Tulosta

Asianumero: VKL 259/03 (2004)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.01.2004

Julkisyhteisön vastuu Asiakkaan liukastuminen terveyskeskuksen lattialla

Lausunnonpyytäjä oli 4.3.2002 mennyt vakuutuksenottajana olevan kaupungin terveyskeskukseen ja tultuaan pääovesta sisätiloihin hän oli kaatunut. Paikalla ei tällöin ollut muita henkilöitä. Viereisessä huoneessa ollut hoitaja oli tullut katsomaan kuultuaan tömähdyksen ja tässä vaiheessa lausunnonpyytäjä oli noussut istumaan tuolille. Tässä tilanteessa lausunnonpyytäjä ei ollut kertonut satuttaneensa itseään. 

Sittemmin lausunnonpyytäjä on hakenut kaupungilta korvausta selkänsä kipeytymisestä kaatumisen yhteydessä. 2.5.2002 päivätyn lääkärinlausunnon tapahtumatietojen mukaan vahingon sattuessa ulkona oli ollut lumikeli ja terveyskeskuksen sisätilojen lattia oli ollut vahattu ja liukas. Potilas oli tullut lumisilla kengillä vauhdilla ja kaatunut selälleen pitkin pituuttaan. Tällöin hän oli täräyttänyt niskansa ja hartiansa sekä alaselkänsä, joka oli kipeytynyt, samoin kuin niska.
 
Korvausta lausunnonpyytäjälle aiheutuneesta henkilövahingosta haettiin kaupungin vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö totesi, että sille toimitettujen asiakirjojen mukaan ei voida pitää selvitettynä vahingon aiheutuneen kaupungin terveyskeskuksen tai sen henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta eikä kaupungille näin ollen ole syntynyt lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta tässä asiassa.
 
Selvitysten mukaan vahingon tapahtuessa ulkona oli lumikeli, jolloin jalkineisiin tarttunut lumi on aiheuttanut liukkautta sisätiloissa. Terveyskeskus on suorittanut normaalit lattian hoitoon kuuluvat puhdistustyöt eikä ole osoitettu lattian muutoin olleen käytössä vaarallinen siinä liikuttaessa. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö katsoi perusteen vakuutusehtojen mukaiselta korvausvelvollisuudelta puuttuvan eikä suorittanut korvausta vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Uusintakäsittelypyynnössään lausunnonpyytäjä vetosi siihen, ettei mattoja oltu siivouksen jälkeen laitettu terveyskeskuksen lattialle, kuten tavallisesti on tehty. Terveyskeskuksen selvityksen mukaan tilanne kaatumishetkellä oli ollut täysin normaali eikä lattioita oltu vahattu ennen tapahtumaa, joten siitä johtuvasta liukkaudesta ei ollut kysymys. Oven edessä olevan liukuestematto oli paikallaan kuten kuuluukin olla ja siivoukset oli suoritettu normaalisti. Vakuutuksenottajalta saadun selvityksen perusteella vakuutusyhtiö katsoi, että sen antaman päätöksen muuttamiseen ei ollut perusteita.
 
Lausuntopyyntö

Vahinkoa kärsinyt on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiasta. Hän vetoaa siihen, että terveyskeskuksen siivoushenkilökunta on lattiaa pestessään ollut huolimaton ja laiminlyönyt tehtävänsä, sillä pesun ja siivouksen jälkeen olisi pitänyt laittaa lattialle matot, jotka oli poistettu siivouksen ajaksi. Lattian liukkaudesta olisi pitänyt varoittaa tai kieltää alueella liikkuminen, koska kostealla lattiapinnalla on vaarallista liikkua, kun matot eivät ole paikoillaan.
 
Lausunnonpyytäjän mukaan kenkien liukkaus ei ollut kaatumisen syy. Kaupunki on velvollinen huolehtimaan siitä, että terveyskeskuksessa on turvallista liikkua kaikista olosuhteissa.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vakuutuksenottajalta saatuihin selvityksiin sekä antamiinsa päätöksiin ja katsoo edelleen, että kaatuminen on ollut pelkästään tapaturmainen ja että terveyskeskuksen sisätilojen lattiapinnat ovat olleet asianmukaisesti hoidetut siten, että ne eivät ole aiheuttaneet kävijöille tapaturman vaaraa.
 
Vakuutusyhtiö viittaa lisäksi lääkärinlausuntoon, jossa mainittu ristiselän kiputila ja instabi­liteetti nikamissa eivät ole kaatumisesta johtuvia, vaan pe­räisin rangassa jo aiemmin olevasta degeneraatiosta.
 
Vakuutuksenottajan vastine
 
Lautakunta on varannut vakuutuksenottajalle tilaisuuden antaa vastineensa asiassa.
 
Selvitykset

Vakuutuksenottajan puolesta lautakunnalle annetussa lisäselvityksessä kerrotaan, että aulan lattia oli konepesty ja vahattu viimeksi ennen vahinkotapahtumaa joulukuussa 2001. Normaalien siivousaikojen välillä terveyskeskuksen siivous on järjestetty siten, että laitosapulaiset kuivaavat lattian aina siirtyessään kohteesta toiseen. Aulan lattiamateriaalina on muovimatto. Ulko-oven edessä on rappuralli ja lisäksi harja, tuulikaapissa on koko kulkuväylän alueella kumista ja metallista tehty kuramatto, jonka läpi lumi sulaa maton alle. Aulassa oleva matto on kooltaan 120 – 200 cm ja malliltaan liukuestekumipohjalla varustettu ovenedusmatto. Vahingon sattuessa kaikki matot olivat paikallaan. Jos matto olisi ollut pois paikaltaan, laitosapulaiset olisivat olleet paikalla siivoamassa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Julkisyhteisön vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 203.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Oikeuskäytännössä on katsottu, että kiinteistönomistajalla on korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön tiloissa voidaan turvallisesti liikkua. Vapautuakseen korvausvelvollisuudesta kiinteistönomistajan tulee osoittaa asianmukaisesti huolehtineensa kiinteistön turvallisuudesta.
 
Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että lausunnonpyytäjä on liukastunut vakuutuksenottajana olevan kaupungin terveyskeskuksen sisääntuloaulassa loukaten selkänsä. Vakuutuksenottajan selvityksen mukaan sisääntuloaulan lattiaa ei ollut ennen vahinkoa pesty tai vahattu. Aulassa ulko-oven edustalla oli liukuestekumipohjalla varustettu 120 x 200 cm:n suuruinen matto. Aulan lattiamateriaalina on muovimatto. Vahinko sattui maaliskuun alkupuolella, jolloin maassa oli vielä lunta. Lumen ja kosteuden kulkeutuminen sisätiloihin pyritään kiinteistössä estämään ulko-oven edessä olevalla rappurallilla ja harjalla sekä tuulikaapissa olevalla kumista ja metallista tehdyllä kuramatolla.
 
Koska vahinkotapahtumalla ei ole ollut silminnäkijää, ei ole mahdollista kiistattomasti todeta, onko vahingonkärsineen kaatuminen johtunut lattialla olleesta kosteudesta vai hänen kengissään olleesta lumesta. Terveyskeskuksen aulassa lattiamateriaali ei ole erityisen liukas ja vakuutuksenottaja on osoittanut asianmukaisesti pyrkineensä huolehtimaan siitä, ettei ulkoa kulkeudu asiakkaiden jaloissa lunta sisätiloihin. Kiinteistönomistajan toimenpitein ei kuitenkaan ole mahdollista täysin estää lumen ja kosteuden kulkeutuminen ihmisten jaloissa sisätiloihin. Lattian konepesusta ja vahauksesta oli vahingon sattuessa kulunut jo useampi kuukausi, joten lausunnonpyytäjän liukastuminen ei ole voinut johtua tästä syystä. Vakuutuksenottajan selvityksen mukaan kaikki matot olivat paikoillaan tapauksen sattuessa, joten vahingon sattuessa ei myöskään ollut käynnissä normaali päiväsiivous. Normaalin käytännön mukaisesti laitosapulaiset kuivaavat lattian aina siirtyessään kohteesta toiseen.
 
Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen perusteella ei voida todeta, että lausunnonpyytäjän kaatuminen olisi johtunut vakuutuksenottajan tai sen henkilökunnan syyksi luettavasta huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Lattiamateriaalina vahinkopaikalla on muovimatto, joka on vastaavissa tiloissa yleisesti käytössä oleva lattiamateriaali. Muovimatto saattaa olla normaalia liukkaampi kosteana ja myös lumiset kengät aiheuttavat liukastumisvaaran. Vakuutuksenottaja on kuitenkin osoittanut asianmukaisesti huolehtineensa terveyskeskuksen aulatilojen siisteydestä ja turvallisuudesta. Näin ollen vakuutuksenottaja ei ole korvausvastuussa lausunnonpyytäjälle aiheutuneesta vahingosta eikä sitä siten korvata vastuuvakuutuksesta.
 
Edellä olevan perusteella lautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävää päätöstä asianmukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen.
Sihteerinä toimi Haapasaari.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia