Haku

VKL 252/13

Tulosta

Asianumero: VKL 252/13 (2013)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 30.10.2013

Rättipatterin hanakulman vuoto Vesieristeiden läpi vuotanut vesi Rajoitusehdot

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiö A:n kerrostalon huoneistossa havaittiin korjaustöiden yhteydessä tammikuussa 2013 vesivahinko kylpyhuoneessa. Vahinkoilmoituksen mukaan pesuhuoneen laatat olivat irti. Pesuhuoneen lattia avattiin ja se todettiin märäksi. Kun purkutöitä jatkettiin, kosteuden aiheuttajaksi ilmeni käyttövesi­putkeen liitetyn rättipatterin putkivuoto. Vahinkoilmoituksen mukaan putki oli vuotanut seinän sisällä ja kosteus oli päässyt kiinnitysruuvin kohdalta ruuvin reiästä vedeneristeen alle. Vuotoa ei ilmoituksen mukaan voinut havaita.

P Oy:n kartoitusraportin mukaan vuotokohta oli ollut kulmaliitoksessa ja vesi oli päässyt seinän sisälle propun kohdalta. Kartoitusraportin mukaan propussa ei todennäköisesti ollut silikonia ja vesi oli tämän seurauksena päässyt vuotamaan seinän sisälle. Vuoto oli raportin mukaan ollut mahdollisesti pitkäaikainen. P Oy:n kartoitusraportissa on kuva vuotaneesta [kulmaliitoksesta].

Asukkaan antaman kirjallisen selvityksen mukaan pesuhuone oli kunnostettu vuonna 1998. Huoneistossa ennen vesivahingon ilmenemistä 2013 tehtyjen korjaustöiden yhteydessä pesuhuoneen vesijohtoputket maalattiin, mutta mitään erikoista ei huomattu. Asukkaan mukaan kylpyhuoneen laatan alla oli vesieriste ja hän on ollut itse läsnä, kun se on asennettu. Selvityksen liitteenä olevan vuodelta 1998 olevan työselostuksen mukaan jokaiseen seinään tehtiin [elastinen] vesieristys ja kaikki saumat tiivistettiin saniteettisilikonilla.

Huoneistossa 2013 korjaustöitä tehneen henkilön antaman selvityksen mukaan vuoto oli hanakulman säätöruuvissa ja vesi oli vuotanut vesijohdon kiinnitysruuvien kautta vesieristeen ja seinän väliin. Huomaamatonta vuotoa oli ollut jo pidemmän aikaa. Vesijohtoja ei voi selvityksen mukaan kiinnittää seinään ilman ruuveja, jotka läpäisevät vesieristeen. Korjaustöitä tehneen henkilön mukaan pesuhuoneen vesieristeet olivat asianmukaiset eikä niiden läpi ollut päässyt kosteutta.

Korvausta haettiin pesuhuoneen korjauskuluista asunto-osakeyhtiön vuotovahinko-osan sisältävästä kiinteistövakuutuksesta

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen ja yhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä annetun vastauksen mukaan vakuutusyhtiö katsoi, että kysymyksessä on vuotovahinko-osan rajoitusehdossa tarkoitettu tilanne, jossa neste on vuotanut vesieristeiden läpi. Vahinko rajautuu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajoitusehdon perusteella.

 

Valitus

Asunto-osakeyhtiön valituksen mukaan pesuhuoneen seinissä on ollut määräysten mukainen vesieristys ja ruuvien reiät oli tiivistetty silikonilla. Rättipatterin putki oli vuotanut seinän sisään ilman, että sitä olisi voitu havaita silmämääräisesti, koska kiinnityskohdan päällä on suoja. Kosteus ei ole mennyt ruuvin reiästä silikonin tai vedeneristeen puuttumisen vuoksi, vaan koska reikä putkessa oli seinän sisällä. Vakuutuksen tulisi kattaa tällaiset vahingot.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön vastineen mukaan kylpyhuoneessa on ollut vesieriste. Rättipatterille menevä putki on tehty pinta-asennuksena. Kul­maliitin, johon vesijohto tulee ja johon rättipatteri on kiinnitetty, on kiinnitetty seinään proppaamalla. Ruuvi proppuineen lävistää vesieristeen eikä ole ollut tiivis. Liitoksesta vuotanut vesi on päässyt kiinnityksen kautta seinärakenteisiin. Pesutilojen täytyy kestää tällainen vuoto siten, ettei raken­teisiin pääse vettä. Kyseessä on vesieristeen läpi menneen veden aiheuttama vahinko, joka rajautuu korvauspiirin ulkopuolelle.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

3.1.7 Vuoto

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaa­sun vuoto.

Edellytyksenä on, että aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan vakuutuksen kohteena olevasta, rakennukseen kiinteästi asennetusta

  • vesijohdosta tai jätevesiviemäri-, lämpö-, höyry-, kaasu- tai öljyputkistosta, öljysäiliöstä, sisäpuolisesta sadevesiviemäristä, pore- tai uima-altaan putkistosta taikka näihin kiinteästi liitetystä koneesta, laitteesta tai --

Vakuutuksesta ei korvata

vahinkoa, jonka on aiheuttanut rakenteiden vesieris­teiden läpi tai putkiston ja rakenteen liittymäkohdasta kuten lattiakaivon ja ko­rokerenkaan välistä vuotanut neste.

Ratkaisu

Tapauksessa on riitaa siitä, rajautuuko rakenteille aiheutunut vuotovahinko kiinteistövakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Selvityksen mukaan pesuhuoneen seinissä on ollut vesieristys. P Oy:n raportissa olevan valokuvan perusteella vuotanut putki on ollut pinta-asennettu ja se on kulkenut vesieristyksen päällä. Vesi on päässyt rakenteisiin vesieristyksen läpäisevän proppauksen tai prop­pausten läpi.

Vakuutusehtoihin otetun rajoituksen perusteella vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut rakenteiden vesieris­teiden läpi vuotanut neste. Vakuutuslautakunta katsoo rajoitusehdon soveltuvuutta arvioidessaan, että seinien vesieristys olisi tullut toteuttaa tavalla, joka estää pinta-asennuksena kulkevan putken vuodon vuotoveden tunkeutumisen vesieristeen läpiviennin kautta rakenteisiin. Kysymyksessä on rajoitusehdossa tarkoitettu vahinko, jonka on aiheuttanut rakenteiden vesieris­teiden läpi vuotanut neste. Rajoitusehdon soveltamisen kannalta merkitystä ei ole sillä, ovatko esimerkiksi vakuutetun edustajat tai huoneiston asukkaat voineet havaita vuodon. Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Sario, Uimonen ja Vaitomaa sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia